Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

Odsjek za ton

TON-17.SEDMICA 22.04.-28.04.2024.

VAŽNA NAPOMENA: PLAN JE NEZAVRŠEN.

24.04.2024.

IZMJENE U PLANU.

RTV produkcija JSBiH PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
22.4. 23.4. 24.4. 25.4. 26.4. 27.4. 28.4.
Ališah Alen       
TR TV-Ton
SL.     TH.BOX     TH.BOX     JUTRO     M.PRINC     M.PRINC     SL.    
      ENG     ENG     ENG+LINK     ENG     ENG          
Baždarević Adis       
TR TV-Ton
SL.     FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 SL.    
      ENG     ENG     ENG     ENG     ENG          
Ferhatović Admir       
TR TV-Ton
V.PEČAT+ 10 16 U SUSRET VP.+ 10 15 IN MEDIAS+ 13 16 P.ZDRAVLJA+ 13 16 BINGO 15 22 SL.     SL.    
      LOTO 18 20 O.LJUDIMA 18 22                        
Godinjak Sabina       
TR TV-Ton
ST."C"+ 15 24 SL.     ST."C" 15 24 ST."C" 15 24 SL.     ST."C" 15 24 ST."C"+ 15 24
PP 1 SP.FOCUS           BHT     BHT           BHT     BHT    
Grozdanović Nino       
TR TV-Ton
OP 9+ 10 12 JUTRO     SL.     BHT-IPP ENG+ 10 18 BHT-IPP 8 16  JUTRO     SL.    
INBOX ENG     ENG+LINK           UŽIVO ENG     ENG ENG+LINK          
Hasanović Izudin       
TR TV-Ton
BHT-IPP ENG+ 10 18 SL.     BHT-IPP 8 16 SL.     BINGO 15 22 LOTO 14 20 SL.    
UŽIVO ENG           ENG                            
Hošić- Šehić Katka       
TR TV-Ton
ST."C"+ 15 24 ST."C" 15 24 PP 1 INBOX+ 12 15 ST."C" 15 24 G.O.     SL.     SL.    
PP 1 SP.FOCUS     BHT     ST."C" 15 19 BHT                      
Husomanović Sanela       
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     G.O.     SL.     SL.     ST."C" 7 15 ST."C" 7 15
                              BHT     BHT    
Husomanović Vahudin       
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     G.O.     SL.     SL.     BHT-IPP 8 16 BHT-IPP 8 16
                              ENG     ENG    
Imamović Nirvan       
TR TV-Ton
V.PEČAT+     INBOX ENG+     JUTRO     V.PEČAT     G.O.     SL.     SL.    
ENG     K.PETAK ENG     ENG+LINK     ENG                      
Jamaković Mak
TR TV-Ton
ST."D"+ 6 15 ST."D" 6 15 G.O.     G.O.     G.O.     SL.     SL.    
FTV     FTV                                  
Kalanović Zviezdan       
TR TV-Ton
FTV-IPP 8 16 BHT-IPP 8 16 G.O.     SL.     SL.     RUKOMET     FTV-IPP 8 16
ENG     ENG                       RK     ENG    
   
Kazaz Edin       
TR TV-Ton
SL.     ST."D" 15 24 ST."D" 15 24 ST."D" 15 24 ST."D" 15 24 SL.     ST."D" 7 15
      FTV     FTV     FTV     FTV           FTV    
Kurtović Vanja       
TR TV-Ton
RED.RAD     RED.RAD     RED.RAD     RED.RAD     ST."C" 15 24 SL.     SL.    
                        BHT                
Lefko Damir       
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     SL.     SL.    
                                         
Ljutić Amer    
TR TV-Ton
ST."D" 15 24 ST."C" 15 24 SL.     SL.     ST."D" 6 15 ST."D" 7 15 ST."D" 15 24
FTV     BHT                 FTV     FTV     FTV    
Midžić Senad       
TR TV-Ton
JUTRO     JUTRO     JUTRO     JUTRO     JUTRO     SL.     SL.    
ENG     ENG     ENG     ENG     ENG                
Mirojević Tarik       
TR TV-Ton
V.PEČAT+     U SUSRET VP.+ 10 15 IN MEDIAS+ 13 16 SL.     BINGO 15 22 ST."D"+ 15 24 SL.    
      LOTO 18 20 ODG.LJUDIMA 18 22             LOTO          
Misimović Armin       
TR TV-Ton
BHT-IPP 8 16 BHT-IPP ENG+ 10 18 ART DEPO     ART DEPO     JUTRO     SL.     SL.    
ENG     UŽIVO ENG     ENG     ENG     ENG+LINK                
Muminović Nedim       
TR TV-Ton
MOZAIK     SL.     REL.PROG.     REL.PROG.     LEPTIRI     SL.     JUTRO    
ENG           ENG     ENG       ENG           ENG+LINK    
Jasmin Parovac
TR TV-Ton
JUTRO     SL.     BHT-IPP ENG+ 10 18 BHT-IPP 8 16 BHT-IPP ENG+ 10 18 RUKOMET     SL.    
ENG+LINK           UŽIVO ENG     ENG     UŽIVO ENG     RK          
Peljto Mirsada       
TR TV-Ton
ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 SL.     SL.     ST."D" 7 15
FTV     FTV     FTV     FTV                 FTV    
Ramović Dževad       
TR TV-Ton
ST."C"+ 6 10 ST."C"+ 6 15 ST."D"+ 6 15 ST."D"+ 6 15 ST."C" 6 15 SL.     SL.    
INTERV. IPP BHT 10  13  BHT R.HOOD ENG     R.HOOD BHT                
Sipović Jasmin       
TR TV-Ton
IN MEDIAS     SL     ST."D" 15 24 N.AVANTURA     N.AVANTURA     SL.     ST."C" 7 15
ENG           FTV     ENG     ENG           BHT    
                                           
Spasojević Saša     
TR TV-Ton
SL.     ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 ST."D" 6 15 ST."C" 7 15 SL.    
      BHT     BHT     BHT     FTV     BHT          
Mirvić Amar
Saradnik
ST."D" 15 24 ST."D"+ 15 24 SL.     ST."D" 15 24 ST."C"+"D" 15 24 ST."C"+"D" 15 24 SL.    
FTV     LOTO           FTV     BHT+FTV     BHT+FTV          
Čerkez Ernad
Saradnik
ST."C"+ 6 15 SL.     ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 ST."D" 7 15 SL.    
BHT           BHT     BHT     BHT     FTV          
                                           
                                         
                                           
                                         
                                           
                                         

VAŽNO!!!

1. Važna napomena za uposlenike koji su planirani u IPP BHT i za emisije BH UŽIVO ENG, EUROIMPULS I GLOBAL ENG:

   SVE SMJENE U IPP BHT SU PODLOŽNE SITNIM IZMJENAMA U SATNICI U SKLADU SA ORGANIZACIJOM POSLA I POTREBAMA EMITERA ZA TAJ DAN. PRODUCENTI SU DUŽNI DA VAS O IZMJENAMA
   U SATNICI VAŠE SMJENE OBAVIJESTE DAN RANIJE.

2. Svaka međusobna zamjena uposlenika koja nije u skladu sa sedmičnim planom mora biti evidentirana i prijavljena neposrednom rukovodiocu radi usklađivanja sedmičnog plana.

3. Plan je tokom sedmice podložan promjenama, tako da budete spremni na određene korekcije.

                                                    
                   

TON-16.SEDMICA 15.04.-21.04.2024.

