Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

Studijski i mobilni resursi, mobilni link, SNG

18.sed. Studijskomobilna od 29.04. do 05.05.2024

 

 

RTV Produkcija BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
29.04.24. 30.04.24. 01.05.24. 02.05.24. 03.05.24. 04.05.24. 05.05.24.
TEHNIČKA  VODSTVA                                          
                                         
Panjeta  Edhem Evidencije     R.R.     Praznik     Praznik     R.R.     Slobodan     Slobodan    
      Plan                 Plan                
Batajić  Dragan                             Slobodan     FTV Loto     Odgovorite     Praznik     TV Bingo     Slobodan     V.J. Praznik    
            ljudima           show                
Huseinbegović Armin                 Praznik     FTV mreža     Praznik     St "A+B" 8 16 St "A+B" 8 16 Slobodan     Slobodan    
dug     Art depo                                  
Pešto Nedim                  Gastro kutak     Slobodan     Praznik     Praznik     Slobodan     Vaskrs     Vaskrs    
                              Saborna crkva     Saborna crkva    
Sinanagić Senad                 Muzička     Slobodan     Odbrojavanje     Praznik     Praznik     FTV Loto     Slobodan    
centrala                       dug                
VIDEO  TEHNIČARI                                          
                                         
Šarkanović Marica                              St "C+D" 14 16 St "C+D" 14 18 Praznik     Praznik     St "C+D" 6 15 Slobodna     Slobodna    
Gastro kutak     Art depo                                  
Pašalić Senad        Slobodan     Slobodan     Praznik     St "C+D" 6 15 Praznik     Vaskrs     Vaskrs    
                        dug     Saborna crkva     Saborna crkva    
Hukara Suvad        Muzička     Praznik     Odgovorite ljud     Praznik     TV Bingo     Slobodan     Slobodan    
centrala     dug     St "C+D" 20 24       show                
Nalbantić Samir        Slobodan     Slobodan     Praznik     St "C+D" 15 24 St "C+D" 15 24 Praznik     St "C+D" 7 16
                              dug          
Avdić  Adela                                 St "C+D" 6 14 St "C+D" 17 24 Praznik     Praznik     Slobodna     St "C+D" 16 24 Slobodna    
      FTV Loto                       FTV Loto          
Mukić Asim                          R.R.     R.R.     Praznik     Praznik     Bolovanje                
                                         
Kaluđerčić  Edis                          St "C+D" 16 24 Praznik     St "C+D" 6 14 Praznik     Slobodan     St "C+D" 7 16 Slobodan    
St "E" Sport     dug                                  
Memić Faris                         Praznik     St "C+D" 6 14 St "C+D" 14 20 Praznik     Slobodan     Slobodan     St "C+D" 16 24
dug           Odbrojavanje                            
VOZAČI SP.VOZILA   REPORTAŽNIH KOLA                                          
                                         
Fazlagić Emsud        Servis     Servis     Praznik     Praznik     TD.RK.     Vaskrs     Vaskrs    
RK     RK                 Pripreme     Saborna crkva     Saborna crkva    
Ploskić  Izo        G.O. 2023     G. O.  2023     Praznik     Praznik     G.O. 2023     Saborna crkva     Saborna crkva    
                              Agregat     Agregat    
ASISTENTI PRODUKCIJE                                          
                                         
Korkić Šemsudin                          St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 Praznik     Praznik     St "C+D" 6 14 Slobodan     Slobodan    
                                         
Dedović  Ferid                          Slobodan     St "A+B" 14 22 Praznik     Praznik     St "A+B" 15 23 St "A" 14 21 Slobodan    
                        TV Bingo     FTV Loto          
Šaljić Hedo                          St "A+B" 8 16 St "A+B" 8 14 St "A+B" 15 23 Praznik     Praznik     Slobodan     Slobodan    
      FTV mreža                 dug                
Amer Đidelija                          Slobodan     St "A+B" 14 22 Praznik     Praznik     Slobodan     Vaskrs     Vaskrs    
                              Saborna crkva     Saborna crkva    
Amer  Bujak                        Slobodan     Slobodan     Praznik     Praznik     St "A+B" 15 23 Vaskrs     Vaskrs    
                        TV Bingo     Saborna crkva     Saborna crkva    

17.sed. Studijskomobilna od 22.04. do 28.04.2024

 

 

RTV Produkcija BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
22.04.24. 23.04.24. 24.04.24. 25.04.24. 26.04.24. 27.04.24. 28.04.24.
TEHNIČKA   VODSTVA                                          
                                         
