Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

PEP_1060104

RS VLAŠIĆ

Raspored smijena na RS Vlašić od 18. 05. do 25. 05. 2023.

 Smjena Smailbegović Samin i Mujkanović Semiz, redovan rad u pogonu relejne stanice Vlašić, redovno i vanredno održavanje uređaja.

Raspored smijena na RS Vlašić od 11. 05. do 18. 05. 2023.

 Smjena Mujkanović Muhamed i Bučo Adnan, redovno i vanredno održavanje urđaja na relejnoj stanici Vlašić.

Raspored smijena na RS Vlašić od 04. 05. do 11. 05. 2023.

 Smjena Polimac Hasib i Pamuk Alen, redovan i interventni rad na relejnoj stanici Vlašić.

Raspored smijena na RS Vlašić od 27. 04 do 04. 05. 2023.

 Smjena Smailbegović Samin i Mujkanović Semiz, redovni i interventni rad u pogonu relejne stanice Vlašić.

Raspored smijena na RS Vlašić od 20. 04 do 27. 04. 2023.

 Smijena Mujkanović Muhamed i Bučo Adnan, redovno i interventno održavanje uređaja na relejnoj stanici Vlašić.

Raspored smijena na RS Vlašić od 13. 04 do 20. 04. 2023.

 Redovna smijena na relejnoj stanici Vlašić, Polimac Hasib i Ivanković Izet dežurni tehničari na terenu.

Raspored smijena na RS Vlašić od 06. 04 do 13. 04. 2023.

 Smjena Smailbegović Samin i Mujkanović Semiz, redovna smijena na relejnoj stanici Vlašić

Raspored smijena na RS Vlašić od 30. 03. do 06. 04. 2023.

Smjena Mujkanović Muhamed i Bučo Adnan. Redovna smjena na relejnoj stanici Vlašić, redovno i interventno održavanje.