Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

BHT_10201

IP BHT1 17. sedmica 2024.

 

 

 

 

                                                                                                                      RASPORED RADA od 22. 04.  do  28. 04.

IP

BHT1

(DESK)

PONEDJELjAK

22. 04.

UTORAK

 

   23. 04.

 

SRIJEDA

 

24. 04.

ČETVRTAK

 

25. 04.

 

 PETAK

 

26. 04.

SUBOTA

 

27. 04.

NEDJELjA

 

28. 04.

Urednik Dnevnika 2

Edina + V17

 

Blažica

Angela

Edina

Angela

Željana+ DN1

Željana+

DN1+plan

Urednik Vijesti 7, 8, 9, 10,14  i Dnevnika  1

Zoran

Ivan

Zoran

Gordana

Ivan

Gordana

(Vijesti/prip)

 

Gordana (Vijesti/prip)

Urednik Vijesti u 17h i DN3

Željana

Edina

Blažica

Blažica

Edina

Ivana

Ivana

Voditelj vijesti

07, 08, 09, 10,14

Dnevnik 1

Elma

Gordana

Elma

Omer

Tanja

Gordana

Gordana

Voditelj vijesti 17,  D2 i D3

Željana

Ivana

Ivana

Lara

Lara

 

Ivana

Ivana

BHT 1

UZIVO

Adisa A.

Ivan

Zoran

Zana

Adisa A.

Omer

Zana

Adisa A.

Omer

 

 

REPORTERI

Lejla

Adisa H.

Tanja

Albina

Dragana

Adisa H.

Tanja

Vuk

Albina

Almin od 11

Adisa H.

Lejla

Albina

Almin

Dragana

 

 

 

Adisa H.

Tanja od 11

Vuk

Dženana

 

Adisa H.

Lejla

Albina

Dragana od 11

Lejla

Lejla

Spoljna politika

07:00 -15:00

Dženana

Dženana

 

Sanita

10-19

Tarik

Dženana

Mladen

10-19

Mladen

10-19

Spoljna politika

15:00 – 23:00

Tarik

Tarik

 

 

 

Sanita

Tarik

 

 

 

 

Dežurni novinari

od 06- 14:00  

 

Vuk

Dragana

 

Vuk

Almin

 

Vuk

Dženana

10-19

Dženana

10-19

 

Dežurni novinari

14-22

 

Almin

 

Dario

 

Tanja

 

Dragana

 

Almin

 

 

 

 

 

Adisa Dedić

Kološ

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Zoran

Janković

Urednik Vijesti + DN1

Urednik BHT1 uživo

Urednik Vijesti + DN1

Priprema BHT1 uživo +GT

DESK+GT + TV Liberty

Slobodan dan

Slobodan

dan

Blažica

Krišto

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Urednik V17 i DN3

Urednik V17 i DN3

DESK + plan

Slobodan dan

Slobodan

dan

Angela

Cvitanović

Slobodan dan

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Elvir

Bucalo

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Željana

Mehmedika

Voditelj V17, DN2, DN3,ured. DN3

Priprema vikenda

Slobodan dan

Slobodan dan

Priprema vikenda

Urednik DN1 i DN2

Urednik DN1 i DN2 + plan

Snježana

Mačar

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

 

Zana

Džubur

Priprema BHT1 uživo

Urednik vod.

BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Urednik i vod.

BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Slobodan dan

 

Slobodan

 dan

 

Ivana Crnogorac

 

Voditelj V17, DN2, DN3

Voditelj V17, DN2, DN3

 

 

Voditelj DN2, V22, ured. V22

Voditelj DN2, V22, ured. V22

Lejla

Čeljo

Reporter

Slobodan dan

 

Reporter

Slobodan dan

 

Reporter

Reporter

Reporter

Azira

Hrustemović

Godišnji odmor  (na posao 29. 4)

 

 

 

 

 

 

Hatka

Nezirević

 

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gordana

Dragutinović Mutić

 

Slobodan

dan

 

Voditelj

Vijesti i DN1

 

Slobodan dan

 

Urednik

Vijesti i DN1

 

Slobodan dan

 

Voditelj pripr. Vijesti i Dnevnika 1

 

Voditelj pripr. Vijesti i Dnevnika 1

Larisa Omerčić

Robin Hood

Robin Hood

Robin Hood

Voditelj V17, DN2, DN3

Voditelj V17, DN2, DN3

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Dragana

Kusmuk

Reporter

Dežurni novinar

06-14

Reporter

Dežurni novinar

14-22

Reporter od 11

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Amela

Durmo

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Arijana

Misimović

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

 

Ivan

Katavić

Urednik vod.

BHT1 uživo

Urednik Vijesti i DN1

Priprema BHT1 uživo

Slobodan dan

Urednik Vijesti i DN1

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Edina

Nurikic

Urednik Dnevnika 2

Urednik V17 i Dnevnika 3

Priprema DESK-a

Urednik V17 i Dnevnika 3

Urednik V17 i DN3

Slobodan dan

Slobodan

dan

Ana

Samardžić

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Dario

Drmać

Slobodan dan

Dežurni novinar

14-22

Godišnji odmor

 

 

 

 

Adisa

Ajdaslić

Urednik BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Urednik BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Urednik BHT1 uživo

Slobodan dan

Slobodan

dan

Tatjana

Rokvić

Reporter

Reporter

Dežurni novinar

14-22

Reporter  od 11

Voditelj Vijesti i DN1+GT

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Vuk Vasović

Dežurni novinar

06-14

Reporter

Dežurni novinar

06-14

Reporter

Dežurni novinar

06-14

Slobodan dan

Slobodan

 dan

 

Adisa Herco

 

Reporter

 

Reporter

 

Reporter

 

Reporter

 

Reporter

 

Slobodan dan

 

Slobodan

dan

 

Tarik Čardaković

 

INO 2

 

INO 2

 

Slobodan dan

 

INO 1

 

INO 2

 

Slobodan dan

 

Slobodan

 dan

 

Almin Okanović

 

Dežurni novinar

14-22

 

Reporter od 11

 

Reporter

 

Dežurni novinar

06-14

 

Dežurni novinar

14-22

 

Slobodan dan

 

Slobodan

dan

Dženana Dević

INO 1

INO 1

Slobodan dan

Reporter

INO 1

Dežurni novinar

 10-19

Dežurni novinar

 10-19

Omer Zec

Bolovanje

 

Voditelj BHT1 uživo

Voditelj Vijesti i DN1

Voditelj BHT1 uživo

Slobodan dan

Slobodan

dan

Elma Šut

Voditelj Vijesti i DN1

 

Voditelj Vijesti i DN1

 

 

 

 

Albina Sorguč

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Mladen

Džino

Global

Global       

Slobodan dan

Global

Global

INO 10-19

INO 10-19

 

Aida

Pekmez

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Antoan

Oršulić

 

 

 

 

 

 

 

Sanita Lisak Jusufbegović

Global

Global

INO 10-19

INO 2

Global

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Anisa

Kurtić

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Slobodan dan

Slobodan

dan

Milka

Furtula

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

 

Arhiv

Slobodan dan

Slobodan

dan

IP BHT 1 17.sedmica 2024.

 

 

 

 

                                                                                                               RASPORED RADA od 22. 04.  do  28. 04.

IP

BHT1

(DESK)

PONEDJELjAK

22. 04.

UTORAK

 

   23. 04.

 

SRIJEDA

 

24. 04.

ČETVRTAK

 

25. 04.

 

 PETAK

 

26. 04.

SUBOTA

 

27. 04.