Panjeta  Edhem servis     servis     R.R.     R.R.     Evidencije     Slobodan     Slobodan    
opreme     opreme     Plan     Plan                      
Batajić  Dragan                             Slobodan     FTV Loto     Odgovorite     Putevi zdravlja     TV Bingo     FTV Loto     Slobodan    
            ljudima           show                
Huseinbegović Armin                 Identiteti     Večernjakov     In medias res     St "A+B" 8 16 St "A+B" 8 16 Slobodan     Slobodan    
      pečat                                  
Pešto Nedim                  Večernjakov     Večernjakov     Preraspodjela     Konačno petak     Slobodan     Rukomet     Slobodan    
pečat     pečat                       Ljubuški          
Sinanagić Senad                 Godišnji     Godišnji     Godišnji     Godišnji     Godišnji     Slobodan     Slobodan    
odmor     odmor     odmor     odmor     odmor                
VIDEO  TEHNIČARI                                          
                                         
Šarkanović Marica                              St "C+D" 14 16 St "C+D" 14 20 St "C+D" 13 14 St "C+D" 13 20 Preraspodjela     Slobodna     Slobodna    
Identiteti     FTV Loto     In medias res                            
Pašalić Senad        Slobodan     Slobodan     Preraspodjela     St "C+D" 19 24 St "C+D" 13 20 Rukomet     St "C+D" 16 24
                              Ljubuški          
Hukara Suvad        Večernjakov     Večernjakov     Odgovorite ljud     Preraspodjela     TV Bingo     Slobodan     Slobodan    
pečat     pečat     St "C+D" 20 24       show                
Nalbantić Samir        Slobodan     Slobodan     Preraspodjela     Konačno petak     St "C+D" 6 13 St "C+D" 7 14 St "C+D" 7 16
                                         
Avdić  Adela                                 St "C+D" 6 14 St "C+D" 17 24 St "C+D" 14 20 Putevi zdravlja     Preraspodjela     Slobodna     Slobodna    
                                         
Mukić Asim                          R.R.     R.R.     R.R.     R.R.      R.R.                
                                         
Kaluđerčić  Edis                          Slobodan     St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 Slobodan     St "C+D" 19 24 St "C+D" 17 24 Preraspodjela    
      FTV mreža     St "F" Inbox                            
Memić Faris                         St "C+D" 16 24 Slobodan     Slobodan     St "C+D" 6 14 TV Bingo     St "C+D" 14 17 Preraspodjela    
St "E" Sport                       show     FTV Loto          
VOZAČI SP.VOZILA   REPORTAŽNIH KOLA                                          
                                         
Fazlagić Emsud        Servis     Servis     Servis     Servis     TD.RK.     Rukomet     Slobodan    
RK     RK     RK     RK     Pripreme     Ljubuški          
Ploskić  Izo        G.O. 2023     G. O.  2023     G.O. 2023     G.O. 2023     G.O. 2023       SL       SL    
                                         
ASISTENTI PRODUKCIJE                                          
                                         
Korkić Šemsudin                          St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 Slobodan     Slobodan    
                                         
Dedović  Ferid                          Dug iz     St "A+B" 14 22 Slobodan     Slobodan     St "A+B" 15 23 St "A" 14 21 Preraspodjela    
prethodne sed.                       TV Bingo     FTV Loto          
Šaljić Hedo                          Slobodan     St "A+B" 8 14 St "A+B" 8 16 Preraspodjela     St "A+B" 8 16 Slobodan     Slobodan    
dug     FTV mreža                                  
Amer Đidelija                          Slobodan     St "A+B" 14 22 St "A+B" 16 24 St "A+B" 14 20 Slobodan     Rukomet     Preraspodjela    
                              Ljubuški          
Amer  Bujak                        St "A+B" 8 16 Slobodan     Slobodan     St "A+B" 8 16 St "A+B" 15 23 St "A" 14 21 Preraspodjela    
                        TV Bingo     FTV Loto          

16.sed. Studijskomobilna od 15.04. do 21.04.2024

 

 

RTV Produkcija BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
15.04.24. 16.04.24. 17.04.24. 18.04.24. 19.04.24. 20.04.24. 21.04.24.
TEHNIČKA   VODSTVA                                          
                                         
