Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

BHT_1020101_BL

raspored ITC Banjaluka 25.3.-1.4.

                   

                       RASPORED RADA: od  25. 3. 2024. do 31. 3. 2024. godine

ITC

B. LUKA

PON.

25. 3.

UT.

26. 3.

SRI.

27. 3.

ČET.

   28. 3.

PET

29. 3.

SUB.

30. 3.

NED.

31.3.24

VLADO

 

X

 

X

Tema vikend

X

 

X

Tema vikend

X

BHT1 uživo

---

---

ZORICA

L.

X

JZS

X

JZS

X

JZS

X

JZS

X

JZS

---

---

OLJA

 

X

II smjena

X

 

X

JZS uklj

X

JZS uklj

---

 

X

X

ZORICA V.

X

JZS uklj

X

 

X

II smjena

X

 

X

 

---

---

MIRELA

 

X

BHT1 uživo

X

 

X

 

X

 

X

II smjena

---

---

LJUBIŠA

X

 

X

Tema vikend

X

Tema vikend

X

 

X

 

---

---

DANIJEL

X

 

X

X

 

X

II smjena

X

JZS uklj

---

---

DIJANA

X

 

X

II smjena

X

 

X

 

X

 

---

 

---

  MAIDA organizator

X

II smjena

X

I smjena

X

I smjena

X

II smjena

X

I smjena

---

---

BILJA

organizator

X

I smjena

X

II smjena

X

II

smjena

X

I smjena

X

II

smjena

---

---

raspored ITC Banjaluka 18.3. - 25.3.

                   

                       RASPORED RADA: od  18. 3. 2024. do 24. 3. 2024. godine

ITC

B. LUKA

PON.

18. 3.

UT.

19. 3.

SRI.

20. 3.

ČET.

   21. 3.

PET

22. 3.

SUB.

23. 3.

NED.

24.3.24

VLADO

 

X

 

X

 

X

ERNO zav. zoom

X

 

X

 

---

---

ZORICA

L.

X

JZS

X

JZS

X

JZS

X

JZS

X

JZS

---

---

OLJA

 

X

 

X

 

X

II smjena

X

JZS uklj

X

JZS uklj

---

---

ZORICA V.

X

 

X

II

smjena

X

JZS

uklj

X

 

X

---

---

MIRELA

 

X

 II smjena

X

Tema vikend

X

 

X

Tema vikend

X

---

---

LJUBIŠA

X

 

X

X

 

X

 

---

X

X

DANIJEL

X

JZS uklj

X

X

X

II smjena

X

 

---

---

DIJANA

X

Tema vikend

X

 

X

Tema vikend

X

 

X

II

smjena

---

 

---

  MAIDA organizator

X

II smjena

X

I smjena

X

I smjena

X

II smjena

X

I smjena

---

---

BILJA

organizator

X

I smjena

X

II smjena

X

II

smjena

X

I smjena

X

II

smjena

---

---

raspored ITC Banjaluka 11.3.-18.3.

                   

                       RASPORED RADA: od  11. 3. 2024. do 17. 3. 2024. godine

ITC

B. LUKA

PON.

11. 3.

UT.

12. 3.

SRI.

13. 3.

ČET.

   14. 3.

PET

15. 3.

SUB.

16. 3.

NED.

17.3.24

VLADO

 

X

 

X

 

X

ERNO montaža

X

ERNO

montaža

X

BHT1 uživo

---

---

ZORICA

L.

X

JZS

X

JZS

X

JZS

X

JZS

X

JZS

---

---

OLJA

 

X

II smjena

X

 

X

JZS uklj

X

JZS uklj

X

 

---

---

ZORICA V.