NEDJELjA

 

28. 04.

Urednik Dnevnika 2

Edina + V17

 

Blažica

Angela

Edina

Angela

Željana+ DN1

Željana+

DN1+plan

Urednik Vijesti 7, 8, 9, 10,14  i Dnevnika  1

Zoran

Ivan

Zoran

Gordana

Ivan

Gordana

(Vijesti/prip)

 

Gordana (Vijesti/prip)

Urednik Vijesti u 17h i DN3

Željana

Edina

Blažica

Blažica

Edina

Ivana

Ivana

Voditelj vijesti

07, 08, 09, 10,14

Dnevnik 1

Elma

Gordana

Elma

Omer

Tanja

Gordana

Gordana

Voditelj vijesti 17,  D2 i D3

Željana

Ivana

Ivana

Lara

Lara

 

Ivana

Ivana

BHT 1

UZIVO

Adisa A.

Omer

Zoran

Zana

Adisa A.

Omer

Ivan

Zana

Adisa A.

Omer

 

 

REPORTERI

Lejla

Adisa H.

Tanja

Albina

Dragana

Adisa H.

Tanja

Vuk

Omer

Albina

Almin od 11

Adisa H.

Lejla

Dario od 11

Albina

Almin

Dragana

 

 

 

Adisa H.

Dario

Tanja od 11

Vuk

Dženana

 

Adisa H.

Lejla

Dario

Albina

Dragana od 11

Lejla

Lejla

Spoljna politika

07:00 -15:00

Dženana

Dženana

 

Sanita

10-19

Tarik

Dženana

Mladen

10-19

Mladen

10-19

Spoljna politika

15:00 – 23:00

Tarik

Tarik

 

 

 

Sanita

Tarik

 

 

 

 

Dežurni novinari

od 06- 14:00  

 

Vuk

Dragana

 

Vuk

Almin

 

Vuk

Dženana

10-19

Dženana

10-19

 

Dežurni novinari

14-22

 

Almin

 

Dario

 

Tanja

 

Dragana

 

Almin

 

 

 

 

 

Adisa Dedić

Kološ

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Zoran

Janković

Urednik Vijesti + DN1

Urednik BHT1 uživo

Urednik Vijesti + DN1

Priprema BHT1 uživo +GT

DESK+GT + TV Liberty

Slobodan dan

Slobodan

dan

Blažica

Krišto

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Urednik V17 i DN3

Urednik V17 i DN3

DESK + plan

Slobodan dan

Slobodan

dan

Angela

Cvitanović

Slobodan dan

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Elvir

Bucalo

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Željana

Mehmedika

Voditelj V17, DN2, DN3,ured. DN3

Priprema vikenda

Slobodan dan

Slobodan dan

Priprema vikenda

Urednik DN1 i DN2

Urednik DN1 i DN2 + plan

Snježana

Mačar

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

 

Zana

Džubur

Priprema BHT1 uživo

Urednik vod.

BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Urednik vod.

BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Slobodan dan

 

Slobodan

 dan

 

Ivana Crnogorac

 

Voditelj V17, DN2, DN3

Voditelj V17, DN2, DN3

 

 

Voditelj DN2, V22, ured. V22

Voditelj DN2, V22, ured. V22

Lejla

Čeljo

Reporter

Slobodan dan

 

Reporter

Slobodan dan

 

Reporter

Reporter

Reporter

Azira

Hrustemović

Godišnji odmor  (na posao 29. 4)

 

 

 

 

 

 

Hatka

Nezirević

 

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gordana

Dragutinović Mutić

 

Slobodan

dan

 

Voditelj

Vijesti i DN1

 

Slobodan dan

 

Urednik

Vijesti i DN1

 

Slobodan dan

 

Voditelj pripr. Vijesti i Dnevnika 1

 

Voditelj pripr. Vijesti i Dnevnika 1

Larisa Omerčić

Robin Hood

Robin Hood

Robin Hood

Voditelj V17, DN2, DN3

Voditelj V17, DN2, DN3

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Dragana

Kusmuk

Reporter

Dežurni novinar

06-14

Reporter

Dežurni novinar

14-22

Reporter od 11

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Amela

Durmo

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Arijana

Misimović

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

 

Ivan

Katavić

Godišnji odmor (na posao 23.4)

Urednik Vijesti i DN1

Priprema BHT1 uživo

Urednik BHT1 uživo

Urednik Vijesti i DN1

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Edina

Nurikic

Urednik Dnevnika 2

Urednik V17 i Dnevnika 3

Priprema DESK-a

Urednik V17 i Dnevnika 3

Urednik V17 i DN3

Slobodan dan

Slobodan

dan

Ana

Samardžić

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Dario

Drmać

Slobodan dan

Dežurni novinar

14-22

Reporter od 11

Reporter

Reporter

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Adisa

Ajdaslić

Urednik BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Urednik BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Urednik BHT1 uživo

Slobodan dan

Slobodan

dan

Tatjana

Rokvić

Reporter

Reporter

Dežurni novinar

14-22

Reporter  od 11

Voditelj Vijesti i DN1+GT

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Vuk Vasović

Dežurni novinar

06-14

Reporter

Dežurni novinar

06-14

Reporter

Dežurni novinar

06-14

Slobodan dan

Slobodan

 dan

 

Adisa Herco

 

Reporter

 

Reporter

 

Reporter

 

Reporter

 

Reporter

 

Slobodan dan

 

Slobodan

dan

 

Tarik Čardaković

 

INO 2

 

INO 2

 

Slobodan dan

 

INO 1

 

INO 2

 

Slobodan dan

 

Slobodan

 dan

 

Almin Okanović

 

Dežurni novinar

14-22

 

Reporter od 11

 

Reporter

 

Dežurni novinar

06-14

 

Dežurni novinar

14-22

 

Slobodan dan

 

Slobodan

dan

Dženana Dević

INO 1

INO 1

Slobodan dan

Reporter

INO 1

Dežurni novinar

 10-19

Dežurni novinar

 10-19

Omer Zec

Voditelj BHT1 uživo

Reporter

Voditelj BHT1 uživo

Voditelj Vijesti i DN1

Voditelj BHT1 uživo

Slobodan dan

Slobodan

dan

Elma Šut

Voditelj Vijesti i DN1

 

Voditelj Vijesti i DN1

 

 

 

 

Albina Sorguč

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Mladen

Džino

Global

Global       

Slobodan dan

Global

Global

INO 10-19

INO 10-19

 

Aida

Pekmez

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Antoan

Oršulić

 

 

 

 

 

 

 

Sanita Lisak Jusufbegović

Global

Global

INO 10-19

INO 2

Global

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Anisa

Kurtić

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Slobodan dan

Slobodan

dan

Milka

Furtula

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

 

Arhiv

Slobodan dan

Slobodan

dan

IP BHT1 16. sedmica 2024.

 

 

 

 

                                                                                                          RASPORED RADA od 15. 04.  do  21. 04.

IP

BHT1

(DESK)

PONEDJELjAK

15. 04.

UTORAK

 

   16. 04.

 

SRIJEDA

 

17. 04.

ČETVRTAK

 

18. 04.

 

 PETAK

 

19. 04.

SUBOTA

 

20. 04.

NEDJELjA

 

21. 04.

Urednik Dnevnika 2

Željana

 

Dejan

Blažica

Edina

Dejan + V17

Angela+ DN1

Angela+

DN1+plan

Urednik Vijesti 7, 8, 9, 10,14  i Dnevnika  1

Zoran

Gordana

Adisa A.