Panjeta  Edhem Slobodan     Obilazak     R.R.     R.R.     TD.RK.     Koncert     Slobodan    
      terena     Plan     Plan     Pripreme     Zetra          
Batajić  Dragan                             EURO 2024     FTV Loto     Odgovorite     Slobodan     TV Bingo     FTV Loto     Slobodan    
PRES     Korner     ljudima           show                
Huseinbegović Armin                 EURO 2024     Korner     Art depo     Putevi zdravlja     St "A+B" 8 16 Slobodan     Večernjakov    
PRES           In medias res            Večernjakov pečat            pečat proba    
Pešto Nedim                  Međunarodni     Međunarodni     Odbrojavanje     Slobodan     Slobodan     Rukomet     Odbojka    
sajam MO     sajam MO                       Tuzla      otkazana    
Sinanagić Senad                 Godišnji     Godišnji     Godišnji     Konačno petak     Slobodan     Koncert     Slobodan    
odmor     odmor     odmor                 Zetra          
VIDEO  TEHNIČARI                                          
                                         
Šarkanović Marica                              St "C+D" 19 24 St "C+D" 14 20 St "C+D" 14 20 Slobodna     Slobodan     St "C+D" 7 16 Preraspodjela    
St "E" Sport     FTV Loto                                  
Pašalić Senad        Slobodan     Slobodan     St "C+D" 6 14 St "C+D" 16 24 St "C+D"  13  20 Rukomet     Odbojka    
            St "F" Inbox                 Tuzla      otkazana    
Hukara Suvad        EURO 2024     Korner     Odgovorite ljud     Slobodan     TV Bingo     Koncert     Slobodan    
PRES      St "C+D" 14 16 St "C+D" 20 24       show     Zetra          
Nalbantić Samir        Međunarodni     Međunarodni     Odbrojavanje     St "C+D" 14 16 Preraspodjela     Slobodan     Slobodan    
sajam MO     sajam MO           Putevi zdravlja                      
Avdić  Adela                                 Preraspodjela     St "C+D" 6 14 In medias res     Konačno petak     St "C+D" 6 13 Slobodan     Slobodna    
      FTV mreža     Art depo                            
Mukić Asim                          G.O. 2024     G. O.  2024     G.O. 2024     G.O. 2024                      
27/30     28/30     29/30.     30/30.                      
Kaluđerčić  Edis                          St "C+D" 6 14 Slobodan     Slobodan     St "C+D" 6 14 St "C+D" 20 24 St "C+D" 16 24 St "C+D" 16 24
                              FTV Loto          
Memić Faris                         St "C+D" 14 21 St "C+D" 17 24 Slobodan     Slobodan     TV Bingo     Koncert     St "C+D" 7 16
                         show     Zetra          
VOZAČI SP.VOZILA  REPORTAŽNIH KOLA                                          
                                         
Fazlagić Emsud        Međunarodni     Međunarodni     Slobodan     Slobodan     TD.RK.     Rukomet     Odbojka    
sajam MO     sajam MO                 Pripreme     Tuzla      otkazana    
Ploskić  Izo        G.O. 2023     G. O.  2023     G.O. 2023     G.O. 2023     G.O. 2023       SL       SL    
                                         
ASISTENTI PRODUKCIJE                                          
                                         
Korkić Šemsudin                          St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 Slobodan     Slobodan    
                                         
Dedović  Ferid                          Preraspodjela od     St "A+B" 14 22 Slobodan     Slobodan     St "A+B" 15 23 St "A+B Loto+ 9 21 Večernjakov pečat    
 subote                       TV Bingo     Večernjakov pečat          
Šaljić Hedo                          St "A+B" 8 16 St "A+B" 8 14 St "A+B" 8 16 St "A+B" 8 14 Slobodan     Koncert     Slobodan    
      FTV mreža                       Zetra          
Amer Đidelija                          Međunarodni     Međunarodni     St "A+B" 16 24 Slobodan     Slobodan     Rukomet     Odbojka    
sajam MO     sajam MO                       Tuzla      otkazana    
Amer  Bujak                        Međunarodni     Međunarodni     Slobodan     St "A+B" 12 20 Preraspodjela     Koncert     Slobodan    
sajam MO     sajam MO                       Zetra          

15.sed. Studijskomobilna od 08.04. do 14.04.2024

 

 

RTV Produkcija BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
08.04.24. 09.04.24. 10.04.24. 11.04.24. 12.04.24. 13.04.24. 14.04.24.
TEHNIČKA  VODSTVA                                          
                                         
