Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

FTV - Producenti i organizatori

Raspored za producente i organizatore FTV od 22.04. do 28.04.2024.

RASPORED POSLOVA ZA PERIOD OD 22.04. DO 28.04.2024.
DAN   PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 22.04. 23.04. 24.04. 25.04. 26.04. 27.04. 28.04.
                 
PRODUCENTI SEAD DOBRO JUTRO BIH DOBRO JUTRO BIH Programska DOBRO JUTRO BIH   DOBRO JUTRO BIH  
TOKALIJA (Studio D) + ZELENA (Studio D)  realizacija (Studio D)    (Studio D)   
  PANORAMA (ENG) Aziz            
MARINA REDAKCIJA ZABAVNOG   LOTO 6/39   REDAKCIJA ZABAVNOG   TV BINGO SHOW LOTO 6/39  
GEDAN  PROGRAMA (Studio A)   PROGRAMA (Studio A) (Studio A)  
  (produkcija)     (produkcija)      
DŽENAN Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH     
ESKO (Redakcija)  (Redakcija)  + ART KVART (Redakcija)  (Redakcija)  (Redakcija)  + PRETEŽNO    
    (Studio D)     VEDRO (Studio D)    
                 
ORGANIZATORI SANJA MOZAIK RELIGIJA Programska DOBRO JUTRO BIH   DOBRO JUTRO BIH   DOBRO JUTRO BIH
RAMIĆ (ENG) realizacija (Studio D) + SVAKO DOBRO   (Studio D) +    (Studio D) 
      (ENG) do 26.04.   HIT JUTRA (Studio D)     
NEDŽAD GODIŠNJI GODIŠNJI GODIŠNJI GODIŠNJI GODIŠNJI   Na posao
ROVČANIN ODMOR ODMOR ODMOR ODMOR ODMOR   29.04.
               
SAMIRA PROGRAM ZA DJECU PROGRAM ZA DJECU PROGRAM ZA DJECU PROGRAM ZA DJECU PROGRAM ZA DJECU PROGRAM ZA DJECU PROGRAM ZA DJECU
SALIHAGIĆ  I MLADE   I MLADE   I MLADE   I MLADE   I MLADE   I MLADE   I MLADE 
  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
AMELA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
PAZALJA (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               
                 
ORGANIZATORI IP-a HAJRIJA PLENUM MREŽA ODGOVORITE LJUDIMA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
BRANKOVIĆ (Studio D) + IP (Studio B) + IP (Studio A) + IP (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
  PRODUKCIJA + SPORT PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  + SVIJET (St. D) PRODUKCIJA  PRODUKCIJA 
JASMINA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
OMERAGIĆ (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               
SAMRA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
MIZDRAK (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               
VANJA  INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
BOGDANOVIĆ (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               

Raspored za producente i organizatore FTV od 15.04. do 21.04.2024.

RASPORED POSLOVA ZA PERIOD OD 15.04. DO 21.04.2024.
DAN   PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 15.04. 16.04. 17.04. 18.04. 19.04. 20.04. 21.04.
                 
PRODUCENTI MILAN DOBRO JUTRO BIH Programska DOBRO JUTRO BIH        
GAVRANOVIĆ (Studio D)  realizacija (Studio D)         
               
SEAD   Programska SVAKO DOBRO DOBRO JUTRO BIH Programska DOBRO JUTRO BIH  
TOKALIJA   realizacija (ENG) snimanje (Studio D) + DOP VASKRS realizacija (Studio D)   
      do 19.04. SPECIJAL (ENG) do 20.04.      
MARINA REDAKCIJA ZABAVNOG   LOTO 6/39   REDAKCIJA ZABAVNOG   TV BINGO SHOW LOTO 6/39  
GEDAN  PROGRAMA (Studio A)   PROGRAMA (Studio A) (Studio A)  
  (produkcija)     (produkcija)      
                 
ORGANIZATORI AMELA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
PAZALJA (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               
SANJA ZELENA PANORAMA  DOBRO JUTRO BIH   Programska DOBRO JUTRO BIH   DOBRO JUTRO BIH
RAMIĆ (ENG 1M) snimanje (Studio D)    realizacija (Studio D) +    (Studio D) 
  do 19.04.       HIT JUTRA (Studio D)     
NEDŽAD GODIŠNJI GODIŠNJI GODIŠNJI GODIŠNJI GODIŠNJI   Na posao
ROVČANIN ODMOR ODMOR ODMOR ODMOR ODMOR   29.04.
               
