Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

LEKTORI

Raspored lektora IP-a BHT1 od 30. 10. do 5. 11.

 

 

 

Ponedjeljak

30. 10.

Utorak

31. 10.

Srijeda

1. 11.

Četvrtak

2. 11.

Petak

3. 11.

Subota

4. 11.

Nedjelja

5. 11.

Vesna Smital

7-15h

DESK

SL.

SL.

11-19h

DESK

7-15h

DESK

15-23h

DESK

15-23h

DESK

Suzana Katava

15-23h

DESK

15-23h

DESK

11-19h

DESK

SL.

11-19h

DESK

7-15h

DESK

SL.

Lamija Hasković

SL.

7-15h

DESK

15-23h

DESK

15-23h

DESK

SL.

SL.

7-15h

DESK

Merima Hodžić

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

   

Maja Trboglav

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

SL.

SL.

Vjekoslav Trboglav

SL.

11-19h

DESK

7-15h

DESK

7-15h

DESK

15-23h

DESK

SL.

SL.

 

Raspored lektora Ip-a BHT1 od 23. do 29. 10.

 

 

 

Ponedjeljak

23. 10.

Utorak

24. 10.

Srijeda

25 10.

Četvrtak

26. 10.

Petak

27. 10.

Subota

28. 10.

Nedjelja

29. 10.

Vesna Smital

SL.

7-15h

DESK

7-15h

DESK

15-23h

DESK

15-23h

DESK

SL.

SL.

Suzana Katava

SL.

15-23h

DESK

11-19h

DESK

7-15h

DESK

7-15h

DESK

SL.

SL.

Lamija Hasković

7-15h

DESK

11-19h

DESK

15-23h

DESK

SL.

SL.

15-23h

DESK

15-23h

DESK

Merima Hodžić

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

   

Maja Trboglav

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

   

Vjekoslav Trboglav

15-23h

DESK

SL.

SL.

11-19h

DESK

11-19h

DESK

7-15h

DESK

7-15h

DESK

 

Raspored lektora od 16. do 22.10.

 

 

 

Ponedjeljak

16. 10.

Utorak

17. 10.

Srijeda

18 10.

Četvrtak

19. 10.

Petak

20. 10.

Subota

21. 10.

Nedjelja

22. 10.

Vesna Smital

7-15h

DESK

SL.

SL.

15-23h

DESK

11-19h

DESK

15-23h

DESK

15-23h

DESK

Suzana Katava

SL.

15-23h

DESK

15-23h

DESK

SL.

SL.

7-15h

DESK

7-15h

DESK

Lamija Hasković

15-23h

DESK

11-19h

DESK

11-19h

DESK

7-15h

DESK

7-15h

DESK

   

Merima Hodžić

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

   

Maja Trboglav

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

   

Vjekoslav Trboglav

SL.

7-15h

DESK

7-15h

DESK

11-19h

DESK

15-23h

DESK

SL.

SL.

 

Raspored lektora IP-a BHT1 od 9. do 15. 10.

 

 

 

Ponedjeljak

9. 10.

Utorak

10. 10.

Srijeda

11 10.

Četvrtak

12. 10.

Petak

13. 10.

Subota

14. 10.

Nedjelja

15. 10.

Vesna Smital

SL.

15-23h

DESK

11-19h

DESK

15-23h

DESK

15-23h

DESK

SL.

SL.

Suzana Katava

7-15h

DESK

7-15h

DESK

15-23h

DESK

11-19h

DESK

7-15h

DESK

SL.

SL.

Lamija Hasković

SL.

11-19h

DESK

7-15h

DESK

SL.

SL.

15-23h

DESK

15-23h

DESK

Merima Hodžić

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

   

Maja Trboglav

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

   

Vjekoslav Trboglav

15-123h

DESK

SL.

SL.

7-15h

DESK

11-19h

DESK

7-15h

DESK

7-15h

DESK

 

Raspored lektora IP-a BHT1 od 2. do 8. oktobra

 

 

 

Ponedjeljak

2. 10.