Gordana

Edina

Gordana

(Vijesti/prip)

 

Gordana (Vijesti/prip)

Urednik Vijesti u 17h i DN3

Blažica

Edina

Željana

Blažica

Željana

Ivana

Ivana

Voditelj vijesti

07, 08, 09, 10,14

Dnevnik 1

Elma

Omer

Elma

Omer

Tanja

Gordana

Gordana

Voditelj vijesti 17,  D2 i D3

Ivana

Ivana

Ivana

Lara

Željana

 

Željana

Lara

BHT 1

UZIVO

Angela

Omer

Adisa

Zana

Dejan

Omer

Zoran

Zana

Adisa

Omer

 

 

REPORTERI

Lejla

Adisa H.

Tanja

Albina

Tarik

Adisa H.

Lejla

Tanja

Albina

Tarik

Dragana od 11

Almin

Adisa H.

Lejla

Albina

Almin

Dragana

 

 

Adisa H.

Lejla

Albina

Tanja od 11

Vuk

 

Adisa H.

Lejla

Dario

Albina

Almin

Dragana od 11

 

Dario

Dario

Spoljna politika

07:00 -15:00

Dženana

Dženana

 

Antoan

Antoan

Tarik

Sanita

10-19

Sanita

10-19

Spoljna politika

15:00 – 23:00

Antoan

Antoan

 

Mladen

 

Tarik

Antoan

 

 

 

 

Dežurni novinari

od 06- 14:00  

 

Almin

Vuk

 

Vuk

Almin

 

Vuk

Dženana

10-19

Dženana

10-19

 

Dežurni novinari

14-22

 

Dragana

 

Dario

 

Tanja

 

Dragana

 

Dženana

 

 

 

 

 

Adisa Dedić

Kološ

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Zoran

Janković

Urednik Vijesti + DN1

DESK+GT

Priprema BHT1 uživo +GT

Urednik BHT1 uživo

DESK+GT + TV Liberty

Slobodan dan

Slobodan

dan

Blažica

Krišto

Urednik V17 i Dnevnika 3

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Urednik V17 i Dnevnika 3

DESK+plan

Slobodan dan

Slobodan

dan

Angela

Cvitanović

Urednik BHT1 uživo

Priprema vikenda

Slobodan dan

Slobodan dan

Priprema vikenda

Urednik DN1 i DN2

Urednik DN1 i DN2 + plan

 

Elvir

Bucalo

Moja zemlja

Moja zemlja

Moja zemlja

Moja zemlja

Moja zemlja

Slobodan dan

Slobodan

dan

Željana

Mehmedika

Urednik Dnevnika 2

Priprema BHT1 uživo

Urednik V17 i Dnevnika 3

Slobodan dan

Voditelj V17, DN2, DN3,ured. DN3

Voditelj DN2, V22, ured. V22

Slobodan

dan

Snježana

Mačar

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

 

Zana

Džubur

Priprema BHT1 uživo

Urednik vod.

BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Urednik vod.

BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Slobodan dan

 

Slobodan

 dan

 

Ivana Crnogorac

Voditelj V17, DN2, DN3

Voditelj V17, DN2, DN3

Voditelj V17, DN2, DN3

 

 

 

 

Lejla

Čeljo

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Slobodan dan

 

Slobodan

 dan

 

Azira

Hrustemović

Godišnji odmor  (na posao 29. 4)

 

 

 

 

 

 

 

Hatka

Nezirević

 

 

Odbrojav.

 

Odbrojav.

 

Odbrojav.

 

Odbrojav.

 

Odbrojav.

 

Slobodan

dan

 

Slobodan

dan

 

Gordana

Dragutinović Mutić

 

Slobodan

dan

 

Urednik

Vijesti i DN1

 

Slobodan dan

 

Urednik

Vijesti i DN1

 

Slobodan dan

 

Voditelj pripr. Vijesti i Dnevnika 1

 

Voditelj pripr. Vijesti i Dnevnika 1

Larisa Omerčić

Robin Hood

Intervju

Slobodan dan

Voditelj V17, DN2, DN3

Slobodan dan

Slobodan dan

Voditelj DN2, V22, ured. V22

Dragana

Kusmuk

Dežurni novinar

14-22

Reporter od 11

Reporter

Dežurni novinar

14-22

Reporter od 11

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Amela

Durmo

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Arijana

Misimović

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

 

Ivan

Katavić

Godišnji odmor (na posao 23.4)

 

 

 

 

 

 

Edina

Nurikic

Slobodan dan

Urednik V17 i Dnevnika 3

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Urednik Vijesti i DN1

Slobodan dan

Slobodan

dan

Ana

Samardžić

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Dario

Drmać

Slobodan dan

Dežurni novinar

14-22

Slobodan dan

Slobodan dan

Reporter

Reporter

Reporter

Adisa

Ajdaslić

Priprema BHT1

Urednik BHT1 uživo

Urednik Vijesti i DN1

Priprema BHT1 uživo

Urednik BHT1 uživo

Slobodan dan

Slobodan

dan

Tatjana

Rokvić

Reporter

Reporter

Dežurni novinar

14-22

Reporter  od 11

Voditelj Vijesti i DN1+GT

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Vuk Vasović

Slobodan dan

Dežurni novinar

06-14

Dežurni novinar

06-14

Reporter

Dežurni novinar

06-14

Slobodan dan

Slobodan

 dan

 

Adisa Herco

 

Reporter

 

Reporter

 

Reporter

 

Reporter

 

Reporter

 

Slobodan dan

 

Slobodan

dan

 

Tarik Čardaković

 

Reporter

 

Reporter

 

Slobodan dan

 

Slobodan dan

 

INO 2

 

INO

10-19

 

INO

10-19

 

Almin Okanović

 

Dežurni novinar

06-14

 

Reporter

 

Reporter

 

Dežurni novinar

06-14

 

Reporter

 

Slobodan dan

 

Slobodan

dan

Dženana Dević

INO 1

INO 1

Slobodan dan

Slobodan dan

Dežurni novinar

14-22

Dežurni novinar

10-19

Dežurni novinar

10-19

Omer Zec

Voditelj BHT1 uživo

Voditelj Vijesti i DN1

Voditelj BHT1 uživo

Voditelj Vijesti i DN1

Voditelj BHT1 uživo

Slobodan dan

Slobodan

dan

Elma Šut

Voditelj Vijesti i DN1

 

Voditelj Vijesti i DN1

 

 

 

 

Albina Sorguč

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Mladen

Džino

Slobodan dan (dug)

Global       

INO 2

Global

Global

Slobodan dan

Slobodan

dan

Aida

Pekmez

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Antoan

Oršulić

INO 2

INO 2

INO 1

INO 1

INO 1

Slobodan dan

Slobodan

dan

Sanita Lisak Jusufbegović

Global

Global

Slobodan dan

INO 2

Global

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Anisa

Kurtić

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Slobodan dan

Slobodan

dan

Milka

Furtula

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

 

Arhiv

Slobodan dan

Slobodan

dan

IP BHT1 16. sedmica 2024.

 

 

 

 

                                                                                                            RASPORED RADA od 15. 04.  do  21. 04.

IP

BHT1

(DESK)

PONEDJELjAK

15. 04.

UTORAK

 

   16. 04.

 

SRIJEDA

 

17. 04.

ČETVRTAK

 

18. 04.

 

 PETAK

 

19. 04.

SUBOTA

 

20. 04.

NEDJELjA

 

21. 04.