X

 

X

 

X

II

smjena

X

 

---

X

X

MIRELA

 

X

  BHT1 uživo

X

II smjena

X

 

X

 

X

---

---

LJUBIŠA

---

(dug)

 

---

(dug)

X

 

X

 

X

II smjena

---

---

DANIJEL

X

 

X

Tema vikend

X

Tema vikend

X

 

X

JZS uklj

---

---

DIJANA

X

JZS uklj

X

 

X

 

X

II smjena

X

 

---

 

---

  MAIDA organizator

X

II smjena

X

I smjena

X

I smjena

X

II smjena

X

I smjena

---

---

BILJA

organizator

X

I smjena

X

II smjena

X

II

smjena

X

I smjena

X

II

smjena

---

---

raspored ITC Banjaluka 4.3-11.3.

                   

                       RASPORED RADA: od  4. 3. 2024. do 10. 3. 2024. godine

ITC

B. LUKA

PON.

4. 3.

UT.

5. 3.

SRI.

6. 3.

ČET.

   7. 3.

PET

8. 3.

SUB.

9. 3.

NED.

10.3.24

VLADO

 

X

 

X

Tema vikend

X

Tema vikend

X

ERNO montaža

X

BHT1 uživo

---

---

ZORICA

L.

---

(dug)

X

JZS

X

JZS

X

JZS

X

JZS

---

---

OLJA

 

X

 

X

 

X

II

smjena

X

JZS uklj

X

 

---

---

ZORICA V.

X

JZS uklj

X

 

X

 

X

 

X

II smjena

---

---

MIRELA

 

X

  BHT1 uživo

X

---

X

 

---

X

X

LJUBIŠA

X

 

X

II smjena

X

 

X

 

X

 

---

---

DANIJEL

X

II smjena

X

 

X

JZS uklj

X

 

X

 

---

---

DIJANA

X

Tema vikend

X

Tema vikend

X

 

X

II smjena

X

JZS uklj

---

 

---

  MAIDA organizator

X

II smjena

X

I smjena

X

I smjena

X

II smjena

X

I smjena

---

---

BILJA

organizator

X

I smjena

X

II smjena

X

II

smjena

X

I smjena

X

II

smjena

---

---

raspored ITC Banjaluka 19.2.-26.2.

                   

                       RASPORED RADA: od  19. 02. 2024. do 25. 02. 2024. godine

ITC

B. LUKA

PON.

19. 02.

UT.

20. 02.

SRI.

21. 02.

ČET.

   22. 02.

PET

23. 02.

SUB.

24. 02.

NED.

25.02.23

VLADO

 

X

 

X

ERNO sastanak

X

 

X

 

X

BHT1 uživo

---

---

ZORICA

L.

X

JZS

X

JZS

X

JZS

X

JZS

X

JZS

---

---

OLJA

 

X

 

X

 

X

II smjena

X

JZS uklj

X

JZS uklj

---

---

ZORICA V.

X

 

X

II smjena

X

JZS uklj

X

Tema vikend

X

Tema vikend

---

---

MIRELA

 

X

BHT1 uživo

Bolovanje

 

Bolovanje

 

Bolovanje

 

Bolovanje

---

---

LJUBIŠA

X

II smjena

X

Odbrojavanje

X

 

X

 

X

 

---

---

DANIJEL

X

JZS uklj

X

 

X

Tema vikend

X

Tema vikend

X

 

X

X

DIJANA

---

 

---

 

Bolovanje

 

Bolovanje

Bolovanje

---

 

---

  MAIDA organizator

II

smjena

I

smjena

I

smjena

II

smjena

 

I

smjena

---

---

BILJA

organizator

I

smjena

II

smjena

 

II

smjena

 

I

smjena

II

smjena

---

---

raspored ITC Banjaluka 12.02.-19.02.

                   

                       RASPORED RADA: od  12. 02. 2024. do 18. 02. 2024. godine

ITC

B. LUKA

PON.

12. 02.

UT.

13. 02.

SRI.

14. 02.

ČET.

   15. 02.

PET

16. 02.

SUB.

17. 02.

NED.

18.02.23

VLADO

 

X

 

X

ERNO

montaža

X

ERNO

montaža

X

 

X

---

---

ZORICA

L.