Utorak

3. 10.

Srijeda

4. 10.

Četvrtak

5. 10.

Petak

6. 10.

Subota

7. 10.

Nedjelja

8. 10.

Vesna Smital

Bolovanje

7-15h

DESK

15-23h

DESK

SL

SL.

15-23h

DESK

15-23h

DESK

Suzana Katava

15-23h

DESK

SL.

SL.

SL.

7-15h

DESK

7-15h

DESK

7-15h

DESK

Lamija Hasković

SL.

11-19h

DESK

7-15h

DESK

15-23h

DESK

15-23h

DESK

SL.

SL.

Merima Hodžić

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

   

Maja Trboglav

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

   

Vjekoslav Trboglav

7-15h

DESK

15-23h

DESK

11-19h

DESK

7-15h

DESK

11-19h

DESK

   

 

Raspored lektora IP-a BHT1 od 18. do 24. septembra

 

 

 

Ponedjeljak

18. 9.

Utorak

19. 9.

Srijeda

20. 9.

Četvrtak

21. 9.

Petak

22. 9.

Subota

23. 9.

Nedjelja

24. 9.

Vesna Smital

SL.

11-19h

DESK

15-23h

DESK

11-19h

DESK

7-15h

DESK

SL.

SL.

Suzana Katava

7-15h

DESK

7-15h

DESK

7-15h

DESK

15-23h

DESK

15-23h

DESK

   

Lamija Hasković

15-23h

DESK

15-23h

DESK

11-19h

DESK

SL.

SL.

7-15h

DESK

7-15h

DESK

Merima Hodžić

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

   

Maja Trboglav

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

   

Vjekoslav Trboglav

11-19h

DESK

SL.

SL.

7-15h

DESK

11-19h

DESK

15-23h

DESK

15-23h

DESK

 

Raspored lektora IP-a BHT1 od 11. 9. do 17. 9

 

 

Ponedjeljak 11. 9.

Utorak

12. 9.

Srijeda

13 9.

Četvrtak

14. 9.

Petak

15. 9.

Subota

16. 9.

Nedjelja

17. 9.

Vesna Smital

15-23h

DESK

SL.

SL.

7-15h

DESK

11-19h

DESK

10-19h

DESK

10-19h

DESK

Suzana Katava

SL.

7-15h

DESK

7-15h

DESK

15-23h

DESK

15-23h

DESK

   

Lamija Hasković

Godišnji odmor

Godišnji odmor

Godišnji odmor

Godišnji odmor

Godišnji odmor

   

Merima Hodžić

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

   

Maja Trboglav

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

   

Vjekoslav Trboglav

7-15h

DESK

15-23h

DESK

15-23h

DESK

11-19h

DESK

7-15h

DESK

SL.

SL.

 

Lektori IP-a BHT1 od 4. 9. do 10. 9. 2023. godine

 

 

Ponedjeljak

4. 9.

Utorak

5. 9.

Srijeda

6. 9.

Četvrtak

7. 9.

Petak

8. 9.

Subota

9. 9.

Nedjelja

10. 9.

Vesna Smital

15-23h

DESK

15-23h

DESK+

15-23h

DESK

11-19h

DESK

11-19h

DESK

SL.

SL.

Suzana Katava

7-15h

DESK

SL.

SL.

7-15h

DESK

7-15h

DESK

10-19h

DESK

10-19h

DESK

Lamija Hasković

Godišnji odmor

Godišnji odmor

Godišnji odmor

Godišnji odmor

Godišnji odmor

   

Merima Hodžić

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

Porodiljsko

   

Maja Trboglav

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

9-17h

Lektorske vježbe

Godišnji odmor

   

Vjekoslav Trboglav

SL.

7-15h

DESK

7-15h

DESK

15-23h

DESK

15-23h

DESK

SL.

SL.