Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

BHMP_103

ODJEL MUZIČKA PRODUKCIJA

MP BHRT 10.sedmica2024

 

ODJEL MP BHRT PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK  PETAK  SUBOTA  NEDJELJA 
04.03. 05.03. 06.03. 07.03. 08.03. 09.03. 10.03.
FEROVIĆ JASMIN  Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16            
Rukovodilac MP 113 + B     113     113     113     113                
DEDIĆ NEDŽAD  Odjel D 8 16 Odjel D 8 16 Odjel D 12 20 Odjel D 8 16       Odjel D 8 16      
Odsjek Diskografija 111 + B     111 + B     111+MGKS     111           111+MGKS        
MUŠANOVIĆ ADNAN  MGKS 10 18 MGKS 10 18 MGKS 12 20 MGKS 10 18       MGKS 10 18      
Muzički producent M. Šlager     M. Šlager     M. Šlager     M. Šlager           M. Šlager          
KURTOVIĆ ASHAR  Studio B 12 20 OP 11 10 18 OP 11 10 18 OP 11 10 18 OP 11 10 18            
Muzički producent M. Centrala                                      
ĐULANČIĆ ADMIR  Odjel MP 10 18 Odjel MP 10 18 Odjel MP 10 18 Studio B 12 20 Odjel MP 10 18            
Muzički producent 502     502     502     K. Petak     502                
RAMIĆ TARIK Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16            
Producent  113 + B     113 + B     113     113     113                
ERIĆ MINJA  BOLOVANJE   BOLOVANJE   BOLOVANJE   BOLOVANJE   BOLOVANJE              
Producent                                           
TAĆI AJDIN Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16            
Urednik-Producent  302 + B     302     302     302     302                
SENKA HODŽIĆ Studio B 12 20 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16            
Muzički urednik M. Centrala   302     302     302     302                
MIZDRAK MILIRA  Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16            
Stručni referent 110 + B     110 + B     110     110     110                
TEŠIĆ NENAD  MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17 Studio B 12 20 MGKS 13 17            
Umjetnički vođa ZO Studio     Studio     Studio     K. Petak     Studio                
ARSIĆ ALEKSANDAR  MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17 Studio B 12 20 MGKS 13 17            
Član ZO MP BHRT Studio     Studio     Studio     K. Petak     Studio                
ČEŠLJAR AMAR MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17 Studio B 12 20 MGKS 13 17            
Član ZO MP BHRT Studio     Studio     Studio     K. Petak     Studio                
ŠIMUNOVIĆ DINKO MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17 Studio B 12 20 MGKS 13 17            
Član ZO MP BHRT Studio     Studio     Studio     K. Petak     Studio                
BEHMEN MUSTAFA Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13            
Član ZO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio     Studio                
SIJERČIĆ MIRZA MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17 Studio B 12 20 MGKS 13 17            
Član ZO MP BHRT Studio     Studio     Studio     K. Petak     Studio                
VATREŠ ADMIR  Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13            
Umjetnički vođa NO M. Centrala   Studio     Studio     Studio     Studio                
AGINČIĆ EDIN Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13            
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio     Studio                
ARNAUTOVIĆ NIHAD Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13            
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio     Studio                
BALIĆ MIRZA Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13            
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio     Studio                
ČIČAK VEDRAN Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13            
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio     Studio                
HELJA EZHER Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13            
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio     Studio                
PANDŽIĆ JASMIN Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13            
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio     Studio                
RADOJA IVAN Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13            
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio     Studio                
ĐURIĆ IVANA Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13            
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio     Studio                
IMAMOVIĆ KENAN Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13            
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio     Studio                
PRNJAVORAC ADNAN BOLOVANJE   BOLOVANJE   BOLOVANJE   BOLOVANJE   BOLOVANJE              
Član NO MP BHRT                                          
ZIMIĆ ADNAN Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13            
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio     Studio                
OMBAŠIĆ ENADIN Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13            
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio     Studio                
MANGAFIĆ DINO MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17 Studio B 12 20 MGKS 13 17            
Član ZO MP BHRT Studio     Studio     Studio     K. Petak     Studio                

MP BHRT 9.sedmica2024

 