Urednik Dnevnika 2

Snježa

 

Željana

Blažica

Edina

Snježa

Angela+ DN1

Angela+

DN1+plan

Urednik Vijesti 7, 8, 9, 10,14  i Dnevnika  1

Zoran

Gordana

Adisa A.

Gordana

Dejan

Gordana

(Vijesti/prip)

 

Gordana (Vijesti/prip)

Urednik Vijesti u 17h i DN3

Blažica

Edina

Željana

Blažica

Edina

Ivana

Ivana

Voditelj vijesti

07, 08, 09, 10,14

Dnevnik 1

Elma

Omer

Elma

Omer

Tanja

Gordana

Gordana

Voditelj vijesti 17,  D2 i D3

Ivana

Ivana

Ivana

Lara

Željana

 

Željana

Lara

BHT 1

UZIVO

Angela

Omer

Adisa

Zana

Snježa

Omer

Zoran

Zana

Adisa

Omer

 

 

REPORTERI

Lejla

Adisa H.

Tanja

Albina

Tarik

Adisa H.

Lejla

Tanja

Albina

Tarik

Dragana od 11

Almin

Adisa H.

Lejla

Albina

Almin

Dragana

 

 

Adisa H.

Lejla

Albina

Tanja od 11

Vuk

 

Adisa H.

Lejla

Dario

Albina

Almin

Dragana od 11

 

Dario

Dario

Spoljna politika

07:00 -15:00

Dženana

Dženana

 

Antoan

Antoan

Tarik

Sanita

10-19

Sanita

10-19

Spoljna politika

15:00 – 23:00

Antoan

Antoan

 

Mladen

 

Tarik

Antoan

 

 

 

 

Dežurni novinari

od 06- 14:00  

 

Almin

Vuk

 

Vuk

Almin

 

Vuk

Dženana

10-19

Dženana

10-19

 

Dežurni novinari

14-22

 

Dragana

 

Dario

 

Tanja

 

Dragana

 

Dženana

 

 

 

 

 

Adisa Dedić

Kološ

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Zoran

Janković

Urednik Vijesti + DN1

DESK+GT

Priprema BHT1 uživo +GT

Urednik BHT1 uživo

DESK+GT + TV Liberty

Slobodan dan

Slobodan

dan

Blažica

Krišto

Urednik V17 i Dnevnika 3

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Urednik V17 i Dnevnika 3

DESK+plan

Slobodan dan

Slobodan

dan

Angela

Cvitanović

Urednik BHT1 uživo

Priprema vikenda

Slobodan dan

Slobodan dan

Priprema vikenda

Urednik DN1 i DN2

Urednik DN1 i DN2 + plan

 

Elvir

Bucalo

Moja zemlja

Moja zemlja

Moja zemlja

Moja zemlja

Moja zemlja

Slobodan dan

Slobodan

dan

Željana

Mehmedika

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Urednik V17 i Dnevnika 3

Slobodan dan

Voditelj DN2, DN3

Voditelj DN2, V22, ured. V22

Slobodan

dan

Snježana

Mačar

Urednik Dnevnka 2

Priprema BHT1 uživo

Urednik BHT1 uživo

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Zana

Džubur

Priprema BHT1 uživo

Urednik vod.

BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Urednik vod.

BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Slobodan dan

 

Slobodan

 dan

 

Ivana Crnogorac

Voditelj V17, DN2, DN3

Voditelj V17, DN2, DN3

Voditelj V17, DN2, DN3

 

 

 

 

Lejla

Čeljo

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Slobodan dan

 

Slobodan

 dan

 

Azira

Hrustemović

Godišnji odmor  (na posao 29. 4)

 

 

 

 

 

 

Hatka

Nezirević

 

Odbrojav.

Odbrojav.

Odbrojav.

Odbrojav.

Odbrojav.

Slobodan

dan

Slobodan

dan

 

Gordana

Dragutinović Mutić

 

Slobodan

dan

 

Urednik

Vijesti i DN1

 

Slobodan dan

 

Urednik

Vijesti i DN1

 

Slobodan dan

 

Voditelj pripr. Vijesti i Dnevnika 1

 

Voditelj pripr. Vijesti i Dnevnika 1

Larisa Omerčić

Robin Hood

Intervju

Slobodan dan

Voditelj V17, DN2, DN3

Slobodan dan

Slobodan dan

Voditelj DN2, V22, ured. V22

Dragana

Kusmuk

Dežurni novinar

14-22

Reporter od 11

Reporter

Dežurni novinar

14-22

Reporter od 11

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Amela

Durmo

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Arijana

Misimović

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

 

Ivan

Katavić

Godišnji odmor (na posao 23.4)

 

 

 

 

 

 

Edina

Nurikic

Slobodan dan

Urednik V17 i Dnevnika 3

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Urednik V17 i Dnevnika 3

Slobodan dan

Slobodan

dan

Ana

Samardžić

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Dario

Drmać

Slobodan dan

Dežurni novinar

14-22

Slobodan dan

Slobodan dan

Reporter

Reporter

Reporter

Adisa

Ajdaslić

Priprema BHT1

Urednik BHT1 uživo

Urednik Vijesti i DN1

Slobodan dan

Urednik BHT1 uživo

Slobodan dan

Slobodan

dan

Tatjana

Rokvić

Reporter

Reporter

Dežurni novinar

14-22

Reporter  od 11

Voditelj Vijesti i DN1+GT

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Vuk Vasović

Slobodan dan

Dežurni novinar

06-14

Dežurni novinar

06-14

Reporter

Dežurni novinar

06-14

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Adisa Herco

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Slobodan dan

Slobodan

dan

 

Tarik Čardaković

 

Reporter

 

Reporter

 

Slobodan dan

 

Slobodan dan

 

INO 2

 

INO

10-19

 

INO

10-19

 

Almin Okanović

 

Dežurni novinar

06-14

 

Reporter

 

Reporter

 

Dežurni novinar

06-14

 

Reporter

 

Slobodan dan

 

Slobodan

dan

Dženana Dević

INO 1

INO 1

Slobodan dan

Slobodan dan

Dežurni novinar

14-22

Dežurni novinar

10-19

Dežurni novinar

10-19

Omer Zec

Voditelj BHT1 uživo

Voditelj Vijesti i DN1

Voditelj BHT1 uživo

Voditelj Vijesti i DN1

Voditelj BHT1 uživo

Slobodan dan

Slobodan

dan

Elma Šut

Voditelj Vijesti i DN1

 

Voditelj Vijesti i DN1

 

 

 

 

Albina Sorguč

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Mladen

Džino

Slobodan dan (dug)

Global       

INO 2

Global

Global

Slobodan dan

Slobodan

dan

Aida

Pekmez

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Antoan

Oršulić

INO 2

INO 2

INO 1

INO 1

INO 1

Slobodan dan

Slobodan

dan

Sanita Lisak Jusufbegović

Global

Global

Slobodan dan

INO 2

Global

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Anisa

Kurtić

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Slobodan dan

Slobodan

dan

Milka

Furtula

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

 

Arhiv

Slobodan dan

Slobodan

dan

IP BHT1 15. sedmica 2024,

 

 

 

 

                                                                                                       RASPORED RADA od 08. 04.  do  14. 04.

IP

BHT1

(DESK)

PONEDJELjAK

08. 04.

UTORAK

 

   09. 04.

 

SRIJEDA

 

10. 04.

ČETVRTAK

 

11. 04.

 

 PETAK

 

12. 04.

SUBOTA

 

13. 04.

NEDJELjA

 

14. 04.