Panjeta  Edhem TD.RK     Begova Džamija     Bajram namaz     R.R.     Koncert     Slobodan     Slobodan    
Pripreme     postavka     prenos     Plan     Zetra                
Batajić  Dragan                             Identiteti     FTV Loto     Slobodan     Putevi zdravlja     TV Bingo     FTV Loto     Slobodan    
                        show                
Huseinbegović Armin                 St "A+B" 8 16 St "A+B" 8 16 V.J. Praznik     St "A+B" 8 16 St "A+B" 8 16 Slobodan     Slobodan    
Interviju      FTV mreža                                  
Pešto Nedim                  Slobodan     V.J. Praznik     Koncert     V.J. Praznik     Koncert     Rukomet     Slobodan    
            Skenderija           Zetra     Gračanica          
Sinanagić Senad                 Muzička      V.J. Praznik     Art depo     Konačno petak     V.J. Praznik     Slobodan     Slobodan    
centrala                                        
VIDEO   TEHNIČARI                                          
                                         
Šarkanović Marica                              Identiteti     St "C+D" 6 14 St "C+D" 18 24 St "C+D" 14 16 TV Bingo     Slobodna     Slobodna    
St "C+D" 14 16             Putevi zdravlja     show                
Pašalić Senad        Slobodan     Begova Džamija     Bajram namaz     V.J. Praznik     Koncert     St "C+D" 16 24 Slobodan    
      Postavka     prenos           Zetra     FTV Loto          
Hukara Suvad        Muzička      St "C+D" 14 18  koncert     V.J. Praznik     Koncert     Slobodan     Slobodan    
centrala     FTV Loto     Skenderija           Zetra                
Nalbantić Samir        Slobodan     Slobodan     V.J. Praznik     St "C+D" 16 24 St "C+D" 16 24 Rukomet     St "C+D" 16 24
                              Gračanica          
Avdić  Adela                                 Slobodna     Slobodna     St "C+D" 6 14 St "C+D" 14 16 St "C+D" 6 14 V.J. Praznik     St "C+D" 7 16
            St "F" Inbox otkazan     Konačno petak                      
Mukić Asim                          G.O. 2024     G. O.  2024     V.J. Praznik     V.J. Praznik     G.O.  2024       SL        SL    
24/30     25/30                 26/30                
Kaluđerčić  Edis                          St "C+D" 16 24 St "C+D" 17 24 Art depo     St "C+D" 6 14 V.J. Praznik     Slobodan     Slobodan    
St "E" Sport           St "C+D" 13 18                        
Memić Faris                         St "C+D" 6 14 Slobodan     Koncert     V.J. Praznik     St "C+D" 14 16 St "C+D" 7 16 Slobodan    
            Skenderija           TV Bingo show                
VOZAČI SP.VOZILA   REPORTAŽNIH KOLA                                          
                                         
Fazlagić Emsud        Preraspodjela     Begova Džamija     Bajram namaz     V.J. Praznik     Koncert     Slobodan     Slobodan    
      postavka     Koncert Skend.           Zetra                
Ploskić  Izo        Slobodan     Begova Džamija     Bajram namaz     V.J. Praznik     TD.RK.     Rukomet     Slobodan    
      Agregat     Agregat                 Gračanica          
ASISTENTI PRODUKCIJE                                          
                                         
Korkić Šemsudin                          St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 V.J. Praznik     St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 Slobodan     Slobodan    
                                         
Dedović  Ferid                          V.J. Praznik     St "A+B" 16 24 V.J. Praznik     St "A+B" 12 20 St "A+B" 15 23 Slobodan     Slobodan    
                        TV Bingo                
Šaljić Hedo                          St "A+B" 10 18 St "A+B" 10 16 St "A+B" 8 15 V.J. Praznik     Slobodan     St "A" Loto 14 21 Slobodan    
Interviju    FTV mreža     Art depo                 St "A" Interviju        
Amer Đidelija                          Slobodan     Begova Džamija     Bajram namaz+     V.J. Praznik     Koncert     Rukomet     Slobodan    
      postavka     Koncert Skend.           Zetra     Gračanica          
Amer  Bujak                        V.J. Praznik     Begova Džamija     Bajram namaz+     V.J. Praznik     Koncert     Slobodan     Slobodan    
      postavka     Koncert Skend.           Zetra                

14.sed. Studijskomobilna od 01.04. do 07.04.2024

 

 

RTV Produkcija BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
01.04.24. 02.04.24. 03.04.24. 04.04.24. 05.04.24. 06.04.24. 07.04.24.
TEHNIČKA   VODSTVA                                          
                                         