VAŽNA NAPOMENA: PLAN JE NEZAVRŠEN.

17.04.2024.

IZMJENE U PLANU.

RTV produkcija JSBiH PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
15.4. 16.4. 17.4. 18.4. 19.4. 20.4. 21.4.
Ališah Alen       
TR TV-Ton
TH.BOX     JUTRO     TH.BOX     SL.     BHT-IPP ENG+ 10 18 SL.     JUTRO    
ENG     ENG+LINK     ENG           UŽIVO ENG           ENG+LINK    
Baždarević Adis       
TR TV-Ton
SL.     FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 SL.    
      ENG     ENG     ENG     ENG     ENG          
Ferhatović Admir       
TR TV-Ton
SPORTSKA 9 14 SL.     A.DEPO+ 11 14 P.ZDRAVLJA+ 12 18 BINGO 15 22 LOTO 14 20 SL.    
BHT           ODBROJAV. 18 22 K.PETAK                      
Godinjak Sabina       
TR TV-Ton
ST."C"+ 15 24 SL.     PP 1 INBOX+ 12 15 ST."C" 15 24 SL.     ST."C" 15 24 ST."C"+ 15 24
BHT           ST."C" 15 20 BHT           BHT     BHT    
Grozdanović Nino       
TR TV-Ton
G.O     G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     SL.     SL.    
                                         
Hasanović Izudin       
TR TV-Ton
FTV-IPP 8 16 SL.     IN MEIDAS+ 13 16 BHT-IPP 16  BINGO 15 22 SL.     FTV-IPP 8 16
ENG           O.LJUDIMA 18 22 ENG              ENG    
Hošić- Šehić Katka       
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     SL.     SL.    
                                         
Husomanović Sanela       
TR TV-Ton
ST."C"+ 6 15 ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 G.O.     SL.     SL    
BHT     BHT     BHT     BHT                      
Husomanović Vahudin       
TR TV-Ton
BHT-IPP 8 16 BHT-IPP ENG+ 10 18 BHT-IPP 8 16 BHT-IPP ENG+ 10 18 G.O.     SL.     SL.    
ENG     UŽIVO ENG     ENG     UŽIVO ENG                      
Imamović Nirvan       
TR TV-Ton
MO SAJAM     MO SAJAM     SL.     N.AVANTURA     N.AVANTURA     RUKOMET     SL.    
RK     RK           ENG     ENG     RK          
Jamaković Mak
TR TV-Ton
SL.     ST."D" 6 15 ST."D"+ 6 15 ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 7 15
      FTV     ART DEPO     FTV     FTV           FTV    
Kalanović Zviezdan       
TR TV-Ton
M.ZEMLJA     M.ZEMLJA     M.ZEMLJA     ART DEPO     SL.     KONCERT     SL.    
ENG     ENG     ENG     ENG           RK          
   
Kazaz Edin       
TR TV-Ton
ST."D" 6 15 ST."D" 15 24 ST."D" 15 24 G.O.     G.O.     SL.     SL.    
FTV     FTV     FTV                            
Kurtović Vanja       
TR TV-Ton
PP 1 19 23 ST."C"+  15 20 SL.     PP 1     ST."C" 15 24 SL.     ST."D"  15 24 
SP.FOCUS     KORN.+LOTO            SKUPŠTINA     BHT           FTV     
Lefko Damir       
TR TV-Ton
MO SAJAM     MO SAJAM     SL.     JUTRO     INBOX ENG+     KONCERT     SL.    
RK     RK           ENG+LINK     K.PETAK ENG     RK          
Ljutić Amer    
TR TV-Ton
ST."D" 15 24 ST."D" 15 24 SL.     ST."D" 15 24 ST."D" 15 24 ST."D" 15  24  SL.    
FTV     FTV           FTV     FTV     FTV      
Midžić Senad       
TR TV-Ton
JUTRO     JUTRO     JUTRO     JUTRO     JUTRO     SL.     SL.    
ENG     ENG     ENG     ENG     ENG                
Mirojević Tarik       
TR TV-Ton
SPORTSKA 9 14 KORNER+ 14 20 IN MEDIAS+ 13 16 P.ZDRAVLJA+ 12 18 BINGO 15 22 SL.     SL.    
BHT     LOTO     ODG.LJUDIMA 18 22 KON.PETAK                      
Misimović Armin       
TR TV-Ton
SL.     ART DEPO     JUTRO     INBOX ENG+     BHT-IPP 8 16 JUTRO     SL.    
      ENG     ENG+LINK     K.PETAK ENG     ENG     ENG+LINK          
Muminović Nedim       
TR TV-Ton
JUTRO     SL.     SL.     VASKRS     VASKRS   BHT-IPP 16  BHT-IPP 8 16
ENG+LINK                 ENG       ENG     ENG     ENG    
Jasmin Parovac
TR TV-Ton
BHT-IPP ENG+ 10 18 SL.     BHT-IPP ENG+ 10 18 SKUPŠTINA     JUTRO     RUKOMET     SL.    
UŽIVO ENG           UŽIVO ENG     ENG     ENG+LINK     RK          
Peljto Mirsada       
TR TV-Ton
ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 7 15
FTV     FTV     FTV           FTV           FTV    
Ramović Dževad       
TR TV-Ton
ST."C"+ 6 15 ST."C" 15 24 ST."C" 15 24 ŠMIT PRESS+ 10 14 SL.     ST."C"+"D" 7 15 SL.    
R.HOOD ENG     BHT     BHT     ST."D" FTV 15  19        BHT+FTV          
Sipović Jasmin       
TR TV-Ton
IN MEDIAS     BHT-IPP 8 16 REL.PROG.     REL.PROG.     SL.     ST."D" 7 15 SL.    
ENG     ENG     ENG     ENG           FTV          
                                           
Spasojević Saša     
TR TV-Ton
ST."C"+ 15 24 SL.     SL.     ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 ST."C" 7 15 ST."C" 7 15
BHT                 BHT     BHT     BHT     BHT    
Mirvić Amar
Saradnik
ST."D" 15 24 SL. ST."D"+ 15   24 ST."C" 15 24 ST."C"+"D" 15 24 ST."C"+"D"+ 15 24 SL.    
FTV       ODBROJAV.      BHT     BHT+FTV     LOTO      
Čerkez Ernad
Saradnik
SL.     ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 ST."D" 6 15 ST."C" 6 15 SL.     ST."C" 7 15
      BHT     BHT     FTV     BHT           BHT    
                                           
                                         
                                           
                                         
                                           
                                         

VAŽNO!!!

1. Važna napomena za uposlenike koji su planirani u IPP BHT i za emisije BH UŽIVO ENG, EUROIMPULS I GLOBAL ENG:

   SVE SMJENE U IPP BHT SU PODLOŽNE SITNIM IZMJENAMA U SATNICI U SKLADU SA ORGANIZACIJOM POSLA I POTREBAMA EMITERA ZA TAJ DAN. PRODUCENTI SU DUŽNI DA VAS O IZMJENAMA
   U SATNICI VAŠE SMJENE OBAVIJESTE DAN RANIJE.

2. Svaka međusobna zamjena uposlenika koja nije u skladu sa sedmičnim planom mora biti evidentirana i prijavljena neposrednom rukovodiocu radi usklađivanja sedmičnog plana.