ODJEL MP BHRT PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK  PETAK  SUBOTA  NEDJELJA 
26.02. 27.02. 28.02. 29.02. 01.03. 02.03. 03.03.
FEROVIĆ JASMIN  Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 PRAZNIK                
Rukovodilac MP 113 + B     113 + B     113     113                      
DEDIĆ NEDŽAD  Odjel D 8 16 Odjel D 8 16 Odjel D 8 16 Odjel D 8 16 PRAZNIK                
Odsjek Diskografija 111 + B     111 + B     111     111                      
MUŠANOVIĆ ADNAN  MGKS 10 18 Studio B 12 20 MGKS 10 18 MGKS 10 18 PRAZNIK                
Muzički producent M. Šlager     Corner     M. Šlager     M. Šlager                      
KURTOVIĆ ASHAR  Studio B 12 20 OP 11 10 18 OP 11 10 18 OP 11 10 18 PRAZNIK                
Muzički producent M. Centrala                                      
ĐULANČIĆ ADMIR  Odjel MP 10 18 Odjel MP 10 18 Odjel MP 10 18 Studio B 12 20 PRAZNIK                
Muzički producent 502     502     502     K. Petak                      
RAMIĆ TARIK Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 PRAZNIK                
Producent  113 + B     113 + B     113     113                      
ERIĆ MINJA  BOLOVANJE   BOLOVANJE   BOLOVANJE   BOLOVANJE   BOLOVANJE              
Producent                                           
TAĆI AJDIN Odjel MP 8 16 Studio B 12 20 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 PRAZNIK                
Urednik-Producent  302 + B     Corner     302     302                      
SENKA HODŽIĆ Studio B 12 20 Studio B 12 20 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 PRAZNIK                
Muzički urednik M. Centrala   Corner     302     302                      
MIZDRAK MILIRA  Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 PRAZNIK                
Stručni referent 110 + B     110 + B     110     110                      
TEŠIĆ NENAD  MGKS 13 17 Studio B 12 20 MGKS 13 17 Studio B 12 20 PRAZNIK                
Umjetnički vođa ZO Studio     Corner     Studio     K. Petak                      
ARSIĆ ALEKSANDAR  MGKS 13 17 Studio B 12 20 MGKS 13 17 Studio B 12 20 PRAZNIK                
Član ZO MP BHRT Studio     Corner     Studio     K. Petak                      
ČEŠLJAR AMAR BOLOVANJE   BOLOVANJE   BOLOVANJE   BOLOVANJE   BOLOVANJE              
Član ZO MP BHRT                                          
ŠIMUNOVIĆ DINKO MGKS 13 17 Studio B 12 20 MGKS 13 17 Studio B 12 20 PRAZNIK                
Član ZO MP BHRT Studio     Corner     Studio     K. Petak                      
BEHMEN MUSTAFA Studio B 12 20 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17 PRAZNIK                
Član ZO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio                      
SIJERČIĆ MIRZA MGKS 13 17 Studio B 12 20 MGKS 13 17 Studio B 12 20 PRAZNIK                
Član ZO MP BHRT Studio     Corner     Studio     K. Petak                      
VATREŠ ADMIR  Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 PRAZNIK                
Umjetnički vođa NO M. Centrala   Studio     Studio     Studio                      
AGINČIĆ EDIN Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 PRAZNIK                
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio                      
ARNAUTOVIĆ NIHAD Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 PRAZNIK                
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio                      
BALIĆ MIRZA Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 PRAZNIK                
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio                      
ČIČAK VEDRAN Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 PRAZNIK                
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio                      
HELJA EZHER Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 PRAZNIK                
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio                      
PANDŽIĆ JASMIN Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 PRAZNIK                
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio                      
RADOJA IVAN Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 PRAZNIK                
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio                      
ĐURIĆ IVANA Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 PRAZNIK                
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio                      
IMAMOVIĆ KENAN Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 PRAZNIK                
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio                      
PRNJAVORAC ADNAN Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 PRAZNIK                
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio                      
ZIMIĆ ADNAN Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 PRAZNIK                
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio                      
OMBAŠIĆ ENADIN Studio B 12 20 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 PRAZNIK                
Član NO MP BHRT M. Centrala   Studio     Studio     Studio                      
MANGAFIĆ DINO MGKS 9 13 Studio B 12 20 MGKS 9 13 Studio B 12 20 PRAZNIK                
Član ZO MP BHRT Studio     Corner     Studio     K. Petak                      

MP BHRT 22.sedmica2023

 

