Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

PEP_10602

TERMINAL I FIKSNE I SATELITSKE VEZE

Terminal 17. sed. 2024

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
22 04 23 04 24 04 25 04 26 04 27 04 28 04
Bajrović Sabiha noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       Rad nedeljom 08 20
Dedić Dalida dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16            
Fazlić Amel Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje                
Fočo Edis noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       Rad nedeljom 08 20
Halimović Svijetlan       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 Rad nedeljom 20 24
Šahinović Sanela noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08      
Šahović Amela noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08      
Zunđa Elvedin dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 Rad nedeljom 00 08

Terminal 16 sed. 2024

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
15 04 16 04 17 04 18 04 19 04 20 04 21 04
Bajrović Sabiha       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 Rad nedeljom 20 24
Dedić Dalida dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16            
Fazlić Amel Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje                
Fočo Edis       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 Rad nedeljom 20 24
Halimović Svijetlan dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 Rad nedeljom 00 08
Šahinović Sanela noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       Rad nedeljom 08 20
Šahović Amela noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       Rad nedeljom 08 20
Zunđa Elvedin noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08      

Terminal 15 sed. 2024

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
08 04 09 04 10 04 11 04 12 04 13 04 14 04
Bajrović Sabiha dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 Rad nedeljom 00 08
Dedić Dalida dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16            
Fazlić Amel Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje                
Fočo Edis dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 Rad nedeljom 00 08
Halimović Svijetlan noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08      
Šahinović Sanela       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 Rad nedeljom 20 24
Šahović Amela GO-2023     GO-2023     GO-2023     GO-2023     GO-2023                
Zunđa Elvedin GO-2023     GO-2023     GO-2023     noćna 20 24 noćna 00 08       Rad nedeljom 08 20

Terminal 14 sed. 2024

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
01 04 02 04 03 04 04 04 05 04 06 04 07 04
Bajrović Sabiha nocna 20 24 nocna 00 08       dnevna 08 20 nocna 20 24 nocna 00 08      
Dedić Dalida dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16            
Fazlić Amel Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje                
Fočo Edis nocna 20 24 nocna 00 08       dnevna 08 20 nocna 20 24 nocna 00 08      
Halimović Svijetlan nocna 00 08       dnevna 08 20 nocna 20 24 nocna 00 08       Rad nedeljom 08 20
Šahinović Sanela dnevna 08 20 nocna 20 24 nocna 00 08       dnevna 08 20 nocna 20 24 Rad nedeljom 00 08
Šahović Amela dnevna 08 20 nocna 20 24 nocna 00 08                        
Zunđa Elvedin GO-2023     GO-2023     GO-2023     GO-2023     GO-2023                

Terminal 13 sed. 2024

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
25 03 26 03 27 03 28 03 29 03 30 03 31 03
Bajrović Sabiha nocna 00 08       dnevna 08 20 nocna 20 24 nocna 00 08       Rad nedeljom 08 20
Dedić Dalida dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16            
Fazlić Amel Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje                
Fočo Edis nocna 00 08       dnevna 08 20 nocna 20 24 nocna 00 08       Rad nedeljom 08 20
Halimović Svijetlan       dnevna 08 20 nocna 20 24 nocna 00 08       dnevna 08 20 Rad nedeljom 20 24
Šahinović Sanela nocna 20 24 nocna 00 08       dnevna 08 20 nocna 20 24 nocna 00 08      
Šahović Amela nocna 20 24 nocna 00 08       dnevna 08 20 nocna 20 24 nocna 00 08      
Zunđa Elvedin GO-2023     GO-2023     GO-2023     GO-2023     GO-2023                

Terminal 12. sed. 2024

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
18 03 19 03 20 03 21 03 22 03 23 03 24 03
Bajrović Sabiha       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 Rad nedeljom 20 24
Dedić Dalida dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16            
Fazlić Amel Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje                
Fočo Edis       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 Rad nedeljom 20 24
Halimović Svijetlan dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 Rad nedeljom 00 08
Šahinović Sanela noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       Rad nedeljom 08 20
Šahović Amela noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       Rad nedeljom 08 20
Zunđa Elvedin noćna 20 24 noćna 00 08       GO-2023     GO-2023                

Terminal 11. sed. 2024

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
11 03 12 03 13 03 14 03 15 03 16 03 17 03
Bajrović Sabiha dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 Rad nedeljom 00 08
Dedić Dalida dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16            
Fazlić Amel Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje                
Fočo Edis dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 Rad nedeljom 00 08
Halimović Svijetlan Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje                            
Šahinović Sanela       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 Rad nedeljom 20 24
Šahović Amela       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 Rad nedeljom 20 24
Zunđa Elvedin noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       Rad nedeljom 08 20

Terminal 10. sed. 2024

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
04 03 05 03 06 03 07 03 08 03 09 03 10 03
Bajrović Sabiha noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08      
Dedić Dalida dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16 dnevna 08 16            
Fazlić Amel Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje                
Fočo Edis noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08      
Halimović Svijetlan Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje     Bolovanje                
Šahinović Sanela dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 Rad nedeljom 00 08
Šahović Amela dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 noćna 20 24 Rad nedeljom 00 08
Zunđa Elvedin       dnevna 08 20 noćna 20 24 noćna 00 08       dnevna 08 20 Rad nedeljom 20 24