Urednik Dnevnika 2

Azira

 

Angela+V17

Snježa+V17

Blažica +V17

Željana+

V17

Edina+ DN1

Edina+

DN1+plan

Urednik Vijesti 7, 8, 9, 10,14  i Dnevnika  1

Zoran

Blažica

Zoran

Azira

Azira

Gordana

(Vijesti/prip)

 

Gordana (Vijesti/prip)

Urednik Vijesti u 17h i DN3

Edina

Željana

Ivana

Ivana

Ivana

Ivana

Ivana

Voditelj vijesti

07, 08, 09, 10,14

Dnevnik 1

Elma

Gordana

Gordana

Elma

Tanja

Gordana

Gordana

Voditelj vijesti 17,  D2 i D3

Željana

Željana

Ivana

Ivana

Ivana

 

Lara

Lara

BHT 1

UZIVO

Snježa

Hatka

Zoran

Hatka

Dejan

Zana

Angela

Zana

Snježa

Elvir

 

 

REPORTERI

Lejla

Dario

Albina

Dragana

 

Adisa H.

Lejla

Tanja od 11

Albina

Tarik

 

Tanja

Dario

Adisa H.

Tanja

Albina

Almin

Vuk

 

Adisa H.

Dario

Dragana od 11h

Albina

Dario

Dario

Spoljna politika

07:00 -15:00

Dženana

Dženana

 

Antoan

Antoan

Tarik

Sanita

10-19

Sanita

10-19

Spoljna politika

15:00 – 23:00

Tarik

Antoan

 

Mladen

 

Tarik

Antoan

 

 

 

 

Dežurni novinari

od 06- 14:00  

 

Almin

Vuk

 

Vuk

Dženana

 

Almin

Vuk

10-19

Vuk

10-19

Dežurni novinari

14-22

Tanja

Almin

Dragana

Dragana

Dženana

 

 

 

 

 

 

Adisa Dedić

Kološ

 

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Zoran

Janković

Urednik Vijesti + DN1

Urednik BHT1 uživo

Urednik Vijesti + DN1

DESK+GT

DESK+GT + TV Liberty

Slobodan dan

Slobodan

dan

Blažica

Krišto

Slobodan dan

Urednik Vijesti + DN1

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2 + V17

DESK+plan

Slobodan dan

Slobodan

dan

Angela

Cvitanović

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2 + V17

Priprema BHT1 uživo

Urednik BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Slobodan dan

Slobodan

dan

Elvir

Bucalo

Moja zemlja

Moja zemlja

Vjerski praznik

Moja zemlja

Urednik vod.

BHT1 uživo

Slobodan dan

Slobodan

dan

Željana

Mehmedika

Voditelj V17, DN2, DN3

Voditelj V17, DN2, DN3, ured. DN3

Slobodan dan

Priprema DESK-a

Urednik DN2 + V17

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Snježana

Mačar

Urednik BHT1 uživo

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2 + V17

Priprema BHT1 uživo

Urednik BHT1 uživo

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Zana

Džubur

Priprema BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Urednik vod.

BHT1 uživo

Urednik vod.

BHT1 uživo

Vjerski praznik

Slobodan dan

 

Slobodan

 dan

 

Ivana Crnogorac

 

 

Voditelj V17, DN2, DN3, ured. DN3

Voditelj V17, DN2, DN3, ured. DN3

Voditelj V17, DN2, DN3, ured. DN3

 

 

Lejla

Čeljo

Reporter

Reporter

Vjerski praznik

Godišnji odmor (na posao 15. 4)

 

 

 

Azira

Hrustemović

Urednik DN2

Priprema BHT1 uživo

Vjerski praznik

Urednik Vijesti i DN1

Urednik Vijesti i DN1

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Hatka

Nezirević

 

Urednik vod. BHT1 uživo

Urednik vod.

BHT1 uživo

Vjerski praznik

Odbrojav.

Odbrojav.

Slobodan

dan

Slobodan

dan

 

Gordana

Dragutinović Mutić

 

Slobodan

dan

 

Voditelj

Vijesti i DN1

 

Voditelj

Vijesti i DN1

 

Slobodan dan

 

Slobodan dan

 

Voditelj pripr. Vijesti i Dnevnika 1

 

Voditelj pripr. Vijesti i Dnevnika 1

Larisa Omerčić

Robin Hood

Robin Hood

Vjerski praznik

Slobodan dan

Slobodan dan

Voditelj DN2, V22, ured. V22

Voditelj DN2, V22, ured. V22

Dragana

Kusmuk

Reporter

Slobodan dan

Dežurni novinar

14-22

Dežurni novinar

14-22

Reporter od 11

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Amela

Durmo

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Arijana

Misimović

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

 

Ivan

Katavić

Godišnji odmor (na posao 23.4)

 

 

 

 

 

 

Edina

Nurikic

Urednik Vijesti i DN1

Priprema vikenda

Slobodan dan

Slobodan dan

Priprema vikenda

Urednik DN1 i DN2

Urednik DN1 i DN2 + plan

Ana

Samardžić

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Dario

Drmać

Reporter

Slobodan dan

Reporter

Slobodan dan

Reporter

Reporter

Reporter

Adisa

Ajdaslić

Godišnji odmor (na posao 15.4)

 

 

 

 

 

 

Tatjana

Rokvić

Dežurni novinar

14-22

Reporter od 11

Reporter

Reporter

Voditelj Vijesti i DN1+GT

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Vuk Vasović

Slobodan dan

Dežurni novinar

06-14

Dežurni novinar

06-14

Reporter

Slobodan dan

Dežurni novinar

10-19

Dežurni novinar

10-19

Adisa Herco

Slobodan dan

Reporter

Vjerski praznik

Reporter

Reporter

Slobodan dan

Slobodan

dan

Tarik Čardaković

INO 2

Reporter

Vjerski praznik

INO 2

INO 1

Slobodan dan

Slobodan

dan

 

Almin Okanović

 

Dežurni novinar

06-14

 

Dežurni novinar

14-22

 

Vjerski praznik

 

Reporter

 

Dežurni novinar

06-14

 

Slobodan dan

 

Slobodan

dan

Dženana Dević

INO 1

INO 1

Vjerski praznik

Dežurni novinar

06-14

Dežurni novinar

14-22

Slobodan dan

Slobodan

dan

Omer Zec

Godišnji odmor (na posao 15.4)

 

 

 

 

 

 

Elma Šut

Voditelj Vijesti i DN1

 

 

Voditelj Vijesti i DN1

 

 

 

Albina Sorguč

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Mladen

Džino

Global

Global       

INO 2

Global

Global

Slobodan dan

Slobodan

dan

Aida

Pekmez

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Antoan

Oršulić

Slobodan dan

INO 2

INO 1

INO 1

INO 2

Slobodan dan

Slobodan

dan

Sanita Lisak Jusufbegović

Global

Global

Vjerski praznik

Slobodan dan

Slobodan

 dan

INO 10-19

INO 10-19

Anisa

Kurtić

Arhiv

Arhiv

Vjerski przanik

Arhiv

Arhiv

Slobodan dan

Slobodan

dan

Milka

Furtula

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

 

Arhiv

Slobodan dan

Slobodan

dan

IP BHT1 14. sedmica 2024

 

 

 

                                                                                                               RASPORED RADA od 01. 04.  do  07. 04.

IP

BHT1

(DESK)

PONEDJELjAK

01. 04.

UTORAK

 

   02. 04.

 

SRIJEDA

 

03. 04.

ČETVRTAK

 

04. 04.

 

 PETAK

 

05. 04.

SUBOTA

 

06. 04.

NEDJELjA

 

07. 04.