3. Plan je tokom sedmice podložan promjenama, tako da budete spremni na određene korekcije.

                                                    
                   

TON-15.SEDMICA 08.04.-14.04.2024.

VAŽNA NAPOMENA: PLAN JE NEZAVRŠEN.

07.04.2024.

IZMJENE U PLANU.

RTV produkcija JSBiH PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4. 13.4. 14.4.
Ališah Alen       
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     SL.     REL.PROG.     TH.BOX     TH.BOX     SL.    
                  INT.ENG     ENG     ENG          
Baždarević Adis       
TR TV-Ton
FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 SL.     FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 SL.     SL.    
ENG     ENG           ENG     ENG                
Ferhatović Admir       
TR TV-Ton
IDENTITETI+ 11 17 LOTO 14 20 SL.     P.ZDRAVLJA+ 12 18 BINGO 15 22 LOTO 14 20 SL.    
M.CENTRALA                 K.PETAK                      
Godinjak Sabina       
TR TV-Ton
ST."C"+ 15 24 SL.     SL.     ST."C" 15 24 SL.     ST."C" 15 24 ST."C"+ 15 24
PP 1 SP.FOCUS                 BHT           BHT     BHT    
Grozdanović Nino       
TR TV-Ton
G.O     G.O.     SL.     ART DEPO     JUTRO     FTV-IPP 8 16 SL.    
                  ENG     ENG+LINK     ENG          
Hasanović Izudin       
TR TV-Ton
SL.     INBOX ENG+     BHT-IPP 8 16 BHT-IPP ENG+ 10  18  BINGO 15 22 SL.     FTV-IPP 8 16
      R.HOOD ENG     ENG     UŽIVO ENG              ENG    
Hošić- Šehić Katka       
TR TV-Ton
ST."C"+ 15 24 ST."C" 15 24 PP 1 4 9 SL.     G.O.     SL.     SL.    
PP 1 SP.FOCUS     BHT     BAJRAM                            
Husomanović Sanela       
TR TV-Ton
ST."C"+ 6 15 ST."C" 6 15 SL.     ST."C" 6 15 SL.     SL.     ST."C" 7 15
BHT     BHT           BHT                 BHT    
Husomanović Vahudin       
TR TV-Ton
BHT-IPP ENG+ 10 18 BHT-IPP 8 16 SL.     BHT-IPP 8 16 SL.     SL.     BHT-IPP 8 16
UŽIVO ENG     ENG           ENG                 ENG    
Imamović Nirvan       
TR TV-Ton
SL. G.O. G.O.     SL.     N.AVANTURA     N.AVANTURA     JUTRO    
                        ENG     ENG     ENG+LINK    
Jamaković Mak
TR TV-Ton
ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 7 15
FTV     FTV     FTV           FTV           FTV    
Kalanović Zviezdan       
TR TV-Ton
INBOX ENG+     BAJRAM BAJRAM     REL.PROG.     INBOX ENG+     SL.     SL.    
K.PETAK ENG     POST RK     ENG     K.PETAK ENG                
   
Kazaz Edin       
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     SL.     ST."D" 6 15 ST."D" 15 24 SL.     ST."D" 7 15
                  FTV     FTV           FTV    
Kurtović Vanja       
TR TV-Ton
RED.RAD     ST."C" 15 24 A.DEPO+ PP1  11 20 ST."D" 15 24 SL.    

ST."D"+

15 24 SL.    
      BHT     INB.+ST.C+D     FTV           LOTO      
Lefko Damir       
TR TV-Ton
JUTRO     BAJRAM     BAJRAM     SL.     KONCERT     RUKOMET     SL.    
ENG+LINK     POST     RK           RK     RK          
Ljutić Amer    
TR TV-Ton
ST."D" 15 24 SL.     ST."D" 6 15 SL.     ST."C"+"D" 15 24 SL.     ST."D" 15 24
FTV           FTV           BHT+FTV           FTV    
Midžić Senad       
TR TV-Ton
JUTRO     JUTRO     SL.     JUTRO     JUTRO     JUTRO     SL.    
ENG     ENG           ENG     ENG     ENG+LINK          
Mirojević Tarik       
TR TV-Ton
IDENTITETI+ 11 17 ST."D"+ 15 24 SL.     P.ZDRAVLJA+ 12 18 BINGO 15 22 SL.     SL.    
M.CENTRALA     LOTO       KON.PETAK                      
Misimović Armin       
TR TV-Ton
SL.     BHT-IPP ENG+ 10 18 JUTRO     SL.     BHT-IPP 8 16 BHT-IPP 16  SL.    
      UŽIVO ENG     ENG+LINK           ENG     ENG      
Muminović Nedim       
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     SL.     JUTRO     G.O.     SL.     SL.    
                  ENG+LINK                        
Jasmin Parovac
TR TV-Ton
BHT-IPP  8  16 JUTRO     BAJ.KONCERT     SL.     KONCERT     RUKOMET     SL.    
ENG ENG+LINK     RK           RK+ENG???     RK          
Peljto Mirsada       
TR TV-Ton
ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 SL.     SL.    
FTV     FTV           FTV     FTV                
Ramović Dževad       
TR TV-Ton
G.O.     SL.     ST."C" 6 15 SL.     ST."C" 6 15 ST."C" 7 15 SL.    
            BHT           BHT     BHT          
Sipović Jasmin       
TR TV-Ton
ST."D" 15  24  SL.     ST."D" 15 24 SL.     ST."C" 15 24 ST."C"+"D" 15 24 SL.    
FTV        FTV           BHT     BHT+FTV          
                                           
Spasojević Saša     
TR TV-Ton
SL.     ST."C" 6 15 BHT-IPP ENG+ 10 18 ST."C" 7 15 BHT-IPP ENG+ 10 18 ST."C" 7 15 SL.    
      BHT     UŽIVO ENG     BHT     UŽIVO ENG     BHT          
Mirvić Amar
Saradnik
SL.     ST."D" 15 24 ST."C" 15 24 ST."C"+"D" 15 24 SL.     ST."D" 7 15 SL.    
      FTV     BHT     BHT+FTV           FTV          
Čerkez Ernad
Saradnik
ST."C"+ 6 15 SL.     ST."C" 6 15 SL.     ST."C" 6 15 ST."D" 7 15 ST."C" 7 15
BHT           BHT           BHT     FTV     BHT    
                                           
                                         
                                           
                                         
                                           
                                         

VAŽNO!!!

1. Važna napomena za uposlenike koji su planirani u IPP BHT i za emisije BH UŽIVO ENG, EUROIMPULS I GLOBAL ENG:

   SVE SMJENE U IPP BHT SU PODLOŽNE SITNIM IZMJENAMA U SATNICI U SKLADU SA ORGANIZACIJOM POSLA I POTREBAMA EMITERA ZA TAJ DAN. PRODUCENTI SU DUŽNI DA VAS O IZMJENAMA
   U SATNICI VAŠE SMJENE OBAVIJESTE DAN RANIJE.

2. Svaka međusobna zamjena uposlenika koja nije u skladu sa sedmičnim planom mora biti evidentirana i prijavljena neposrednom rukovodiocu radi usklađivanja sedmičnog plana.

3. Plan je tokom sedmice podložan promjenama, tako da budete spremni na određene korekcije.

                                                    
                   
 

TON-14.SEDMICA 01.04.-07.04.2024.

VAŽNA NAPOMENA: PLAN JE NEZAVRŠEN.