Panjeta  Edhem Skupština BiH     Skupština BiH     R.R.     Uskršnji koncert     27.Noć Ramazana     Slobodan     Slobodan    
postavka     prenos     Plan     Crkva sv.Ante     Begova džamija                
Batajić  Dragan                             Gastro kutak     FTV Loto     Odgovorite      Slobodan     TV Bingo     FTV Loto     Slobodan    
            ljudima           show                
Huseinbegović Armin                 Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje    
                                         
Pešto Nedim                  Skupština BiH     Skupština BiH     Art depo     Slobodan     27.Noć Ramazana     Rukomet     Slobodan    
postavka     prenos     In medias res           Begova džamija     Tuzla          
Sinanagić Senad                 Muzička      Korner     Odbrojavanje     Putevi zdravlja     Preraspodjela     Slobodan     Slobodan    
centrala                 Konaćno petak                      
VIDEO   TEHNIČARI                                          
                                         
Šarkanović Marica                              V.J. Praznik     St "C+D" 17 24 St "C+D" 13 20 St "C+D" 14 16 St "C+D" 19 24 Slobodna     Slobodna    
                  Putevi zdravlja                      
Pašalić Senad        Slobodan     Korner     Slobodan     Uskršnji konce     27.Noć Ramazana     Rukomet     St "C+D" 16 24
                  Crkva sv.Ante     Begova džamija     Tuzla          
Hukara Suvad        Muzička centr     Skupština BiH     St "C+D" 20 24 St "C+D" 14 16 TV Bingo     Slobodan     Slobodan    
St "C+D" 14 16 prenos     Odgovorite ljud     Konačno petak     show                
Nalbantić Samir        St "C+D" 6 14 St "C+D"  6 13 Odbrojavanje     St "C+D" 16 24 St "C+D" 13 20 Slobodan     Slobodan    
      FTV mreža                                  
Avdić  Adela                                 St "C+D" 14 16 St "C+D" 13 20 St "C+D" 6 14 Preraspodjela     Slobodna     St "C+D" 16 24 Slobodna    
Gastro kutak     FTV Loto     St "F" Inbox                 FTV Loto          
Mukić Asim                          G.O. 2024     G. O.  2024     G.O. 2024     G.O. 2024     G.O.  2024                
19/30     20/30     21/30     22/30     23/30                
Kaluđerčić  Edis                          St "C+D" 16 24 Slobodan     Art depo     St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 13 St "C+D" 7 16 Slobodan    
St "E" Sport           In medias res                            
Memić Faris                         Skupština BiH     Skupština BiH     Slobodan     Uskršnji koncert     27.Noć Ramazana     Slobodan     St "C+D" 7 16
postavka     prenos           Crkva sv.Ante     Begova džamija                
VOZAČI SP.VOZILA     REPORTAŽNIH KOLA                                          
                                         
Fazlagić Emsud        Skupština BiH     Skupština BiH     TD. Pripreme     Uskršnji koncert     27.Noć Ramazana     Slobodan     Slobodan    
postavka     prenos           Crkva sv.Ante     Begova džamija                
Ploskić  Izo        Slobodan     Vozni park     Vozni park     Crkva sv.Ante     Begova džamija     Rukomet     Slobodan    
                  Agregat     Agregat     Tuzla          
ASISTENTI PRODUKCIJE                                          
                                         
Korkić Šemsudin                          St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 Slobodan     Slobodan    
                  otvorit "A,B" 8   otvoriti "A,B" 8              
Dedović  Ferid                          St "A+B" 16 24 St "A+B" 16 24 St "A+B" 16 24 Preraspodjela     St "A+B" 15 23 Slobodan     Slobodan    
                        TV Bingo                
Šaljić Hedo                          St "A+B" 8 16 St "A+B" 8 16 St "A+B" 8 16 St "A+B" 12 20 Preraspodjela     Slobodan     Slobodan    
      FTV mreža                                  
Amer Đidelija                          Skupština BiH     Skupština BiH     Slobodan     Uskršnji koncert     27.Noć Ramazana     Rukomet     Slobodan    
postavka     prenos           Crkva sv.Ante     Begova džamija     Tuzla          
Amer  Bujak                        Skupština BiH     Skupština BiH     Slobodan     Uskršnji koncert     27.Noć Ramazana     St "A" 14 21 Slobodan    
postavka     prenos           Crkva sv.Ante     Begova džamija     FTV Loto          

13.sed. Studijskomobilna od 25.3. do 31.3.2024

 

 