SAMIRA PROGRAM ZA DJECU PROGRAM ZA DJECU PROGRAM ZA DJECU PROGRAM ZA DJECU PROGRAM ZA DJECU PROGRAM ZA DJECU PROGRAM ZA DJECU
SALIHAGIĆ  I MLADE   I MLADE   I MLADE   I MLADE   I MLADE   I MLADE   I MLADE 
  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
DŽENAN Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH     
ESKO (Redakcija)  (Redakcija)  + ART KVART (Redakcija)  (Redakcija)  (Redakcija)  + PRETEŽNO    
    (Studio D)     VEDRO (Studio D)    
                 
ORGANIZATORI IP-a HAJRIJA PLENUM MREŽA ODGOVORITE LJUDIMA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
BRANKOVIĆ (Studio D) + IP (Studio B) + IP (Studio A) + IP (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
  PRODUKCIJA + SPORT PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  + SVIJET (St. D) PRODUKCIJA  PRODUKCIJA 
JASMINA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
OMERAGIĆ (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               
SAMRA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
MIZDRAK (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               
VANJA  INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
BOGDANOVIĆ (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               

Raspored za producente i organizatore FTV od 08.04. do 14.04.2024.

RASPORED POSLOVA ZA PERIOD OD 08.04. DO 14.04.2024.
DAN   PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 08.04. 09.04. 10.04. 11.04. 12.04. 13.04. 14.04.
                 
PRODUCENTI MILAN DOBRO JUTRO BIH   Programska DOBRO JUTRO BIH   Programska DOBRO JUTRO BIH
GAVRANOVIĆ (Studio D)    realizacija (Studio D)    realizacija (Studio D) 
               
SEAD Programska DOBRO JUTRO BIH Programska Programska DOBRO JUTRO BIH    
TOKALIJA realizacija (Studio D)  realizacija realizacija (Studio D) +     
          HIT JUTRA (Studio D)     
MARINA REDAKCIJA ZABAVNOG   LOTO 6/39   REDAKCIJA ZABAVNOG   TV BINGO SHOW LOTO 6/39  
GEDAN  PROGRAMA (Studio A)   PROGRAMA (Studio A) (Studio A)  
  (produkcija)     (produkcija)      
                 
ORGANIZATORI AMELA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
PAZALJA (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               
SANJA   Programska DOBRO JUTRO BIH Programska Programska DOBRO JUTRO BIH  
RAMIĆ   realizacija (Studio D)  realizacija realizacija (Studio D)   
               
NEDŽAD SVAKO DOBRO  DOP ARIJANA   Programska Programska SVAKO DOBRO   
ROVČANIN (ENG) Najave (ENG)    realizacija realizacija (ENG) Alema, Aziz  
               
SAMIRA GODIŠNJI GODIŠNJI GODIŠNJI GODIŠNJI GODIŠNJI   Na posao
SALIHAGIĆ ODMOR ODMOR ODMOR ODMOR ODMOR   15.04.
               
DŽENAN Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH     
ESKO (Redakcija)  (Redakcija)  + ART KVART (Redakcija)  (Redakcija)  (Redakcija)  + PRETEŽNO    
    (Studio D)     VEDRO (Studio D)    
                 
ORGANIZATORI IP-a HAJRIJA PLENUM MREŽA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
BRANKOVIĆ (Studio D) + IP (Studio B) + IP (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
  PRODUKCIJA + SPORT PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  + SVIJET (St. D) PRODUKCIJA  PRODUKCIJA 
JASMINA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
OMERAGIĆ (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               
SAMRA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
MIZDRAK (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               
VANJA  INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
BOGDANOVIĆ (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               

Raspored za producente i organizatore FTV od 01.04. do 07.04.2024.

RASPORED POSLOVA ZA PERIOD OD 01.04. DO 07.04.2024.
DAN   PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 01.04. 02.04. 03.04. 04.04. 05.04. 06.04. 07.04.
                 