02.04.2024.

IZMJENE U PLANU.

RTV produkcija JSBiH PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 7.4.
Ališah Alen       
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     SL.     SL.    
                                         
Baždarević Adis       
TR TV-Ton
FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 SL.     SL.    
ENG     ENG     ENG     ENG     ENG                
Ferhatović Admir       
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     IN MEDIAS+ 13 16 SL.     BINGO 15 22 LOTO 14 20 SL.    
            O.LJUDIMA 18 22                        
Godinjak Sabina       
TR TV-Ton
ST."C"+ 15 24 SL.     ST."C" 15 24 ST."C" 15 24 SL.     ST."C"+ 15 24 ST."C"+ 15 24
PP 1 SP.FOCUS           BHT     BHT           PP 1 UEFA??     BHT    
Grozdanović Nino       
TR TV-Ton
G.O     G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     SL.     SL.    
                                         
Hasanović Izudin       
TR TV-Ton
G.KUTAK+ 9 17 JUTRO     IN MEDIAS+ 13 16 P.ZDRAVLJA+ 13 18 BINGO 15 22 SL.     SL.    
M.CENTRALA     ENG+LINK     O.LJUDIMA 18 22 K.PETAK                      
Hošić- Šehić Katka       
TR TV-Ton
ST."C"+ 15 24 ST."C"+"D" 15 24 PP1 INB.+UEFA 13 15 ST."C" 15 24 ST."C"+"D" 15 24 SL.     SL.    
PP 1 SP.FOCUS     BHT+FTV     ST."C" BHT 15 19 BHT     PP 1 27.NOĆ 20 23            
Husomanović Sanela       
TR TV-Ton
ST."C"+ 6 15 ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 SL.     ST."C" 6 15 ST."C" 7 15 SL.    
BHT     BHT     BHT           BHT     BHT          
Husomanović Vahudin       
TR TV-Ton
BHT-IPP ENG+ 10 18 BHT-IPP 8 16 BHT-IPP 8 16 SL.     BHT-IPP 8 16 BHT-IPP 8 16 SL.    
UŽIVO ENG     ENG     ENG           ENG     ENG          
Imamović Nirvan       
TR TV-Ton
IN MEDIAS     REL.PROG.     SL.     N.AVANTURA     N.AVANTURA     RUKOMET     SL.    
ENG     ENG           ENG     ENG     RK          
Jamaković Mak
TR TV-Ton
SL.     ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 7 15
      FTV     FTV     FTV     FTV           FTV    
Kalanović Zviezdan       
TR TV-Ton
SL.     M.ZEMLJA     M.ZEMLJA     ART DEPO     27.NOĆ     FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16
      ENG     ENG     ENG     RK     ENG     ENG    
   
Kazaz Edin       
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     SL.     SL.    
                                         
Kurtović Vanja       
TR TV-Ton
SKUPŠTINA     KORNER+ 14 20 A.DEPO+ODBR. 11 22 RED.RAD     RED.RAD     SL.     SL.    
POST     LOTO     ST."D"                            
Lefko Damir       
TR TV-Ton
SKUPŠTINA     SKUPŠTINA   SL.     KONCERT     27.NOĆ     SL.     JUTRO    
POST     RK           RK     RK           ENG+LINK    
Ljutić Amer    
TR TV-Ton
ST."D" 15 24 ST."D" 15 24 SL.     ST."D" 6 15 ST."D" 15 24 ST."C"+"D" 15 24 SL.    
FTV     FTV           FTV     FTV     BHT+FTV          
Midžić Senad       
TR TV-Ton
JUTRO     JUTRO     JUTRO     JUTRO     JUTRO     SL.     SL.    
ENG     ENG     ENG     ENG     ENG                
Mirojević Tarik       
TR TV-Ton
G.KUTAK+ 9 17 KORNER+ 14 20 ART DEPO+ 11 14 P.ZDRAVLJA+ 13 18 SL.     ST."D"+ 15 24 SL.    
M.CENTRALA     LOTO     ODBROJAV. 18 22 KON.PETAK           LOTO          
Misimović Armin       
TR TV-Ton
JUTRO     INBOX ENG+     ART DEPO+     SL.     BHT-IPP ENG+ 10 18 JUTRO     SL.    
ENG+LINK     K.PETAK ENG     ENG           UŽIVO ENG     ENG+LINK          
Muminović Nedim       
TR TV-Ton
DOK.REP.     DOK.REP.     BHT-IPP ENG+ 10 18 BHT-IPP 8 16 JUTRO     SL.     SL.    
ENG     ENG     UŽIVO ENG     ENG       ENG+LINK                
Jasmin Parovac
TR TV-Ton
INBOX ENG+     SKUPŠTINA     SL.     BHT-IPP ENG+ 10 18 SL.     RUKOMET     BHT-IPP 8 16
K.PETAK ENG     RK           UŽIVO ENG           RK     ENG    
Peljto Mirsada       
TR TV-Ton
ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 7 15
FTV     FTV     FTV           FTV           FTV    
Ramović Dževad       
TR TV-Ton
ST."D"+ 6 9 ST."C" 15 24 SL.     ST."C" 6 15 ST."C" 15 24 SL.     ST."C" 7 15
BHT IPP ENG 9 16 BHT           BHT     BHT           BHT    
Sipović Jasmin       
TR TV-Ton
ST."D" 15 24 TH.BOX     TH.BOX     ST."D" 15 24 SL.     SL.     ST."D" 15 24
FTV     ENG     ENG     FTV                 FTV    
                                           
Spasojević Saša     
TR TV-Ton
SL.     BHT-IPP ENG+ 10 18 JUTRO     JUTRO     SL.     ST."C" 7 15 ST."C" 7 15
      UŽIVO ENG     ENG+LINK     ENG+LINK           BHT     BHT    
Mirvić Amar
Saradnik
SL.     ST."C" 6 15 ST."D" 15 24 ST."D" 15 24 BINGO 15 22 ST."D" 7 15 SL.    
      BHT     FTV     FTV           FTV          
Čerkez Ernad
Saradnik
ST."C"+ 6 15 SL.     ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 ST."D" 7 15 SL.    
BHT           BHT     BHT     BHT     FTV          
                                           
                                         
                                           
                                         
                                           
                                         

VAŽNO!!!

1. Važna napomena za uposlenike koji su planirani u IPP BHT i za emisije BH UŽIVO ENG, EUROIMPULS I GLOBAL ENG:

   SVE SMJENE U IPP BHT SU PODLOŽNE SITNIM IZMJENAMA U SATNICI U SKLADU SA ORGANIZACIJOM POSLA I POTREBAMA EMITERA ZA TAJ DAN. PRODUCENTI SU DUŽNI DA VAS O IZMJENAMA
   U SATNICI VAŠE SMJENE OBAVIJESTE DAN RANIJE.

2. Svaka međusobna zamjena uposlenika koja nije u skladu sa sedmičnim planom mora biti evidentirana i prijavljena neposrednom rukovodiocu radi usklađivanja sedmičnog plana.

3. Plan je tokom sedmice podložan promjenama, tako da budete spremni na određene korekcije.

                                                    
                   

TON-13.SEDMICA 25.03.-31.03.2024.

VAŽNA NAPOMENA: PLAN JE NEZAVRŠEN.

29.03.2024.

IZMJENE U PLANU.