Urednik Dnevnika 2

Azira  + V17

 

Edina + V17

Angela

Azira

Snježa

Blažica+ DN1

Blažica+

DN1+plan

Urednik Vijesti 7, 8, 9, 10,14  i Dnevnika  1

Zoran

Gordana

Zoran

Gordana

Azira

Gordana

(Vijesti/prip)

 

Gordana (Vijesti/prip)

Urednik Vijesti u 17h i DN3

Željana

Ivan

Željana

Edina

Edina

Ivana

Ivana

Voditelj vijesti

07, 08, 09, 10,14

Dnevnik 1

Elma

Omer

Sanita

Omer

Elma

Gordana

Gordana

Voditelj vijesti 17,  D2 i D3

Željana

Ivan

Ivana

Željana

Željana

 

Ivana

Ivana

BHT 1

UZIVO

Dejan

Omer

Zoran

Zana

Snježa

Omer

Ivan

Zana

Angela

Ivan

 

 

REPORTERI

Adisa H.

Lejla

Dragana

Albina

 

Adisa H. PSBiH

Lejla

Tanja

Dario

Almin od 11

Albina vik.

Vuk

Lejla

Arijana

Dario

Dženana

Almin

Albina

 

Lejla

Tanja od 11

Arijana

Dario

Tarik

Albina

Vuk (teren)

Adisa H.

Lejla

Dario

Dragana

Almin od 11

Albina vik.

Omer

Vuk

 

Adisa H.

Adisa H.

Spoljna politika

07:00 -15:00

Dženana

Dženana

 

Antoan

Sanita

Tarik

Antoan

10-19

Antoan

10-19

Spoljna politika

15:00 – 23:00

Tarik

Tarik

 

Mladen

 

Antoan

Antoan

 

 

 

 

Dežurni novinari

od 06- 14:00  

 

Vuk

Arijana

 

Vuk

Dženana

 

Arijana

Dragana

10-19

Dragana

10-19

 

Dežurni novinari

14-22

 

Almin

 

Dragana

 

Tanja

 

Almin

 

Dženana

 

 

 

 

 

Adisa Dedić

Kološ

 

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Zoran

Janković

Urednik Vijesti + DN1

Urednik BHT1 uživo

Urednik Vijesti + DN1

DESK+GT

DESK+GT + TV Liberty

Slobodan dan

Slobodan

dan

Blažica

Krišto

Vjerski praznik

Priprema vikenda

Slobodan dan

Slobodan dan

Priprema vikenda

Urednik DN1 i DN2

Urednik DN1 i DN2 + plan

Angela

Cvitanović

Vjerski praznik

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Priprema BHT1 uživo

Urednik BHT1 uživo

Slobodan dan

Slobodan

dan

Elvir

Bucalo

Moja zemlja

Moja zemlja

Moja zemlja

Moja zemlja

Moja zemlja

Slobodan dan

Slobodan

dan

Željana

Mehmedika

Voditelj V17, DN2, DN3, ured. DN3

Slobodan dan

Urednik V17, DN3

Voditelj V17, DN2, DN3

Voditelj V17, DN2, DN3

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Snježana

Mačar

Slobodan dan

Priprema BHT1 uživo

Urednik BHT1 uživo

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Zana

Džubur

Priprema BHT1 uživo

Urednik vod.

BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Urednik vod.

BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Slobodan dan

 

Slobodan

 dan

 

Ivana Crnogorac

 

 

Voditelj V17, DN2, DN3

 

 

Voditelj  DN2, V22, ured. V22

Voditelj  DN2, V22, ured. V22

Lejla

Čeljo

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Azira

Hrustemović

Urednik DN2 + V17

Slobodna dan (dug)

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Urednik Vijesti i DN1

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Hatka

Nezirević

 

Odbrojav.

Odbrojav.

Odbrojav.

Priprema BHT1 uživo

Pripema BHT1 uživo

Slobodan

dan

Slobodan

dan

 

Gordana

Dragutinović Mutić

 

Slobodan

dan

 

Urednik

Vijesti i DN1

 

Slobodan

dan

 

Urednik

Vijesti i DN1

 

Slobodan dan

 

Voditelj pripr. Vijesti i Dnevnika 1

 

Voditelj pripr. Vijesti i Dnevnika 1

Larisa Omerčić

Godišnji odmor

 

 

 

 

 

 

Dragana

Kusmuk

Reporter

Dežurni novinar

14-22

Slobodan dan

Slobodan

dan

 

Reporter

Dežurni novinar

10-19

Dežurni novinar

10-19

Amela

Durmo

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Arijana

Misimović

Slobodan dan

Dežurni novinar

06-14

Reporter

Reporter

Dežurni novinar

06-14

Slobodan dan

Slobodan

dan

Ivan

Katavić

Vjerski praznik

Voditelj V17, DN2, DN3, ured. DN3

Priprema BHT1 uživo

Urednik BHT1 uživo

Urednik vod. BHT1 uživo

Slobodan dan

Slobodan

dan

Edina

Nurikic

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2 + V17

DESK+plan

Urednik V17 i DN3

Urednik V17 i DN3

Slobodan dan

Slobodan

dan

Ana

Samardžić

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Dario

Drmać

Vjerski praznik

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Adisa

Ajdaslić

Godišnji odmor

 

 

 

 

 

 

Tatjana

Rokvić

Slobodan dan

Reporter

Dežurni novinar

14-22

Reporter od 11

Govor tišine + dež.

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Vuk Vasović

Dežurni novinar

06-14

Reporter

Dežurni novinar

06-14

Reporter Kalinovik

Reporter

Slobodan dan

Slobodan

dan

Adisa Herco

Reporter

Reporter PSBiH live

Slobodan dan

Slobodan dan

Reporter

Slobodan dan

Slobodan

dan

Tarik Čardaković

INO 2

INO 2

Slobodan dan

Reporter

INO 1

Slobodan dan

Slobodan

dan

 

Almin Okanović

 

Dežurni novinar

14-22

 

Reporter  od 11

 

Reporter

 

Dežurni novinar

14-22

 

Reporter od 11

 

 

Slobodan dan

 

Slobodan

dan

Dženana Dević

INO 1

INO 1

Reporter

Dežurni novinar

06-14

Dežurni novinar

14-22

Slobodan dan

Slobodan

dan

Omer Zec

Voditelj

BHT1 uživo

Voditelj Vijesti i DN1

Voditelj

BHT1 uživo

Voditelj Vijesti i DN1

Reporter

Slobodan dan

Slobodan

dan

Elma Šut

Voditelj Vijesti i DN1

 

 

 

Voditelj Vijesti i DN1

 

 

Albina Sorguč

Reporter

Tema

vikend

Reporter

Reporter

Tema vikend

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Mladen

Džino

Global

Global       

INO 2

Global

Global

Slobodan dan

Slobodan

dan

Aida

Pekmez

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Antoan

Oršulić

Vjerski praznik

Slobodan dan

INO 1

INO 2

INO 2

INO 10-19

INO 10-19

Sanita Lisak Jusufbegović

Global

Global

Voditelj Vijesti i DN1

INO 1

Global

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Anisa

Kurtić

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Slobodan dan

Slobodan

dan

Milka

Furtula

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

 

Arhiv

Slobodan dan

Slobodan

dan

IP BHT1 13. sedmica 2024

 

 

 

 

                                                                                                       RASPORED RADA od 25. 03.  do  31. 03.

IP

BHT1

(DESK)

PONEDJELjAK

25. 03.

UTORAK

 

   26. 03.

 

SRIJEDA

 

27. 03.