PRODUCENTI MILAN Programska DOBRO JUTRO BIH Programska Programska DOBRO JUTRO BIH    
GAVRANOVIĆ realizacija (Studio D)  realizacija realizacija (Studio D) +     
          HIT JUTRA (Studio D)     
SEAD DOBRO JUTRO BIH   Programska DOBRO JUTRO BIH   Programska DOBRO JUTRO BIH
TOKALIJA (Studio D)    realizacija (Studio D)    realizacija (Studio D) 
               
MARINA REDAKCIJA ZABAVNOG   LOTO 6/39   REDAKCIJA ZABAVNOG   TV BINGO SHOW LOTO 6/39  
GEDAN  PROGRAMA (Studio A)   PROGRAMA (Studio A) (Studio A)  
  (produkcija)     (produkcija)      
                 
ORGANIZATORI AMELA INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
PAZALJA DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)  (po internom planu)  (po internom planu) 
  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)     
SANJA   Programska DOBRO JUTRO BIH Programska Programska DOBRO JUTRO BIH  
RAMIĆ   realizacija (Studio D)  realizacija realizacija (Studio D)   
               
NEDŽAD ZELENA PANORAMA Programska SVAKO DOBRO  SVAKO DOBRO  SVAKO DOBRO     
ROVČANIN (ENG 1M) snimanje realizacija + DOP (ENG)  (ENG)  (ENG)     
  do 03.04.            
SAMIRA GODIŠNJI GODIŠNJI GODIŠNJI GODIŠNJI GODIŠNJI    
SALIHAGIĆ ODMOR ODMOR ODMOR ODMOR ODMOR    
               
DŽENAN Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH     
ESKO (Redakcija)  (Redakcija)  + ART KVART (Redakcija)  (Redakcija)  + PRETEŽNO (Redakcija)     
    (Studio D)   VEDRO (Studio D)      
                 
ORGANIZATORI IP-a HAJRIJA PLENUM MREŽA ODGOVORITE LJUDIMA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
BRANKOVIĆ (Studio D) + IP (Studio B) + IP (Studio A) + IP (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
  PRODUKCIJA + SPORT PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  + SVIJET (St. D) PRODUKCIJA  PRODUKCIJA 
JASMINA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
OMERAGIĆ (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               
SAMRA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
MIZDRAK (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               
VANJA  INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
BOGDANOVIĆ (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               

Raspored za producente i organizatore FTV od 25.03. do 31.03.2024.

RASPORED POSLOVA ZA PERIOD OD 25.03. do 31.03.2024.
DAN   PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 25.03. 26.03. 27.03. 28.03. 29.03. 30.03. 31.03.
                 
PRODUCENTI MILAN   Programska Programska Programska DOBRO JUTRO BIH   DOBRO JUTRO BIH
GAVRANOVIĆ   realizacija realizacija realizacija (Studio D) +    (Studio D) 
          HIT JUTRA (Studio D)     
SEAD Programska DOBRO JUTRO BIH Programska DOBRO JUTRO BIH Programska    
TOKALIJA realizacija (Studio D)  realizacija (Studio D)  realizacija    
               
MARINA REDAKCIJA ZABAVNOG   LOTO 6/39   REDAKCIJA ZABAVNOG   TV BINGO SHOW LOTO 6/39  
GEDAN  PROGRAMA (Studio A)   PROGRAMA (Studio A) (Studio A)  
  (produkcija)     (produkcija)      
                 
ORGANIZATORI AMELA INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
PAZALJA DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)  (po internom planu)  (po internom planu) 
  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)     
SANJA DOBRO JUTRO BIH Programska DOBRO JUTRO BIH   Programska DOBRO JUTRO BIH  
RAMIĆ (Studio D)  realizacija (Studio D)    realizacija (Studio D)   
               
NEDŽAD Programska Programska SVAKO DOBRO  SVAKO DOBRO  SVAKO DOBRO     
ROVČANIN realizacija + DOP realizacija + DOP (ENG)  (ENG)  (ENG)     
               
SAMIRA RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA 
SALIHAGIĆ DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE 
  (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu)
DŽENAN Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH     
ESKO (Redakcija)  (Redakcija)  + ART KVART (Redakcija)  (Redakcija)  + PRETEŽNO (Redakcija)     
    (Studio D)   VEDRO (Studio D)      
                 
ORGANIZATORI IP-a HAJRIJA PLENUM MREŽA ODGOVORITE LJUDIMA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
BRANKOVIĆ (Studio D) + IP (Studio D) + IP (Studio A) + IP (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
  PRODUKCIJA + SPORT PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  + SVIJET (St. D) PRODUKCIJA  PRODUKCIJA 
JASMINA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
OMERAGIĆ (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               
SAMRA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
MIZDRAK (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               
VANJA  INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
BOGDANOVIĆ (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               

Raspored za producente i organizatore FTV od 18.03. do 24.03.2024.