RTV produkcija JSBiH PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3.
Ališah Alen       
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     G.O.     BHT-IPP 8 16 REL.PROG.     SL.     SL.    
                  ENG     ENG                
Baždarević Adis       
TR TV-Ton
FTV-IPP 8 16 SL.     FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 SL.     FTV-IPP 8 16
ENG           ENG     ENG     ENG           ENG    
Ferhatović Admir       
TR TV-Ton
IDENTITETI+ 11 17 G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     SL.     SL.    
                                         
Godinjak Sabina       
TR TV-Ton
ST."C"+ 15 24 G.O. G.O.     G.O.     G.O.     SL.     SL.    
BHT                                        
Grozdanović Nino       
TR TV-Ton
JUTRO     FTV-IPP 8 16 INBOX ENG+     JUTRO      G.O.     SL.     SL.    
ENG+LINK     ENG     K.PETAK ENG     ENG+LINK                      
Hasanović Izudin       
TR TV-Ton
SL.     JUTRO     BHT-IPP ENG 10 18 P.ZDRAVLJA+ 13 18 BINGO 15 22 LOTO 14 20 SL.    
      ENG+LINK     UZIVO ENG     K.PETAK                      
Hošić- Šehić Katka       
TR TV-Ton
ST."C"+ 15 24 ST."C" 15 24 PP 1 INBOX+ 12 15 SL.     ST."C"+"D" 15 24 SL.     PP 1 9 13
BHT     BHT     ST."C" BHT 15 19       PP 1 KRIŽ.PUT 20 23       USKRS    
Husomanović Sanela       
TR TV-Ton
ST."C"+ 6 15 ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 SL.     ST."C" 6 15 SL.     ST."C" 7 15
BHT     BHT     BHT           BHT           BHT    
Husomanović Vahudin       
TR TV-Ton
BHT-IPP ENG+ 10 18 BHT-IPP 8 16 BHT-IPP 8 16 SL.     BHT-IPP 8 16 SL.     BHT-IPP 8 16
UŽIVO ENG     ENG     ENG           ENG           ENG    
Imamović Nirvan       
TR TV-Ton
REL.PROG.     SL.     SL.     TH.BOX     RAM.VEČERI     RAM.VECERI+     USKRS    
ENG                 ENG     RK     UKRS RK POST     RK     
Jamaković Mak
TR TV-Ton
ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 ST."D" 7 15 SL.    
FTV     FTV           FTV     FTV     FTV          
Kalanović Zviezdan       
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     SL.     SL.    
                                         
   
Kazaz Edin       
TR TV-Ton
ST."D" 15 24 SL.     ST."D" 6 15 ST."D" 15 24 SL.     ST."D"+ 15 24 ST."D" 15 24
FTV           FTV     FTV           LOTO     FTV    
Kurtović Vanja       
TR TV-Ton
RED.RAD     ST."D"+ 15 24 IN MEDIAS+  13  16 ST."C" 15  24  SL.     SL.     SL.    
      FTV     O.LJUDIMA  18  22 BHT  DUG                
Lefko Damir       
TR TV-Ton
SL.     SL.     ART DEPO     ART DEPO     RAM.VEČERI     RAM.VEČERI+     USKRS    
            ENG     ENG     RK     USKRS POST     RK    
Ljutić Amer    
TR TV-Ton
ST."D" 15 24 ST."C" 15 24 SL.     ST."D" 15 24 ST."D" 15 24 SL.     ST."D" 7 15
FTV     BHT           FTV     FTV           FTV    
Midžić Senad       
TR TV-Ton
JUTRO     JUTRO     JUTRO     JUTRO     JUTRO     SL.     SL.    
ENG     ENG     ENG     ENG     ENG                
Mirojević Tarik       
TR TV-Ton
G.O.     LOTO 14 20 IN MEDIAS+ 13 16 P.ZDRAVLJA+ 13 18 BINGO 15 22 SL.     SL.    
            O.LJUDIMA 18 22 KON.PETAK                      
Misimović Armin       
TR TV-Ton
SL.     BHT-IPP ENG+ 10 18 JUTRO     INBOX ENG+     BHT-IPP ENG+ 10 18 FTV-IPP 8 16 SL.    
      UŽIVO ENG     ENG+LINK     K.PETAK ENG     UŽIVO ENG     ENG          
Muminović Nedim       
TR TV-Ton
SL.     SL.     TH.BOX     BHT-IPP ENG+ 10 18 DOK.REP.     JUTRO     JUTRO    
            ENG     UŽIVO ENG       ENG     ENG+LINK     ENG+LINK    
Jasmin Parovac
TR TV-Ton
BHT-IPP 8 16 SL     BOLOVANJE     BOLOVANJE     BOLOVANJE     BOLOVANJE     BOLOVANJE    
ENG                                        
Peljto Mirsada       
TR TV-Ton
ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 ST."D" 7 15 SL.    
FTV     FTV           FTV     FTV     FTV          
Ramović Dževad       
TR TV-Ton
G.O.     SL.     ST."C" 15  24 SL.     ST."C" 15 24 ST."C"+ 7 10 ST."C" 7 15
            BHT    BHT     BHT-IPP ENG 10 16  BHT    
Sipović Jasmin       
TR TV-Ton
SL.     SL.     ST."D" 15 24 N.AVANTURA     N.AVANTURA     ST."C" 15 24 ST."C" 15 24
            FTV     ENG     ENG     BHT     BHT
                                           
Spasojević Saša     
TR TV-Ton
ST."C"+ 6 15 SL.     ST."D" 6 15 ST."C" 6 15 JUTRO     SL.     ST."D" 7 15
BHT           FTV     BHT     ENG+LINK           FTV    
Mirvić Amar
Saradnik
SL.     ST."D"+ 15 24 ST."D" 15 24 ST."C" 15 24 BINGO 15 22 ST."C"+"D" 15 24 SL.    
      LOTO     FTV     BHT       BHT+FTV      
Čerkez Ernad
Saradnik
SL.     ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 ST."C" 7 15 SL.    
      BHT     BHT     BHT     BHT     BHT          
                                           
                                         
                                           
                                         
                                           
                                         

VAŽNO!!!

1. Važna napomena za uposlenike koji su planirani u IPP BHT i za emisije BH UŽIVO ENG, EUROIMPULS I GLOBAL ENG:

   SVE SMJENE U IPP BHT SU PODLOŽNE SITNIM IZMJENAMA U SATNICI U SKLADU SA ORGANIZACIJOM POSLA I POTREBAMA EMITERA ZA TAJ DAN. PRODUCENTI SU DUŽNI DA VAS O IZMJENAMA
   U SATNICI VAŠE SMJENE OBAVIJESTE DAN RANIJE.

2. Svaka međusobna zamjena uposlenika koja nije u skladu sa sedmičnim planom mora biti evidentirana i prijavljena neposrednom rukovodiocu radi usklađivanja sedmičnog plana.

3. Plan je tokom sedmice podložan promjenama, tako da budete spremni na određene korekcije.

                                                    
                   

TON-12.SEDMICA 18.03.-24.03.2024.

VAŽNA NAPOMENA: PLAN JE NEZAVRŠEN.

20.03.2024.

IZMJENE U PLANU.