ODJEL MP BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
29.05. 30.05. 31.05. 01.05. 02.05. 03.05. 04.05.
FEROVIĆ JASMIN Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16
Rukovodilac MP 113 113 113 113 113
KRŠO NEĐAD Odjel D 8 16 Odjel D 8 16 Odjel D 8 16 Odjel D 8 16 Odjel D 8 16
Odsjek Diskografija 111 111 111 111 111
MUŠANOVIĆ ADNAN MGKS 10 18 MGKS 10 18 MGKS 10 18 MGKS 10 18 MGKS 10 18
Muzički producent Festival Ilidža Festival Ilidža Festival Ilidža Festival Ilidža Festival Ilidža
KURTOVIĆ ASHAR MGKS 10 18 MGKS 10 18 MGKS 10 18 MGKS 10 18 MGKS 10 18
Muzički producent Festival Ilidža Festival Ilidža Festival Ilidža Festival Ilidža Festival Ilidža
ĐULANČIĆ ADMIR MGKS 10 18 MGKS 10 18 MGKS 10 18 MGKS 10 18 MGKS 10 18
Muzički producent Festival Ilidža Festival Ilidža Festival Ilidža Festival Ilidža Festival Ilidža
RAMIĆ TARIK Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16
Producent 113 113 113 113 113
ERIĆ MINJA Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16
Producent 111 111 111 111 111
TAĆI AJDIN Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16
Urednik-Producent 302 302 302 302 302
DEDIĆ NEDŽAD Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16
Organizator 302 302 111 111 111
MIZDRAK MILIRA Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16
Stručni referent 110 110 110 110 110
TEŠIĆ NENAD MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17
Umjetnički vođa ZO Studio Studio Studio Studio Studio
ARSIĆ ALEKSANDAR MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17  
Član ZO MP BHRT Studio Studio Studio Studio Studio
ČEŠLJAR AMAR MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17
Član ZO MP BHRT Studio Studio Studio Studio Studio
ŠIMUNOVIĆ DINKO MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17
Član ZO MP BHRT Studio Studio Studio Studio Studio
BEHMEN MUSTAFA MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17
Član ZO MP BHRT Studio Studio Studio Studio Studio
SIJERČIĆ MIRZA MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17
Član ZO MP BHRT Studio Studio Studio Studio Studio
VATREŠ ADMIR MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Umjetnički vođa NO Studio Studio Studio Studio Studio
AGINČIĆ EDIN MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio Studio Studio Studio Studio
ARNAUTOVIĆ NIHAD MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio Studio Studio Studio Studio
BAŠIĆ MIRALEM MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio Studio Studio Studio Studio
ČIČAK VEDRAN MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio Studio Studio Studio Studio
HELJA EZHER MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio Studio Studio Studio Studio
PANDŽIĆ JASMIN MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio Studio Studio Studio Studio
RADOJA IVAN MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio Studio Studio Studio Studio
ĐURIĆ IVANA MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio Studio Studio Studio Studio
IMAMOVIĆ KENAN MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio Studio Studio Studio Studio
PRNJAVORAC ADNAN MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio Studio Studio Studio Studio
ZIMIĆ ADNAN MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio Studio Studio Studio Studio

MP BHRT 19.sedmica2023

 

 

ODJEL MP BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
08.04. 09.04. 10.04. 11.04. 12.04. 13.04. 14.04.
FEROVIĆ JASMIN Odjel MP 14 22 Odjel MP 10 18 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16
Rukovodilac MP 113+B 113+B 113 113 113
KRŠO NEĐAD Odjel D 14 22 Odjel D 8 16 Odjel D 8 16 Odjel D 8 16 Odjel D 8 16
Odsjek Diskografija 111+B 111 111 111 111
MUŠANOVIĆ ADNAN MGKS 10 18 MGKS 10 18 MGKS 10 18 MGKS 10 18 MGKS 10 18
Muzički producent Režija Režija+B Režija Režija Režija
KURTOVIĆ ASHAR OP 11 14 22 OP 11 10 18 OP 11 10 18 OP 11 10 18 OP 11 10 18
Muzički producent Režija+B Režija Režija Režija Režija
ĐULANČIĆ ADMIR Odjel F 14 22 Odjel F 8 16 Odjel F 8 16 Odjel F 8 16 Odjel F 8 16
Muzički producent 501+B 501 501 501 501
RAMIĆ TARIK Odjel MP 10 18 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16
Producent 113+B 113+B 113 113 113
ERIĆ MINJA Odjel MP 14 22 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16
Producent 111+B 111+B 111 111 111
TAĆI AJDIN Odjel MP 14 22 Corner 10 18 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16
Urednik-Producent 302+B Studio B 302 302 302
DEDIĆ NEDŽAD Odjel MP 14 22 Odjel MP 10 18 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16
Organizator 111+B 111+B 111 111 111
MIZDRAK MILIRA Odjel MP 10 18 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16
Stručni referent 110+B 110 110 110 110
TEŠIĆ NENAD MGKS 13 17 Corner 14 18 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17
Umjetnički vođa ZO Studio Studio B Studio Studio Studio
ARSIĆ ALEKSANDAR MGKS 13 17 Corner 14 18 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17  
Član ZO MP BHRT Studio Studio B Studio Studio Studio
ČEŠLJAR AMAR MGKS 13 17 Corner 14 18 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17
Član ZO MP BHRT Studio Studio B Studio Studio Studio
ŠIMUNOVIĆ DINKO MGKS 13 17 Corner 14 18 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17
Član ZO MP BHRT Studio Studio B Studio Studio Studio
BEHMEN MUSTAFA MGKS 13 17 Corner 14 18 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17
Član ZO MP BHRT Studio Studio B Studio Studio Studio
SIJERČIĆ MIRZA MGKS 13 17 Corner 14 18 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17
Član ZO MP BHRT Studio Studio B Studio Studio Studio
VATREŠ ADMIR Tamburaši 14 18 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Umjetnički vođa NO Studio B Studio Studio Studio Studio
AGINČIĆ EDIN Tamburaši 14 18 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio B Studio Studio Studio Studio
ARNAUTOVIĆ NIHAD Tamburaši 14 18 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio B Studio Studio Studio Studio
BAŠIĆ MIRALEM Tamburaši 14 18 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio B Studio Studio Studio Studio
ČIČAK VEDRAN Tamburaši 14 18 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio B Studio Studio Studio Studio
HELJA EZHER Tamburaši 14 18 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio B Studio Studio Studio Studio
PANDŽIĆ JASMIN Tamburaši 14 18 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio B Studio Studio Studio Studio
RADOJA IVAN Tamburaši 14 18 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio B Studio Studio Studio Studio
ĐURIĆ IVANA Tamburaši 14 18 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio B Studio Studio Studio Studio
IMAMOVIĆ KENAN Tamburaši 14 18 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio B Studio Studio Studio Studio
PRNJAVORAC ADNAN Tamburaši 14 18 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio B Studio Studio Studio Studio
ZIMIĆ ADNAN Tamburaši 14 18 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio B Studio Studio Studio Studio