RTV Produkcija BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
25.03.24. 26.03.24. 27.03.24. 28.03.24. 29.03.24. 30.03.24. 31.03.24.
TEHNIČKA  VODSTVA                                          
                                         
Panjeta  Edhem Slobodan     R.R.     R.R.     Evidencije     Ramazanske     Ramazanske     Slobodan    
      Plan     Plan     Obrada     večeri GHB     večeri GHB          
Batajić  Dragan                             Slobodan     FTV Loto     Odgovorite      Putevi zdravlja     TV Bingo     FTV Loto     Slobodan    
            ljudima           show                
Huseinbegović Armin                 Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje    
                                         
Pešto Nedim                  TD.RK     Preraspodjela     Slobodan     Slobodan     Ramazanske     Katedrala Uskrs     Uskrs    
 vraćanje opreme                       večeri GHB      postavka kola "A"     Katedrala    
Sinanagić Senad                 Identiteti     TD St "B"     In medias res     Konačno     TD.St "B"     Slobodan     Slobodan    
      servis tona           petak                      
VIDEO   TEHNIČARI                                          
                                         
Šarkanović Marica                              St "C+D" 16 24 St "C+D" 14 20 St "C+D" 6 14 Putevi zdravlja     Slobodna     Slobodna     V.J. Praznik    
      FTV Loto     St "F" Inbox                            
Pašalić Senad        Plaćeno     Plaćeno     Plaćeno     Plaćeno     Plaćeno        SL       SL    
odsustvo     odsustvo     odsustvo     odsustvo     odsustvo                
Hukara Suvad        Slobodan     Slobodan     St "C+D" 20 24 St "C+D"  14 16  TV Bingo     Ramazanske     Uskrs    
            Odgovorite ljud      Konačno petak     show     večeri GHB     Katedrala    
Nalbantić Samir        BOLOVANJE     BOLOVANJE     BOLOVANJE     BOLOVANJE     BOLOVANJE     BOLOVANJE     BOLOVANJE    
                                       
Avdić  Adela                                 St "C+D" 14 16 St "C+D" 6 14 Slobodna     St "C+D" 6 14 St "C+D" 16 24 St "C+D" 16 24 Slobodna    
Identiteti                             FTV Loto          
Mukić Asim                          G.O. 2024     G. O.  2024     G.O. 2024     G.O. 2024     G.O.  2024                
14/30     15/30     16/30     17/30     18/30                
Kaluđerčić  Edis                          Slobodan     St "C+D"  18 24  St "C+D" 14  20  Slobodan     St "C+D"  6  14 St "C+D" 7 16 St C+D"  16  24
             In medias res                            
Memić Faris                         St "C+D"  6  14 Slobodan     Slobodan     St "C+D" 16 24 St "C+D" 14 16 Katedrala     St "C+D" 7 16
                        TV Bingo      postavka RK"A"          
VOZAČI SP.VOZILA  REPORTAŽNIH KOLA                                          
                                         
Fazlagić Emsud        Vraćanje i servis     Priprema     Slobodan     Slobodan     Ramazanske     Ramazanske     Katerdrala    
 opreme RK     agregata                 večeri GHB     večeri GHB     Agregat    
Ploskić  Izo        Slobodan     Slobodan     Vozni park     Vozni park     Vozni park     Katedrala postavka     Katedrala    
                               TRT kola     TRT kola    
ASISTENTI PRODUKCIJE                                          
                                         
Korkić Šemsudin                          St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 Slobodan     Slobodan    
      otvoriti "A,B" 8         otvorit "A,B"     otvoriti "A,B" 8              
Dedović  Ferid                          G.O. 2023     G.O.  2023     St "A+B" 16 24 Slobodan     St "A+B" 15 23 St "A" 14 21 Slobodan    
                        TV Bingo     FTV Loto          
Šaljić Hedo                          St "A+B" 10 18 St "A+B" 14 21 St "A+B" 8 16 St "A+B" 12 20 Slobodan     Ramazanske     Slobodan    
                              večeri GHB           
Amer Đidelija                          St "A+B"  8  12 Preraspodjela     Slobodan     Slobodan     Ramazanske     Katedrala     Uskrs    
TD.RKvraćanje opreme                   večeri GHB      postavka     Katedrala    
Amer  Bujak                        St "A+B"  8  12 Preraspodjela     Slobodan     Slobodan     Ramazanske     Ramazanske     Uskrs    
TD.RK vraćanje opreme                       večeri GHB     večeri GHB      Katedrala    