RTV produkcija JSBiH PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3.
Ališah Alen       
TR TV-Ton
TH.BOX     TH.BOX     G.O.     G.O.     G.O.     SL.     SL.    
ENG     ENG                                  
Baždarević Adis       
TR TV-Ton
FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 SL.     SL.    
ENG     ENG     ENG     ENG     ENG                
Ferhatović Admir       
TR TV-Ton
IDENTITETI+ 11 17 SL.     IN MEDIAS+ 13 16 P.ZDRAVLJA+ 13 15 BINGO 15 22 LOTO 14 20 SL.    
T.D. ST."B"           O.LJUDIMA 18 22 FUDBAL UEFA 19 24                  
Godinjak Sabina       
TR TV-Ton
ST."C"+ 15 24 SL.     ST."C" 15 24 ST."C" 15 24 SL.     ST."C" 15 24 ST."C"+ 15 24
PP 1 SP.FOCUS 20 22       BHT     BHT           BHT     BHT    
Grozdanović Nino       
TR TV-Ton
INBOX ENG+     INBOX ENG+     FUDBAL     FUDBAL     FUDBAL     SL.     SL.    
K.PETAK ENG     K.PETAK ENG     ZENICA     ZENICA     ZENICA                
Hasanović Izudin       
TR TV-Ton
BHT-IPP ENG+ 10 18 SL.     BHT-IPP 8 16 JUTRO     BINGO 15 22 BHT-IPP 8 16 SL.    
UŽIVO ENG           ENG     ENG+LINK           ENG          
Hošić- Šehić Katka       
TR TV-Ton
ST."C"+ 15 24 ST."C" 15 24 PP 1 INBOX+ 12 15 ST."C" 15 24 ST."C"+"D" 15 24 SL.     SL.    
PP 1 SP.FOCUS 19 22 BHT     ST."C" BHT 15 19 BHT     BHT+FTV                
Husomanović Sanela       
TR TV-Ton
ST."C"+ 6 15 SL.     ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 SL.     ST."C" 7 15
BHT           BHT     BHT     BHT           BHT    
Husomanović Vahudin       
TR TV-Ton
BHT-IPP 8 16 BHT-IPP 8 16 SL.     BHT-IPP 8 16 BHT-IPP 8 16 SL.     BHT-IPP 8 16
ENG     ENG           ENG     ENG           ENG    
Imamović Nirvan       
TR TV-Ton
REL.PROG.     SL.     JUTRO     FUDBAL     SL.     DOK.REP.     DOK.REP.    
ENG           ENG+LINK     AMPEX           ENG     ENG    
Jamaković Mak
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     SL.     SL.     ST."D" 6 15 ST."D" 7 15 ST."D" 7 15
                        FTV     FTV     FTV    
Kalanović Zviezdan       
TR TV-Ton
G.O.     M.ZEMLJA     M.ZEMLJA     SL.     RAM.VEČERI     RAM.VEČERI     SL.    
      ENG     ENG           RK     RK          
   
Kazaz Edin       
TR TV-Ton
ST."D" 15 24 ST."D"+ 15 24 SL.     ST."D" 6 15 ST."D" 15 24 SL.     ST."C"+"D" 15 24
FTV     FTV           FTV     FTV           BHT+FTV    
Kurtović Vanja       
TR TV-Ton
IDENTITETI+ 11 17 ST."D"+ 15 24 ST."D" 15 24 ST."D" 15 24 G.O.     SL.     SL.    
T.D. ST."B"     LOTO     FTV     FTV                      
Lefko Damir       
TR TV-Ton
SKUPŠTINA     JUTRO     DOK.REP     FUDBAL     RAM.VEČERI     RAM.VEČERI     SL.    
RK     ENG+LINK     ENG     AMPEX     RK     RK          
Ljutić Amer    
TR TV-Ton
SL.     ST."C" 15 24 SL.     ST."D" 6 15 ST."C" 15 24 ST."D" 15 24 ST."D" 15 24
      BHT           FTV     BHT     FTV     FTV    
Midžić Senad       
TR TV-Ton
JUTRO     JUTRO     JUTRO     JUTRO     JUTRO     SL.     SL.    
ENG     ENG     ENG     ENG     ENG                
Mirojević Tarik       
TR TV-Ton
ST."D" 15 24 LOTO+ 14 20 IN MEDIAS+ 13 16 P.ZDRAVLJA+ 13 15 G.O.     SL.     SL.    
FTV     T.D. ST."B"     O.LJUDIMA 18 22 FUDBAL UEFA 19 24                  
Misimović Armin       
TR TV-Ton
JUTRO     BHT-IPP ENG+ 10 18 SL.     BHT-IPP ENG+ 10 18 JUTRO     FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16
ENG+LINK     UŽIVO ENG           UŽIVO ENG     ENG+LINK     ENG     ENG    
Muminović Nedim       
TR TV-Ton
DOK.REP.     SL.     BHT-IPP ENG+ 10 18 LEPTIRI     BHT-IPP ENG+ 10 18 JUTRO     SL.    
ENG           UŽIVO ENG     ENG       UŽIVO ENG     ENG+LINK          
Jasmin Parovac
TR TV-Ton
SKUPŠTINA     ART DEPO     SL.     FUDBAL     PRESS IPP     SL.     JUTRO    
RK     ENG           AMPEX     ENG           ENG+LINK    
Peljto Mirsada       
TR TV-Ton
ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 6 15 ST."D" 7 15 SL.    
FTV     FTV     FTV           FTV     FTV          
Ramović Dževad       
TR TV-Ton
SKUPŠTINA     ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 G.O.     ST."C" 6 15 SL.     SL.    
ENG     FTV     FTV           BHT                
Sipović Jasmin       
TR TV-Ton
IN MEDIAS+     SL.     ST."C" 6 15 N.AVANTURA     N.AVANTURA     ST."C" 7 15 SL.    
BESJEDE           BHT     ENG     ENG     BHT          
                                           
Spasojević Saša     
TR TV-Ton
SL.     ST."C" 6 15 FUDBAL     FUDBAL     FUDBAL     SL.     ST."C" 7 15
      BHT     ZENICA     ZENICA     ZENICA           BHT    
Mirvić Amar
Saradnik
ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 15 24 ST."D" 15 24 BINGO 15 22 ST."C"+'"D"+ 15 24 SL.    
FTV           FTV     FTV           LOTO          
Čerkez Ernad
Saradnik
ST."C"+ 6 15 ST."C" 6 15 SL.     ST."C" 6 15 SL.     ST."C" 7 15 ST."D" 7 15
BHT     BHT           BHT           BHT     FTV    
                                           
                                         
                                           
                                         
                                           
                                         

VAŽNO!!!

1. Važna napomena za uposlenike koji su planirani u IPP BHT i za emisije BH UŽIVO ENG, EUROIMPULS I GLOBAL ENG:

   SVE SMJENE U IPP BHT SU PODLOŽNE SITNIM IZMJENAMA U SATNICI U SKLADU SA ORGANIZACIJOM POSLA I POTREBAMA EMITERA ZA TAJ DAN. PRODUCENTI SU DUŽNI DA VAS O IZMJENAMA
   U SATNICI VAŠE SMJENE OBAVIJESTE DAN RANIJE.

2. Svaka međusobna zamjena uposlenika koja nije u skladu sa sedmičnim planom mora biti evidentirana i prijavljena neposrednom rukovodiocu radi usklađivanja sedmičnog plana.

3. Plan je tokom sedmice podložan promjenama, tako da budete spremni na određene korekcije.

                                                    
                   
 

TON-11.SEDMICA 11.03.-17.03.2024.

VAŽNA NAPOMENA: PLAN JE NEZAVRŠEN.