RASPORED POSLOVA ZA PERIOD OD 18.03. DO 24.03.2024.
DAN   PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 18.03. 19.03. 20.03. 21.03. 22.03. 23.03. 24.03.
                 
PRODUCENTI MILAN DOBRO JUTRO BIH Programska DOBRO JUTRO BIH Programska DOBRO JUTRO BIH    
GAVRANOVIĆ (Studio D)  realizacija (Studio D)  realizacija (Studio D) +     
          HIT JUTRA (Studio D)     
SEAD ZELENA PANORAMA   Programska DOBRO JUTRO BIH Programska DOBRO JUTRO BIH  
TOKALIJA (ENG 1M) do 21.03.   realizacija (Studio D)  realizacija (Studio D)   
  (FTV ENG 1M je 21.03.)            
MARINA REDAKCIJA ZABAVNOG   LOTO 6/39   REDAKCIJA ZABAVNOG   TV BINGO SHOW LOTO 6/39  
GEDAN  PROGRAMA (Studio A)   PROGRAMA (Studio A) (Studio A)  
  (produkcija)     (produkcija)      
                 
ORGANIZATORI AMELA INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
PAZALJA DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)  (po internom planu)  (po internom planu) 
  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)     
SANJA Programska DOBRO JUTRO BIH   Programska Programska   DOBRO JUTRO BIH
RAMIĆ realizacija (Studio D)    realizacija realizacija   (Studio D) 
               
NEDŽAD SVAKO DOBRO  Programska SVAKO DOBRO  SVAKO DOBRO  Programska    
ROVČANIN (ENG) realizacija + DOP (ENG)  (ENG) Alema realizacija + DOP    
      snimanje do 21.03.        
SAMIRA RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA 
SALIHAGIĆ DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE 
  (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu)
DŽENAN Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH     
ESKO (Redakcija)  (Redakcija)  + ART KVART (Redakcija)  (Redakcija)  + PRETEŽNO (Redakcija)     
    (Studio D)   VEDRO (Studio D)      
                 
ORGANIZATORI IP-a HAJRIJA PLENUM MREŽA ODGOVORITE LJUDIMA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
BRANKOVIĆ (Studio D) + IP (Studio D) + IP (Studio A) + IP (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
  PRODUKCIJA + SPORT PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  + SVIJET (St. D) PRODUKCIJA  PRODUKCIJA 
JASMINA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
OMERAGIĆ (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               
SAMRA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
MIZDRAK (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               
VANJA  INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
BOGDANOVIĆ (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               

Raspored za producente i organizatore FTV od 11.03. do 17.03.2024.

RASPORED POSLOVA ZA PERIOD OD 11.03. DO 17.03.2024.
DAN   PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 11.03. 12.03. 13.03. 14.03. 15.03. 16.03. 17.03.
                 
PRODUCENTI MILAN DOBRO JUTRO BIH Programska DOBRO JUTRO BIH Programska DOBRO JUTRO BIH    
GAVRANOVIĆ (Studio D)  realizacija (Studio D)  realizacija (Studio D) +     
          HIT JUTRA (Studio D)     
SEAD Programska DOBRO JUTRO BIH Programska DOBRO JUTRO BIH Programska LOTO 6/39  
TOKALIJA realizacija (Studio D)  realizacija (Studio D)  realizacija (Studio A)  
               
MARINA REDAKCIJA ZABAVNOG   REDAKCIJA ZABAVNOG   TV BINGO SHOW REDAKCIJA ZABAVNOG   TV BINGO SHOW    
GEDAN  PROGRAMA PROGRAMA (Studio A) PROGRAMA (Studio A)    
  (produkcija) (produkcija) VANREDNO KOLO (produkcija)      
                 