MP 14.sedmica2023

 

 

ODJEL MP BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
03.04. 04.04. 05.04. 06.04. 07.04. 08.04. 09.04.
FEROVIĆ JASMIN Odjel MP 14 22 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16
Rukovodilac MP 113+B 113+B 113 113 113
KRŠO NEĐAD Odjel D 14 22 Odjel D 8 16 Odjel D 8 16 Odjel D 8 16 Odjel D 8 16
Odsjek Diskografija 111+B 111 111 111 111
MUŠANOVIĆ ADNAN MGKS 10 18 MGKS 10 18 MGKS 10 18 MGKS 10 18 MGKS 10 18
Muzički producent Režija Režija+B Režija Režija Režija
KURTOVIĆ ASHAR OP 11 14 22 OP 11 10 18 OP 11 10 18 OP 11 10 18 OP 11 10 18
Muzički producent Režija+B Režija Režija Režija Režija
ĐULANČIĆ ADMIR Odjel F 14 22 Odjel F 8 16 Konacno p. 10 18 Ramazan 16 24 Ramazan 16 24
Muzički producent 501+B 501 Studio B GHB GHB
RAMIĆ TARIK Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16
Producent 113+B 113+B 113 113 113
ERIĆ MINJA Odjel MP 14 22 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16
Producent 111+B 111+B 111 111 111
TAĆI AJDIN Odjel MP 14 22 Corner 10 18 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16
Urednik-Producent 302+B Studio B 302 302 302
DEDIĆ NEDŽAD Odjel MP 14 22 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16
Organizator 111+B 111+B 111 111 111
MIZDRAK MILIRA Odjel MP 14 22 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16 Odjel MP 8 16
Stručni referent 110+B 110 110 110 110
TEŠIĆ NENAD MGKS 13 17 Corner 14 18 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17
Umjetnički vođa ZO Studio Studio B Studio Studio Studio
ARSIĆ ALEKSANDAR MGKS 13 17 Corner 14 18 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17
Član ZO MP BHRT Studio Studio B Studio Studio Studio
ČEŠLJAR AMAR MGKS 13 17 Corner 14 18 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17
Član ZO MP BHRT Studio Studio B Studio Studio Studio
ŠIMUNOVIĆ DINKO MGKS 13 17 Corner 14 18 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17
Član ZO MP BHRT Studio Studio B Studio Studio Studio
BEHMEN MUSTAFA MGKS 13 17 Corner 14 18 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17
Član ZO MP BHRT Studio Studio B Studio Studio Studio
SIJERČIĆ MIRZA MGKS 13 17 Corner 14 18 MGKS 13 17 MGKS 13 17 MGKS 13 17
Član ZO MP BHRT Studio Studio B Studio Studio Studio
VATREŠ ADMIR Tamburaši 14 18 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Umjetnički vođa NO Studio B Studio Studio Studio Studio
AGINČIĆ EDIN Tamburaši 14 18 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio B Studio Studio Studio Studio
ARNAUTOVIĆ NIHAD Tamburaši 14 18 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13 MGKS 9 13
Član NO MP BHRT Studio B Studio Studio Studio Studio
BAŠIĆ MIRALEM Tamburaši 14 18 MGKS 9