12.sed. Studijskomobilna od 18.3. do 24.3.2024

 

 

RTV Produkcija BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
18.03.24. 19.03.24. 20.03.24. 21.03.24. 22.03.24. 23.03.24. 24.03.24.
TEHNIČKA   VODSTVA                                          
                                         
Panjeta  Edhem Skupština BiH     R.R.     TD.Pripreme     EURO 2024     Ramazanske     Ramazanske     Slobodan    
prenos     Plan     EURO 2024     Zenica     večeri GHB     večeri GHB          
Batajić  Dragan                             Slobodan     FTV Loto     Odgovorite      Putevi zdravlja     TV Bingo     FTV Loto     Slobodan    
            ljudima           show                
Huseinbegović Armin                 Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje    
                                         
Pešto Nedim                  Skupština BiH     Slobodan     TD.Pripreme 13 16 EURO 2024     Ramazanske     Ramazanske     Slobodan    
prenos           EURO 2024     Zenica     večeri GHB     večeri GHB          
Sinanagić Senad                 Identiteti     Preraspodjela     In medias res     EURO 2024     Ramazanske     Slobodan     Slobodan    
            EURO 2024 pri     St "B"     večeri GHB                
VIDEO   TEHNIČARI                                          
                                         
Šarkanović Marica                              Slobodna     St "C+D" 17 24 St "C+D" 14 20 St "C+D"Spec.em u 20 14 21 St "C+D" 6 13 St "C+D" 7 14 Slobodna    
             In medias res     Putevi zdravlja                      
Pašalić Senad        G.O.  2023     G.O. 2023     G.O.  2023     EURO 2024     G.O.  2023        SL       SL    
26/29.     27/29.     28/29.     Zenica     29/29.                
Hukara Suvad        Skupština BiH     Slobodan     St "C+D" 20 24 EURO 2024     TV Bingo     Ramazanske     Slobodan    
prenos           Odgovorite ljud     Zenica     show+St "C+D"  20  24 večeri GHB          
Nalbantić Samir        St "C+D" 14 16 St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 EURO St "B"proba 17 16   BOLOVANJE     BOLOVANJE     BOLOVANJE    
Identiteti           St "F" Inbox     St "C+D" 20 24                  
Avdić  Adela                                 St "C+D" 6 14 St "C+D" 14 20 Slobodna     St "C+D" 6 14 St "C+D" 13 20 St "C+D" 14 20 Slobodna    
Identiteti     FTV Loto                       FTV Loto          
Mukić Asim                          G. O.  2024 G.O.  2024 G.O.  2024 G.O.  2024 G.O.  2024                
 9/30.      10/30.      11/30.      12/30.      13/30.                
Kaluđerčić  Edis                          Slobodan     Slobodan     EURO 2024     EURO 2024     EURO  2024     St "C+D" 17 24 St "C+D" 16 24
            Zenica     Zenica     Zenica     FTV Loto          
Memić Faris                         St "C+D" 16 24 Slobodan     TD. Pripreme 13 16 EURO 2024     Ramazanske     Slobodan     St "C+D" 7 16
St "E" Sport           In medias res 12 16 Zenica     večeri GHB                
VOZAČI SP.VOZILA  REPORTAŽNIH KOLA                                          
                                         
Fazlagić Emsud        Skupština BiH     Slobodan     TD. Pripreme     EURO 2024     Ramazanske     Ramazanske     Slobodan    
prenos           Zenica     Zenica     večeri GHB     večeri GHB          
Ploskić  Izo        Vozni park     Vozni park     Vozni park     Vozni park     Vozni park       SL       SL    
                                         
ASISTENTI PRODUKCIJE                                          
                                         
Korkić Šemsudin                          St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 Slobodan     Slobodan    
otvoriti "A,B" 8   otvoriti "A,B" 8               otvoriti "A,B" 8              
Dedović  Ferid                          G.O. 2023     G. O.  2023     St "A+B" 16 24 St "A+B" 16 24 St "A+B" 15 23 Slobodan     Slobodan    
                        TV Bingo                
Šaljić Hedo                          St "A+B" 10 18 St "A+B" 14 21 St "A+B" 8 16 St "A+B" 8 16 Slobodan     St "A" 14 21 Slobodan    
      FTV Loto                       FTV Loto          
Amer Đidelija                          Skupština BiH     Slobodan     EURO 2024     EURO 2024     Zenica  +     Ramazanske     Slobodan    
prenos           Zenica     Zenica     Ram.večeri GHB     večeri GHB          
Amer  Bujak                        Skupština BiH     Slobodan     EURO 2024     EURO 2024     Zenica +     Ramazanske     Slobodan    
prenos           Zenica     Zenica     Ram.večeri GHB     večeri GHB          