X

JZS

X

JZS

X

JZS

X

JZS

X

JZS

---

---

OLJA

 

X

 

X

II smjena

X

JZS uklj

X

JZS uklj

X

 

X

X

ZORICA V.

---

X

 

X

 

X

II smjena

X

JZS uklj

---

---

MIRELA

 

X

 

X

 

X

II smjena

X

 

X

 

---

---

LJUBIŠA

X

II smjena

X

 

X

Tema vikend

X

Tema vikend

X

 

---

---

DANIJEL

X

JZS uklj

X

 

X

 

X

 

X

 

---

---

DIJANA

X

Tema vikend

X

Tema vikend

X

 

X

 

X

II smjena

---

 

---

  MAIDA organizator

II

smjena

I

smjena

I

smjena

II

smjena

 

I

smjena

---

---

BILJA

organizator

I

smjena

II

smjena

 

II

smjena

 

I

smjena

II

smjena

---

---

raspored ITC Banjaluka 5.2.-11.2.

                   

                       RASPORED RADA: od  05. 02. 2024. do 11. 02. 2024. godine

ITC

B. LUKA

PON.

05. 02.

UT.

06. 02.

SRI.

07. 02.

ČET.

   08. 02.

PET

09. 02.

SUB.

10. 02.

NED.

11.02.23

VLADO

 

X

BHT1 uživo

X

ERNO

X

ERNO

X

ERNO

---

(dug)

---

---

ZORICA

L.

X

JZS

X

JZS

X

JZS

X

JZS

X

JZS

---

---

OLJA

 

X

 

X

 

X

II smjena

X

JZS uklj

X

 

---

---

ZORICA V.

X

JZS uklj

X

 

---

 

X

 

X

II smjena

 

X

X

MIRELA

 

X

II smjena

X

 

X

 

X

 

X

BHT1 uživo

---

---

LJUBIŠA

X

 

X

 

X

Tema vikend

X

Tema vikend

X

 

---

---

DANIJEL

X

Tema vikend

X

Tema vikend

X

 

X

II smjena

X

JZS uklj

---

---

DIJANA

X

 

X

II smjena

X

JZS uklj

X

 

X

 

---

 

---

  MAIDA organizator

II

smjena

I

smjena

I

smjena

II

smjena

 

I

smjena

---

---

BILJA

organizator

I

smjena

II

smjena

 

II

smjena

 

I

smjena

II

smjena

---

---

raspored ITC Banjaluka 29.1.-4.2.

                   

                       RASPORED RADA: od  29. 01. 2024. do 04. 02. 2024. godine

ITC

B. LUKA

PON.

29. 01.

UT.

30. 01.

SRI.

31. 01.

ČET.

   01. 02.

PET

02. 02.

SUB.

03. 02.

NED.

04.02.23

VLADO

 

X

 

X

ERNO

X

 

X

ERNO

X

BHT1 uživo

---

---

ZORICA

L.

X

JZS

X

JZS

X

JZS

X

JZS

X

JZS

---

---

OLJA

 

X

 

X

 

X

II smjena

X

JZS uklj

X

JZS uklj

---

---

ZORICA V.

X

JZS uklj

X

 

X

 

X

 

X

II smjena

 

---

---

MIRELA

 

X

BHT1 uživo

X

 

X

Tema vikend

X

Tema vikend

X

 

---

---

LJUBIŠA

---

 

X

II smjena

X

 

X

 

X

 

X

X

DANIJEL

X

II smjena

X

 

X

JZS uklj

X

 

X

 

---

---

DIJANA

X

 

X

Tema vikend

X

Tema vikend

X

II smjena

X

 

---

 

---

  MAIDA organizator

X

 

X

dnevna

X

dnevna

X

 

X

 

---

---

BILJA

organizator

X

dnevna

X

 

X

 

X

dnevna

X

dnevna

---

---