13.03.2024.

IZMJENE U PLANU.

RTV produkcija JSBiH PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3. 16.3. 17.3.
Ališah Alen       
TR TV-Ton
SL.     TH.BOX     TH.BOX     JUTRO     BHT-IPP ENG+ 10 18 JUTRO     SL.    
      ENG     ENG     ENG+LINK     UŽIVO ENG     ENG+LINK          
Baždarević Adis       
TR TV-Ton
FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 SL.     SL.    
ENG     ENG     ENG     ENG     ENG                
Ferhatović Admir       
TR TV-Ton
SL.     KORNER+ 14 20 VANREDNI 15 22 KONAČNO 13 18 BINGO 15 22 LOTO 14 20 SL.    
      LOTO     BINGO     PETAK                      
Godinjak Sabina       
TR TV-Ton
ST."C"+ 15 24 SL.     ST."C" 15 24 ST."C" 15 24 SL.     ST."C" 15 24 ST."C"+ 15 24
PP 1 SP.FOCUS 20 22       BHT     BHT           BHT     BHT    
Grozdanović Nino       
TR TV-Ton
INBOX ENG+     INBOX ENG+     JUTRO     SL.     INBOX ENG+     SL.     FTV-IPP 8 16
K.PETAK ENG     K.PETAK ENG     ENG+LINK           K.PETAK ENG           ENG    
Hasanović Izudin       
TR TV-Ton
IDENTITETI+ 11 17 KORNER+ 14 20 VANREDNI 15 22 SL.     BINGO 15 22 SL.     BHT-IPP 8 16
M.CENTRALA     LOTO     BINGO                       ENG    
Hošić- Šehić Katka       
TR TV-Ton
ST."C"+ 15 24 ST."C" 15 24 PP 1 INBOX+ 12 15 ST."C" 15 24 ST."C"+"D" 15 24 SL.     SL.    
PP 1 SP.FOCUS 19 22 BHT     ST."C" BHT 15 19 BHT     BHT+FTV                
Husomanović Sanela       
TR TV-Ton
ST."C"+ 6 15 ST."C" 6 15 SL.     ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 SL.     ST."C" 7 15
BHT     BHT           BHT     BHT           BHT    
Husomanović Vahudin       
TR TV-Ton
BHT-IPP 8 16 BHT-IPP ENG+ 10 18 BHT-IPP 8 16 BHT-IPP ENG+ 10 18 G.O.     SL.     SL.    
ENG     UŽIVO ENG     ENG     UŽIVO ENG                      
Imamović Nirvan       
TR TV-Ton
IN MEDIAS+     JUTRO     G.O.     N.AVANTURA     N.AVANTURA     SL.     SL.    
BESJEDE ENG     ENG+LINK           ENG     ENG                
Jamaković Mak
TR TV-Ton
ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 G.O.     G.O.     SL.     SL.    
FTV     FTV     FTV                            
Kalanović Zviezdan       
TR TV-Ton
G.O.     M.ZEMLJA     M.ZEMLJA     SL.     RAM.VEČERI     RAM.VEČERI     SL.    
      ENG     ENG           RK     RK          
   
Kazaz Edin       
TR TV-Ton
ST."D" 15 24 SL.     ST."D" 15 24 SL.     ST."D" 15 24 ST."D"+ 15 24 ST."C"+"D" 15 24
FTV           FTV           FTV     LOTO     BHT+FTV    
Kurtović Vanja       
TR TV-Ton
RED.RAD     RED.RAD     A.DEPO+ 11 14 RED.RAD     BINGO 15 22 SL.     SL.    
            ODBROJAV. 18 22                        
Lefko Damir       
TR TV-Ton
G.O.     SL.     SL.     DOK.FILM     RAM.VEČERI     RAM.VEČERI     SL.    
                  ENG     RK     RK          
Ljutić Amer    
TR TV-Ton
ST."D" 15 24 ST."C" 15 24 ST."D" 15 24 ST."D" 15 24 SL.     ST."D" 7 15 SL.    
FTV     BHT     FTV     FTV           FTV          
Midžić Senad       
TR TV-Ton
JUTRO     JUTRO     JUTRO     JUTRO     JUTRO     SL.     SL.    
ENG     ENG     ENG     ENG     ENG                
Mirojević Tarik       
TR TV-Ton
IDENTITETI+ 11 17 ST."D" 15 24 A.DEPO+ 11 14 KONAČNO 13 18 G.O.     SL.     SL.    
M.CENTRALA     FTV     ODBROJAV. 18 22 PETAK                      
Misimović Armin       
TR TV-Ton
BHT-IPP ENG+ 10 18 SL.     ART DEPO     ART DEPO     JUTRO     FTV-IPP 8 16 SL.    
UŽIVO ENG           ENG     ENG     ENG+LINK     ENG          
Muminović Nedim       
TR TV-Ton
JUTRO     BHT-IPP 8 16 BHT-IPP ENG+ 10 18 BHT-IPP 8 16 G.O.     SL.     SL.    
ENG+LINK     ENG     UŽIVO ENG     ENG                      
Jasmin Parovac
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     SL.     SL.     BHT-IPP 8 16 BHT-IPP 8 16 JUTRO    
                        ENG     ENG     ENG+LINK    
Peljto Mirsada       
TR TV-Ton
ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 7 15
FTV     FTV     FTV           FTV           FTV    
Ramović Dževad       
TR TV-Ton
SL.     SL.     ST."C" 6 15 ST."D"+ 6 9 ST."D"+ 6 9 ST."C" 7 15 ST."D" 7 15
            BHT     JEDAN ENG SP.FOCUS ENG BHT     FTV    
Sipović Jasmin       
TR TV-Ton
SL.     SL.     ST."C" 6 15 ST."D" 6 15 ST."C" 15 24 ST."C"+"D" 15 24 ST."D" 15 24
            BHT     FTV     BHT     BHT+FTV     FTV    
                                           
Spasojević Saša     
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     G.O     G.O.     G.O.     SL.     SL.    
                                         
Mirvić Amar
Saradnik
ST."C"+ 6 15 ST."D" 15 24 VANREDNI 15 22 ST."D" 15 24 SL.     ST."D" 7 15 SL.    
BHT     FTV     BINGO     FTV           FTV          
Čerkez Ernad
Saradnik
SL.     ST."C" 6 15 SL.     ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 ST."C" 7 15 ST."C" 7 15
      BHT           BHT     BHT     BHT     BHT    
                                           
                                         
                                           
                                         
                                           
                                         

VAŽNO!!!

1. Važna napomena za uposlenike koji su planirani u IPP BHT i za emisije BH UŽIVO ENG, EUROIMPULS I GLOBAL ENG:

   SVE SMJENE U IPP BHT SU PODLOŽNE SITNIM IZMJENAMA U SATNICI U SKLADU SA ORGANIZACIJOM POSLA I POTREBAMA EMITERA ZA TAJ DAN. PRODUCENTI SU DUŽNI DA VAS O IZMJENAMA
   U SATNICI VAŠE SMJENE OBAVIJESTE DAN RANIJE.

2. Svaka međusobna zamjena uposlenika koja nije u skladu sa sedmičnim planom mora biti evidentirana i prijavljena neposrednom rukovodiocu radi usklađivanja sedmičnog plana.

3. Plan je tokom sedmice podložan promjenama, tako da budete spremni na određene korekcije.

                                                    
                   

TON-10.SEDMICA 04.03.-10.03.2024.