ČETVRTAK

 

28. 03.

 

 PETAK

 

29. 03.

SUBOTA

 

30. 03.

NEDJELjA

 

31. 03.

Urednik Dnevnika 2

Azira

 

Blažica

Edina

Angela

Edina

Snježa+ DN1

Snježa+

DN1+plan

Urednik Vijesti 7, 8, 9, 10,14  i Dnevnika  1

Snježa

Azira

Zoran

Gordana

Angela

Gordana

(Vijesti/prip)

 

Gordana (Vijesti/prip)

Urednik Vijesti u 17h i DN3

Edina

Željana

Azira

Blažica

Ivan

Željana

Željana

Voditelj vijesti

07, 08, 09, 10,14

Dnevnik 1

Sanita

Gordana

Elma

Omer

Elma

Gordana

Gordana

Voditelj vijesti 17,  D2 i D3

Željana

Ivan

Željana

Ivana

Ivana

 

Željana

Željana

BHT 1

UZIVO

Ivan

Ivana

Zoran

Zana

Hatka

Omer

Ivan

Zana

Azira

Omer

 

 

REPORTERI

Adisa H.

Omer

Tarik

Arijana

Dženana

Lejla vik.

Adisa H.

Omer

Dario

Tarik

Almin

Dženana

Lejla vik.

Adisa H.

Lejla

Vuk

Arijana

Dragana od 11

Almin

Dženana

Adisa H.

Lejla

Tanja

Vuk

Arijana

Almin

Adisa H.

Lejla

Dario od 11

Dragana

Tanja

 

Tanja

Arijana

Spoljna politika

07:00 -15:00

Antoan

Mladen

 

Mladen

Dženana

Dženana

Tarik

10-19

Tarik

10-19

Spoljna politika

15:00 – 23:00

Mladen

Antoan

 

Antoan

 

Antoan

Tarik

 

 

 

 

Dežurni novinari

od 06- 14:00  

 

Vuk

Vuk

 

Almin

Dragana

 

Vuk

Arijana

10-19

Tanja

10-19

 

Dežurni novinari

14-22

 

Dragana

 

Dragana

 

Dario

 

Dario

 

Almin

 

 

 

 

 

Adisa Dedić

Kološ

 

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Zoran

Janković

Priprema BHT1 uživo

Urednik BHT1 uživo

Urednik Vijesti + DN1

DESK+GT

DESK+GT + TV Liberty

Slobodan dan

Slobodan

dan

Blažica

Krišto

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

DESK+plan

Urednik V17 i DN3

DESK+plan

Slobodan dan

Slobodan

dan

Angela

Cvitanović

Slobodan dan

Konferencija

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Urednik Vijesti i DN1

Slobodan dan

Slobodan

dan

Elvir

Bucalo

Moja zemlja

Moja zemlja

Moja zemlja

Moja zemlja

Moja zemlja

Slobodan dan

Slobodan

dan

Željana

Mehmedika

Voditelj V17, DN2, DN3

Urednik V17 i DN3

Voditelj V17, DN2, DN3

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Voditelj DN2, V22, ured. V22

Voditelj DN2, V22, ured. V22

Snježana

Mačar

Urednik Vijesti i DN1

Priprema vikenda

 Slobodan dan

Slobodan

dan

Priprema vikenda

Urednik DN1, DN2

Urednik DN1, DN2 + plan

Zana

Džubur

Priprema BHT1 uživo

Urednik vod.

BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Urednik vod.

BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Slobodan dan

 

Slobodan

 dan

 

Ivana Crnogorac

Urednik vod.

BHT1 uživo

 

 

Voditelj V17, DN2, DN3

Voditelj V17, DN2, DN3

 

 

Lejla

Čeljo

Tema vikend

Tema

vikend

Reporter

Reporter

Reporter

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Azira

Hrustemović

Urednik Dnevnika 2

Urednik Vijesti i DN1

Urednik V17 i DN3

Priprema BHT1 uživo

Urednik BHT1 uživo

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Hatka

Nezirević

 

Priprema BHT1 uživo

Priprema BHT uživo

Urednik BHT uživo

Odbrojav.

Odbrojav.

Slobodan

dan

Slobodan

dan

 

Gordana

Dragutinović Mutić

 

Slobodan

dan

 

Voditelj

Vijesti i DN1

 

Slobodan

dan

 

Urednik

Vijesti i DN1

 

Slobodan dan

 

Voditelj pripr. Vijesti i Dnevnika 1

 

Voditelj pripr. Vijesti i Dnevnika 1

Larisa Omerčić

Slobodan dan

Slobodan dan

Godišnji odmor

 

 

 

 

Dragana

Kusmuk

Dežurni novinar

14-22

Dežurni novinar

14-22

Reporter od 11

 Dežurni novinar

06-14

Reporter

Slobodan dan

Slobodan

dan

Amela

Durmo

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Arijana

Misimović

Reporter

Slobodan dan

Reporter

Reporter

Slobodan dan

Dežurni novinar

10-19

Reporter

Ivan

Katavić

Urednik

BHT1 uživo

Voditelj V17, DN2, DN3

Priprema BHT1 uživo

Urednik BHT1 uživo

Urednik V17 i DN3

Slobodan dan

Slobodan

dan

Edina

Nurikic

Urednik V17 i DN3

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Slobodan dan

Slobodan

dan

Ana

Samardžić

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Dario

Drmać

Slobodan dan

Reporter

Dežurni novinar

 14-22

Dežurni novinar

 14-22

Reporter od 11

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Adisa

Ajdaslić

Godišnji odmor

 

 

 

 

 

 

Tatjana

Rokvić

Godišnji odmor na posao

 

 

Reporter

Reporter

Reporter

Dežurni novinar

10-19

Vuk Vasović

Dežurni novinar

06-14

Dežurni novinar

06-14

Reporter

Reporter

Dežurni novinar

06-14

Slobodan dan

Slobodan dan

Adisa Herco

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Slobodan dan

Slobodan

dan

Tarik Čardaković

Reporter

Reporter

Slobodan dan

Slobodan dan

INO 2

INO 10-19

INO 10-19

 

 

Almin Okanović

 

Slobodan dan

 

Reporter

 

Dežurni novinar

06-14

 

Reporter

 

Dežurni novinar

14-22

 

Slobodan dan

 

Slobodan dan

 

Dženana Dević

 

Reporter

 

Reporter

 

Reporter

 

INO 1

 

INO 1

 

Slobodan dan

 

Slobodan

dan

Omer Zec

Reporter

Reporter

Voditelj

BHT1 uživo

Voditelj Vijesti i DN1

Voditelj

BHT1 uživo

Slobodan dan

Slobodan

dan

Elma Šut

 

 

Voditelj Vijesti i DN1

 

Voditelj Vijesti i DN1 + GT

 

 

Albina Sorguč

Obuka reporter

Obuka reporter

Obuka reporter

Obuka reporter

Obuka reporter

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Mladen

Džino

INO 2

INO 1        

INO 2

Global

Global

Slobodan dan

Slobodan

dan

Aida

Pekmez

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Antoan

Oršulić

INO 1

INO 2

INO 1

INO 2

Slobodan dan

Slobodan dan

Slobodan

dan

Sanita Lisak Jusufbegović

Voditelj Vijesti i DN1

Slobodan dan

Godišnji odmor

 

 

 

 

Anisa

Kurtić

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Slobodan dan

Slobodan

dan

Milka

Furtula

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

 

Arhiv

Slobodan dan

Slobodan

dan

IP BHT1 13.sedmica 2024.