11.sed. Studijskomobilna od 11.3. do 17.3.2024

 

 

RTV Produkcija BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
11.03.24. 12.03.24. 13.03.24. 14.03.24. 15.03.24. 16.03.24. 17.03.24.
TEHNIČKA   VODSTVA                                          
                                         
Panjeta  Edhem Skupština BiH     R.R.     Slobodan     TD.RK     Ramazanske     Ramazanske     Slobodan    
prenos     Plan           Pripreme     večeri GHB     večeri GHB          
Batajić  Dragan                             Identiteti     FTV Loto     TV Bingo     Slobodan     TV Bingo     FTV Loto     Slobodan    
            show           show                
Huseinbegović Armin                 Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje    
                                         
Pešto Nedim                  Skupština BiH     FTV mreža     Art depo     Slobodan     Ramazanske     Ramazanske     Slobodan    
prenos     TD.RK                 večeri GHB     večeri GHB          
Sinanagić Senad                 Muzička     Korner     Odbrojavanje     Konačno petak     TD.St "B" 8 16 Slobodan     Slobodan    
centrala                                        
VIDEO     TEHNIČARI                                          
                                         
Šarkanović Marica                              Slobodna     St "C+D" 16 24 Odbrojavanje     Preraspodjela     St "C+D" 6 14 St "C+D" 7 16 Slobodna    
      FTV Loto                                  
Pašalić Senad        G.O.  2023     G.O. 2023     G.O.  2023     G.O.  2023     G.O.  2023        SL       SL    
21/29.     22/29.     23/29.     24/29     25/29.                
Hukara Suvad        Muzička     St "C+D" 14 16 TV Bingo     Preraspodjela     TV Bingo     Slobodan     Slobodan    
centrala     Korner     St "C+D" 20 24       St "C+D" 14 16            
Nalbantić Samir        St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 St "C+D" 12 20 Preraspodjela     Slobodan     Slobodan     St "C+D" 16 24
            St "F" Inbox                            
Avdić  Adela                                 St "C+D" 14 16 Preraspodjela     St "C+D" 6 14 St "C+D" 14 16 Slobodna     Slobodna     St "C+D" 7 16
Identiteti           Art depo     Konačno petak                      
Mukić Asim                          Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje    
                                         
Kaluđerčić  Edis                          St "C+D" 16 24 Slobodan     Slobodan     St "C+D" 6 14 St "C+D" 16 24 St "C+D" 16 24 Preraspodjela    
St "E" Sport                             FTV Loto          
Memić Faris                         Skupština BiH     Slobodan     Slobodan     St "C+D" 16 24 Ramazanske     Ramazanske     Preraspodjela    
prenos                       večeri GHB     večeri GHB          
VOZAČI SP.VOZILA   REPORTAŽNIH KOLA                                          
                                         
Fazlagić Emsud        Skupština BiH     TD.RK     Slobodan     TD.RK     Ramazanske     Ramazanske     Slobodan    
prenos                 Pripreme     večeri GHB     večeri GHB          
Ploskić  Izo        Vozni park     Vozni park     Vozni park     Vozni park     Vozni park       SL       SL    
                                         
ASISTENTI PRODUKCIJE                                          
                                         
Korkić Šemsudin                          St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 St "C+D" 6 14 Slobodan     Slobodan    
otvoriti "A,B" 8               otvoriti "A,B" 8   otvoriti "A,B" 8              
Dedović  Ferid                          St "A+B" 10 18 G. O.  2023     G.O.  2023     G.O. 2023     St "A+B" 15 23 Slobodan     Slobodan    
                        TV Bingo                
Šaljić Hedo                          Skupština BiH     St "A+B" 8 16 St "A+B" 8 16 St "A+B" 10 18 Slobodan     St "A" 14 21 Slobodan    
prenos     FTV mreža                       FTV Loto          
Amer Đidelija                          G.O. 2024     G. O.  2024     G.O.  2024     Slobodan     Ramazanske     Ramazanske     Slobodan    
6/18.     7/18.     8/18.           večeri GHB     večeri GHB          
Amer  Bujak                        Skupština BiH     St "A+B" 14 21 St "A+B" 16 24 Slobodan     Ramazanske     Ramazanske     Slobodan    
prenos           TV Bingo           večeri GHB     večeri GHB