Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

IMOVINA_1070101

ODSJEK MAŠINSKE ENERGETIKE

MAŠINSKA ENER. 18 SEDMICA 2023

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
01 05 02 05 03 05 04 05 05 05 06 05 07 05
Balić Emir Rad na drž. praznik 20 24 Rad na drž. praznik 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08      
                                           
Cico Eldin             redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            
Čerkez Kenan Rad na drž. praznik 08 20 Rad na drž. praznik 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 Rad nedeljom 00 08
Ferić Admir Rad na drž. praznik 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       Rad nedeljom 08 20
Hodžić Ismet             redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            
Ibričić Hamid             redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            
Kujović Amir             redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            
Lojić Adis Rad na drž. praznik 20 24 Rad na drž. praznik 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08      
Mišković Dario Rad na drž. praznik 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       Rad nedeljom 08 20
Musić Dževad       Rad na drž. praznik 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 Rad nedeljom 20 24
Solak Armin       Rad na drž. praznik 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 Rad nedeljom 20 24
Švraka Amer Rad na drž. praznik 08 20 Rad na drž. praznik 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 Rad nedeljom 00 08
Švraka Senad             redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            

MAŠINSKA ENER. 17 SEDMICA 2023

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
24 04 25 04 26 04 27 04 28 04 29 04 30 04
Balić Emir redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            
                                           
Cico Eldin rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       Rad nedeljom 08 20
Čerkez Kenan rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08      
Ferić Admir       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 Rad nedeljom 20 24
Hodžić Ismet redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            
Ibričić Hamid rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 Rad nedeljom 00 08
Kujović Amir                                          
Lojić Adis rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       Rad nedeljom 08 20
Mišković Dario       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 Rad nedeljom 20 24
Musić Dževad redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            
Solak Armin rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 Rad nedeljom 00 08
Švraka Amer rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08      
Švraka Senad redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            

MAŠINSKA ENER. 16 SEDMICA 2023

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
17 04 18 04 19 04 20 04 21 04 22 04 23 04
Balić Emir GO-2022     GO-2022     GO-2022     GO-2022     S.D                
                                           
Cico Eldin       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 Rad nedeljom 20 24
Čerkez Kenan rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       Rad nedeljom 08 20
Ferić Admir rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 Rad nedeljom 00 08
Hodžić Ismet redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 S.D                
Ibričić Hamid rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08      
Kujović Amir redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 S.D.                
Lojić Adis       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 Rad nedeljom 20 24
Mišković Dario rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 Rad nedeljom 00 08
Musić Dževad GO-2022     GO-2022     GO-2022     S.D. 00 00 S.D.                
Solak Armin rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08      
Švraka Amer rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       Rad nedeljom 08 20
Švraka Senad redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 S.D.                

MAŠINSKA ENER. 15 SEDMICA 2023

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
10 04 11 04 12 04 13 04 14 04 15 04 16 04
Balić Emir GO-2022     GO-2022     GO-2022     GO-2022     GO-2022                
                                           
Cico Eldin rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 Rad nedeljom 00 08
Čerkez Kenan       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 Rad nedeljom 20 24
Ferić Admir rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08      
Hodžić Ismet redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            
Ibričić Hamid rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       Rad nedeljom 08 20
Kujović Amir redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            
Lojić Adis rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 Rad nedeljom 00 08
Mišković Dario rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08      
Musić Dževad GO-2022     GO-2022     GO-2022     GO-2022     GO-2022                
Solak Armin rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       Rad nedeljom 08 20
Švraka Amer       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 Rad nedeljom 20 24
Švraka Senad redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            

MAŠINSKA ENER. 14 SEDMICA 2023

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
03 04 04 04 05 04 06 04 07 04 08 04 09 04
Balić Emir GO-2022     GO-2022     GO-2022     GO-2022     GO-2022                
                                           
Cico Eldin rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08      
Čerkez Kenan rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 Rad nedeljom 00 08
Ferić Admir rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       Rad nedeljom 08 20
Hodžić Ismet redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            
Ibričić Hamid       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 Rad nedeljom 20 24
Kujović Amir redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            
Lojić Adis rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08      
Mišković Dario rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       Rad nedeljom 08 20
Musić Dževad GO-2022     GO-2022     GO-2022     GO-2022     GO-2022                
Solak Armin       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 Rad nedeljom 20 24
Švraka Amer rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 Rad nedeljom 00 08
Švraka Senad redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            

MAŠINSKA ENER. 13 SEDMICA 2023

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
27 03 28 03 29 03 30 03 31 03 01 04 02 04
Balić Emir rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 Rad nedeljom 00 08
Bašić Emir                                          
Cico Eldin rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       Rad nedeljom 08 20
Čerkez Kenan rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08      
Ferić Admir       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 Rad nedeljom 20 24
Hodžić Ismet redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            
Ibričić Hamid rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 Rad nedeljom 00 08
Kujović Amir redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            
Lojić Adis rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       Rad nedeljom 08 20
Mišković Dario GO-2022     redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            
Musić Dževad       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 Rad nedeljom 20 24
Solak Armin redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            
Švraka Amer rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08      
Švraka Senad redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            

MAŠINSKA ENER. 12 SEDMICA 2023

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
20 03 21 03 22 03 23 03 24 03 25 03 26 03
Balić Emir             rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08            
                                           
Cico Eldin rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08             rad u dežuri 08 20 Rad nedeljom 20 24
Čerkez Kenan       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08             Rad nedeljom 08 20
Ferić Admir rad u dežuri 00 08             rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08      
Hodžić Ismet redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            
Ibričić Hamid rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08      
Kujović Amir redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            
Lojić Adis       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 Rad nedeljom 20 24
Mišković Dario GO-2022     GO-2022     GO-2022     GO-2022     GO-2022                
Musić Dževad rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 Rad nedeljom 00 08
Solak Armin rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08             rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 Rad nedeljom 00 08
Švraka Amer rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24 rad u dežuri 00 08       Rad nedeljom 08 20

MAŠINSKA ENER. 11 SEDMICA 2023

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
13 03 14 03 15 03 16 03 17 03 18 03 19 03
Balić Emir rad u dežuri 20  24 rad u dežuri 00 08             rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24  Rad nedeljom 00 08
                                           
Cico Eldin             rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20  24 rad u dežuri 00 08            
Čerkez Kenan rad u dežuri 00 08             rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24  rad u dežuri 00 08      
Ferić Admir rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20  24 rad u dežuri 00 08             rad u dežuri 08 20 Rad nedeljom 20  24
Hodžić Ismet redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            
Ibričić Hamid rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24  rad u dežuri 00 08       Rad nedeljom 08 20
Kujović Amir redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16 redovan rad 08 16            
Lojić Adis rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24  rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24  Rad nedeljom 00 08
Mišković Dario GO-2022     GO-2022     GO-2022     GO-2022     GO-2022                
Musić Dževad rad u dežuri 20 24  rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20  24 rad u dežuri 00 08      
Solak Armin       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20  24 rad u dežuri 00 08             Rad nedeljom 08 20
Švraka Amer       rad u dežuri 08 20 rad u dežuri 20 24  rad u dežuri 00 08       rad u dežuri 08 20 Rad nedeljom 20 24