VAŽNA NAPOMENA: PLAN JE NEZAVRŠEN.

07.03.2024.

IZMJENE U PLANU.

RTV produkcija JSBiH PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3.
Ališah Alen       
TR TV-Ton
SL.     TH.BOX     TH.BOX     JUTRO     BHT-IPP ENG+ 10 18 SL.     SL.    
      ENG     ENG     ENG+LINK     UŽIVO ENG                
Baždarević Adis       
TR TV-Ton
SL.     FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 SL.    
      ENG     ENG     ENG     ENG     ENG          
Ferhatović Admir       
TR TV-Ton
MUZIČKA 14 18 SL.     A.DEPO+ 11 14 KON.PETAK+ 13 18 BINGO 15 22 P.ZDRAVLJA+ 14 20 SL.    
CENTRALA           ODBROJAV. 18 22 T.D. ST."B"           LOTO          
Godinjak Sabina       
TR TV-Ton
ST."C"+ 15 24 SL.     ST."C" 15 24 ST."C" 15 24 SL.     ST."C" 15 24 ST."C"+ 15 24
PP 1 SP.FOCUS 20 22       BHT     BHT           BHT     BHT    
Grozdanović Nino       
TR TV-Ton
INBOX ENG+     INBOX ENG+     SL.     SL.     INBOX ENG+     JUTRO     SL.    
K.PETAK ENG     K.PETAK ENG                 K.PETAK ENG     ENG+LINK          
Hasanović Izudin       
TR TV-Ton
GASTRO 9 16 LOTO 14 20 IN MEDIAS+ 13 16 SL.     BINGO 15 22 P.ZDRAVLJA+ 14 20 SL.    
KUTAK           O.LJUDIMA 18 22             LOTO          
Hošić- Šehić Katka       
TR TV-Ton
ST."C"+ 15 24 ST."C" 15 24 PP 1 INBOX+ 12 15 ST."C" 15 24 G.O.     SL.     SL.    
PP 1 SP.FOCUS 19 22 BHT     ST."C" BHT 15 19 BHT                      
Husomanović Sanela       
TR TV-Ton
SL.     ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 SL.     ST."C" 7 15 ST."C" 7 15
      BHT     BHT     BHT           BHT     BHT    
Husomanović Vahudin       
TR TV-Ton
BHT-IPP 8 16 BHT-IPP ENG+ 10 18 BHT-IPP 8 16 SL.     SL.     BHT-IPP 8 16 BHT-IPP 8 16
ENG     UŽIVO ENG     ENG                 ENG     ENG    
Imamović Nirvan       
TR TV-Ton
BHT-IPP ENG+ 10 18 SL.     A.DEPO+     N.AVANTURA     KONCERT     RUKOMET     SL.    
UŽIVO ENG           ENG     ENG     RK     RK          
Jamaković Mak
TR TV-Ton
ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 ST."D" 7 15 SL.    
FTV     FTV           FTV     FTV     FTV          
Kalanović Zviezdan       
TR TV-Ton
SL.     M.ZEMLJA     M.ZEMLJA     ART DEPO     BHT-IPP 8 16 SL.     SL.    
      ENG     ENG     ENG     ENG                
   
Kazaz Edin       
TR TV-Ton
ST."D" 15 24 ST."D" 15 24 SL.     ST."D" 6 15 ST."D" 15 24 ST."C"+"D" 15 24 SL.    
FTV     FTV           FTV     FTV     BHT+FTV          
Kurtović Vanja       
TR TV-Ton
RED.RAD     SL.     A.DEPO+ 11 14 RED.RAD     PP1+ST."C"+"D" 15  24  ST."D" 15  24  SL.    
            ODBROJAV. 18 22 T.D ST."B"     BHT+FTV  FTV      
Lefko Damir       
TR TV-Ton
IN MEDIAS+     JUTRO   SL.     SL.     KONCERT     SL.     JUTRO    
BESJEDE ENG     ENG+LINK                 RK           ENG+LINK    
Ljutić Amer       
TR TV-Ton
ST."D" 15  24  ST."C" 15 24 ST."D" 15 24 ST."D" 15 24 G.O.     SL.     SL.    
FTV BHT     FTV     FTV                      
Midžić Senad       
TR TV-Ton
JUTRO     JUTRO     JUTRO     JUTRO     JUTRO     SL.     SL.    
ENG     ENG     ENG     ENG     ENG                
Mirojević Tarik       
TR TV-Ton
GASTRO 9 16 ST."D"+ 15 24 IN MEDIAS+ 13 16 KON.PETAK+ 13 18 BINGO 15 22 SL.     SL.    
KUTAK     LOTO     O.LJUDIMA 18 22 T.S. ST."B"                      
Misimović Armin       
TR TV-Ton
FTV-IPP 8 16 BHT-IPP 8 16 JUTRO     SL.     SL.     SL.     FTV-IPP 8 16
ENG     ENG     ENG+LINK                       ENG    
Muminović Nedim       
TR TV-Ton
SL.     SL.     REL.PROG.     BHT-IPP ENG+ 10 18 JUTRO     REL.PROG.     SL.    
            ENG     UŽIVO ENG     ENG+LINK     ENG          
Jasmin Parovac
TR TV-Ton
JUTRO     SL.     BHT-IPP ENG+ 10 18 BHT-IPP 8 16 SKUPŠTINA     RUKOMET     SL.    
ENG+LINK           UŽIVO ENG     ENG     ENG     RK          
Peljto Mirsada       
TR TV-Ton
ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 6 15 ST."D" 7 15 SL.    
FTV     FTV     FTV           FTV     FTV          
Ramović Dževad       
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     ST."D"+ 6 15 SL.     ST."C" 6 15 SL.     ST."D" 15 24
            FTV           BHT           FTV    
Sipović Jasmin       
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     SL.     SL.    
                                         
                                           
Spasojević Saša     
TR TV-Ton
ST."C"+ 6 15 ST."C" 6 15 G.O     G.O.     G.O.     SL.     SL.    
BHT     BHT                                  
Mirvić Amar
Saradnik
SL.     SL.     ST."D" 15 24 ST."D" 15 24 ST."C" 15  24  ST."C" 7 15 ST."D" 7 15
            FTV     FTV     BHT  BHT     FTV    
Čerkez Ernad
Saradnik
ST."C"+ 6 15 SL.     ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 SL.     ST."C"+"D" 7 15
BHT           BHT     BHT     BHT           BHT+FTV    
                                           
                                         
                                           
                                         
                                           
                                         

VAŽNO!!!

1. Važna napomena za uposlenike koji su planirani u IPP BHT i za emisije BH UŽIVO ENG, EUROIMPULS I GLOBAL ENG:

   SVE SMJENE U IPP BHT SU PODLOŽNE SITNIM IZMJENAMA U SATNICI U SKLADU SA ORGANIZACIJOM POSLA I POTREBAMA EMITERA ZA TAJ DAN. PRODUCENTI SU DUŽNI DA VAS O IZMJENAMA
   U SATNICI VAŠE SMJENE OBAVIJESTE DAN RANIJE.

2. Svaka međusobna zamjena uposlenika koja nije u skladu sa sedmičnim planom mora biti evidentirana i prijavljena neposrednom rukovodiocu radi usklađivanja sedmičnog plana.

3. Plan je tokom sedmice podložan promjenama, tako da budete spremni na određene korekcije.