ORGANIZATORI AMELA INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
PAZALJA DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)  (po internom planu)  (po internom planu) 
  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)     
SANJA Programska LOTO 6/39     Programska DOBRO JUTRO BIH DOBRO JUTRO BIH
RAMIĆ realizacija (Studio A)     realizacija (Studio D)  (Studio D) 
               
NEDŽAD Programska Programska SVAKO DOBRO  SVAKO DOBRO  Programska    
ROVČANIN realizacija + DOP realizacija + DOP (ENG) snimanje  (ENG) Alema realizacija + DOP    
      do 15.03.        
SAMIRA RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA 
SALIHAGIĆ DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE 
  (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu)
DŽENAN Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH     
ESKO (Redakcija)  (Redakcija)  + ART KVART (Redakcija)  (Redakcija)  + PRETEŽNO (Redakcija)     
    (Studio D)   VEDRO (Studio D)      
                 
ORGANIZATORI IP-a HAJRIJA PLENUM MREŽA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
BRANKOVIĆ (Studio D) + IP (Studio B) + IP (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
  PRODUKCIJA + SPORT PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  + SVIJET (St. D) PRODUKCIJA  PRODUKCIJA 
JASMINA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
OMERAGIĆ (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               
SAMRA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
MIZDRAK (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               
VANJA  INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
BOGDANOVIĆ (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               

Raspored za producente i organizatore FTV od 04.03. do 10.03.2024.

RASPORED POSLOVA ZA PERIOD OD 04.03. DO 10.03.2024.
DAN   PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 04.03. 05.03. 06.03. 07.03. 08.03. 09.03. 10.03.
                 
PRODUCENTI MILAN DOBRO JUTRO BIH Programska DOBRO JUTRO BIH Programska DOBRO JUTRO BIH    
GAVRANOVIĆ (Studio D)  realizacija (Studio D)  realizacija (Studio D) +     
          HIT JUTRA (Studio D)     
SEAD Programska DOBRO JUTRO BIH Programska DOBRO JUTRO BIH Programska    
TOKALIJA realizacija (Studio D)  realizacija (Studio D)  realizacija    
               
MARINA REDAKCIJA ZABAVNOG   LOTO 6/39   REDAKCIJA ZABAVNOG   TV BINGO SHOW LOTO 6/39  
GEDAN  PROGRAMA (Studio A)   PROGRAMA (Studio A) (Studio A)  
  (produkcija)     (produkcija)      
                 
ORGANIZATORI AMELA INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM + INFORMATIVNI PROGRAM +    
PAZALJA DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)  DOBRO JUTRO (redakcija)     
  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)     
SANJA     Programska Programska Programska DOBRO JUTRO BIH DOBRO JUTRO BIH
RAMIĆ     realizacija realizacija realizacija (Studio D)  (Studio D) 
               
NEDŽAD ZELENA PANORAMA Programska SVAKO DOBRO  Programska Programska    
ROVČANIN (ENG 1M) teren realizacija + DOP (ENG) snimanje  realizacija + DOP realizacija + DOP    
  do 08.03.   do 08.03.        
SAMIRA RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA  RED. PROGRAMA ZA 
SALIHAGIĆ DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE  DJECU I MLADE 
  (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu) (po internom planu)
DŽENAN Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH  Dobro jutro BiH     
ESKO (Redakcija)  (Redakcija)  + ART KVART (Redakcija)  (Redakcija)  + PRETEŽNO (Redakcija)     
    (Studio D)   VEDRO (Studio D)      
                 
ORGANIZATORI IP-a HAJRIJA PLENUM MREŽA ODGOVORITE LJUDIMA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
BRANKOVIĆ (Studio D) + IP (Studio B) + IP (Studio A)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
  PRODUKCIJA + SPORT PRODUKCIJA    PRODUKCIJA  PRODUKCIJA  + SVIJET (St. D) PRODUKCIJA  PRODUKCIJA 
JASMINA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
OMERAGIĆ (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               
SAMRA INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
MIZDRAK (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu) 
               
VANJA  INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM INFORMATIVNI PROGRAM
BOGDANOVIĆ (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)  (po internom planu)