 

 

 

                                                                                                      RASPORED RADA od 18. 03.  do  24. 03.

IP

BHT1

(DESK)

PONEDJELjAK

18. 03.

UTORAK

 

   19. 03.

 

SRIJEDA

 

20. 03.

ČETVRTAK

 

21. 03.

 

 PETAK

 

22. 03.

SUBOTA

 

23. 03.

NEDJELjA

 

24. 03.

Urednik Dnevnika 2

Željana

 

Snježa

Edina

Snježa

Azira

Angela+ DN1

Angela+

DN1+plan

Urednik Vijesti 7, 8, 9, 10,14  i Dnevnika  1

Azira

Gordana

Azira

Zoran

Snježa

Gordana

(Vijesti/prip)

 

Gordana (Vijesti/prip)

Urednik Vijesti u 17h i DN3

Hatka

Ivan

Angela

Edina

Edina

Lara

Lara

Voditelj vijesti

07, 08, 09, 10,14

Dnevnik 1

Elma

Elma

Sanita

Gordana

Elma

Gordana

Gordana

Voditelj vijesti 17,  D2 i D3

Lara

Ivana

Željana

Ivana

Ivan

 

Lara

Lara

BHT 1

UZIVO

Dejan

Ivana

Zoran

Zana

Adisa A.

Omer

Ivan

Zana

Adisa A.

Zana

 

 

REPORTERI

Adisa A. PSBiH live

Lejla

Omer

Tarik

Dragana

Adisa H.

Lejla

Tarik

Almin od 11

Vuk

Adisa H.

Lejla

Dario

Dragana

Almin

Adisa H.

Lejla

Dragana

Omer

Adisa H.

Lejla

Omer

Vuk

 

Dario

Dario

Spoljna politika

07:00 -15:00

Dženana

Dženana

 

Antoan

Antoan

Antoan

Sanita

10-19

Sanita

10-19

Spoljna politika

15:00 – 23:00

Antoan

Antoan

 

Mladen

 

Tarik

Tarik

 

 

 

 

Dežurni novinari

od 06- 14:00  

Vuk

Dragana

 

Vuk

Vuk

 

Dragana

Almin

10-19

Almin

10-19

Dežurni novinari

14-22

Almin

Dario

Tarik

Dženana

Dženana

 

 

 

 

 

Adisa Dedić

Kološ

 

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Zoran

Janković

Priprema BHT1 uživo

Urednik BHT1 uživo

DESK+GT

Urednik Vijesti + DN1

DESK+GT + TV Liberty

Slobodan dan

Slobodan

dan

Blažica

Krišto

Godišnji odmor

 

 

 

 

 

 

Angela

Cvitanović

Slobodan dan

Priprema vikenda

Urednik V17 i DN3

Slobodan dan

Priprema vikenda

Urednik DN1 i DN2

Urednik DN1 i DN2 + plan

Elvir

Bucalo

Moja zemlja

Moja zemlja

Moja zemlja

Moja zemlja

Moja zemlja

Slobodan dan

Slobodan

dan

Željana

Mehmedika

Urednik Dnevnika 2

Priprema EU

Voditelj V17, DN2, DN3

Priprema EU

Urednik EU

Slobodan dan

Slobodan

 dan

Snježana

Mačar

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Urednik Vijesti i DN1

Slobodan dan

Slobodan

dan

Zana

Džubur

Priprema BHT1 uživo

Urednik vod.

BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Urednik vod.

BHT1 uživo

Urednik vod.

BHT1 uživo

Slobodan dan

 

Slobodan

 dan

 

Ivana Crnogorac

Urednik vod.

BHT1 uživo

Voditelj V17, DN2, DN3

 

Voditelj V17, DN2, DN3

 

 

 

Lejla

Čeljo

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Azira

Hrustemović

Urednik Vijesti i DN1

Slobodan dan (dug)

Urednik Vijesti i DN1

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Hatka

Nezirević

Urednik V17 i DN3

Priprema EU + BHT uživo

Priprema EU + BHT uživo

Priprema EU

Voditelj EU

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Gordana

Dragutinović Mutić

Slobodan

dan

Urednik

Vijesti i DN1

Slobodan

dan

Voditelj

Vijesti i DN1

Slobodan dan

Voditelj pripr. Vijesti i Dnevnika 1

Voditelj pripr. Vijesti i Dnevnika 1

 

Larisa

Omerčić

 

Voditelj V17, DN2, DN3, ured. DN3

 

Slobodan dan

 

Slobodan dan

 

Emisija RH

 

Emisija RH

 

Voditelj DN2, V22, ured V22

 

Voditelj DN2, V22, ured V22

Dragana

Kusmuk

Reporter

Dežurni novinar

06-14

Reporter

Reporter

Dežurni novinar

06-14

Slobodan dan

Slobodan

dan

Amela

Durmo

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Arijana

Misimović

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Ivan

Katavić

Slobodan dan

Urednik V17, DN3

Priprema BHT1 uživo

Urednik BHT1 uživo

Voditelj V17, DN2, DN3

Slobodan dan

Slobodan

dan

Edina

Nurikic

Slobodan dan

Priprema DESK-a

Urednik Dnevnika 2

Urednik V17, DN3

Urednik V17, DN3

Slobodan dan

Slobodan

dan

Ana

Samardžić

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Dario

Drmać

Slobodan dan

Dežurni novinar

14-22

Reporter

Slobodan

dan

Slobodan

dan

Reporter

Reporter

Adisa

Ajdaslić

PSBiH live

Priprema BHT1 uživo

Urednik BHT1 uživo

Priprema BHT1 uživo

Urednik BHT1 uživo

Slobodan dan

Slobodan

dan

Tatjana

Rokvić

Godišnji odmor na posao (28. 3)

 

 

 

 

 

 

Vuk Vasović

Dežurni novinar

06-14

Reporter

Dežurni novinar

06-14

Dežurni novinar

06-14

Reporter

Slobodan dan

Slobodan dan

Adisa Herco

Slobodan dan

Reporter

Reporter

Reporter

Reporter

Slobodan dan

Slobodan

dan

Tarik Čardaković

Reporter

Reporter

Dežurni novinar

14-22

INO 2

INO 2

Slobodan dan

Slobodan

dan

 

Almin Okanović

 

Dežurni novinar

14-22

 

Reporter od 11

 

Reporter

 

Slobodan dan

 

Slobodan dan

 

Dežurni novinar

10-19

 

Dežurni novinar

10-19

 

Dženana Dević

 

INO 1

 

INO 1

 

Slobodan dan

 

Dežurni novinar

14-22

 

Dežurni novinar

14-22

 

Slobodan dan

 

Slobodan

dan

Omer Zec

Reporter

Slobodan dan

Voditelj

BHT1 uživo

Reporter

Reporter

Slobodan dan

Slobodan

dan

Elma Šut

Voditelj Vijesti i DN1

Voditelj Vijesti i DN1

 

 

Voditelj Vijesti i DN1

 

 

Mladen

Džino

Global

Global       

INO 2

Global

Global

Slobodan dan

INO 2

Aida

Pekmez

Bolovanje

 

 

 

 

 

 

Antoan

Oršulić

INO 2

INO 2

INO 1

INO 1

INO 1

Slobodan dan

Slobodan

dan

Sanita Lisak Jusufbegović

Global

Global

Voditelj Vijesti i DN1

Slobodan dan

Slobodan dan

INO 10-19

INO 10-19

Anisa

Kurtić

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Arhiv

Slobodan dan

Slobodan

dan

Milka

Furtula

Bolovanje