Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

CETIS

17 SEDMICA

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA               ČETVRTAK            PETAK                  SUBOTA NEDJELJA
  22.04.2024 23.04.2024 24.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 27.04.2024 28.04.2024

     Hajro Šikalo   

NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN    
    + SYSTEM CHECK   + SYSTEM CHECK    
  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  SL  SL
Snješko Rodić Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  12 - 20  8 - 16  8 - 16  8 - 16  DEŽURNI  TEL.DEŽURA
Fedja Šipka Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 12 - 20  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  SL  SL
Sead Malagić Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  8 - 16  8 - 16  12 - 20  SL  SL  SL

Armin Banjac

Help Desk Help Desk          
 +NETWORK ADMIN  +NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN    
 8 - 16  8 - 16  12 - 20  8 - 16  12 - 20  SL  SL
Amer Baltić Printanje RTV priznanica Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16   SL  SL
               
Help Desk Telefon lokal 2111          
DEŽURNI IT TEHNIČAR Dežurni Vikend  TEL: 061/723 437        

16 SEDMICA

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA               ČETVRTAK            PETAK                  SUBOTA NEDJELJA
  15.04.2024 16.04.2024 17.04.2024 18.04.2024 19.04.2024 20.04.2024 21.04.2024

     Hajro Šikalo   

NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN    
    + SYSTEM CHECK   + SYSTEM CHECK    
  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  SL  SL
Snješko Rodić Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  12 - 20  8 - 16  8 - 16  8 - 16  SL  SL
Fedja Šipka Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  8 - 16  12 - 20  8 - 16  8 - 16  SL  SL
Sead Malagić Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  8 - 16  8 - 16  12 - 20  8 - 16  DEŽURNI  TEL.DEŽURA

Armin Banjac

Help Desk Help Desk          
 +NETWORK ADMIN  +NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN    
 12 - 20  8 - 16  8 - 16  SL  12 - 20  SL  SL
Amer Baltić Printanje RTV priznanica Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16   SL  SL
               
Help Desk Telefon lokal 2111          
DEŽURNI IT TEHNIČAR Dežurni Vikend  TEL: 061/723 437        

15 SEDMICA

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA               ČETVRTAK            PETAK                  SUBOTA NEDJELJA
  08.04.2024 09.04.2024 10.04.2024 11.04.2024 12.04.2024 13.04.2024 14.04.2024

     Hajro Šikalo   

NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN    
    + SYSTEM CHECK   + SYSTEM CHECK    
  8 - 16  8 - 16  Praznik  8 - 16  8 - 16  SL  SL
Snješko Rodić Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  12 - 20  Praznik  SL  8 - 16  SL  SL
Fedja Šipka Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 SL  8 - 16  8 - 16  8 - 16  12 - 20  SL  SL
Sead Malagić Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  8 - 16  12 - 20  12 - 20  8 - 16  SL  SL

Armin Banjac

Help Desk Help Desk          
 +NETWORK ADMIN  +NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN    
 12 - 20  8 - 16  Praznik  8 - 16  8 - 16  DEŽURNI  TEL.DEŽURA
Amer Baltić Printanje RTV priznanica Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  8 - 16  Praznik  8 - 16  8 - 16   SL  SL
               
Help Desk Telefon lokal 2111          
DEŽURNI IT TEHNIČAR Dežurni Vikend  TEL: 061/723 437        

14 SEDMICA

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA               ČETVRTAK            PETAK                  SUBOTA NEDJELJA
  01.04.2024 02.04.2024 03.04.2024 04.04.2024 05.04.2024 06.04.2024 07.04.2024

     Hajro Šikalo   

NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN    
    + SYSTEM CHECK   + SYSTEM CHECK    
  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  SL  SL
Snješko Rodić Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  12 - 20  8 - 16  8 - 16  12 - 20  SL  SL
Fedja Šipka Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  8 - 16  12 - 20  8 - 16  8 - 16  DEŽURNI  TEL.DEŽURA
Sead Malagić Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  8 - 16  8 - 16  12 - 20  8 - 16  SL  SL

Armin Banjac

Help Desk Help Desk          
 +NETWORK ADMIN  +NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN    
 12 - 20  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  SL  SL
Amer Baltić Printanje RTV priznanica Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16   SL  SL
               
Help Desk Telefon lokal 2111          
DEŽURNI IT TEHNIČAR Dežurni Vikend  TEL: 061/723 437        

13 SEDMICA

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA               ČETVRTAK            PETAK                  SUBOTA NEDJELJA
  25.03.2024 26.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 29.03.2024 30.03.2024 31.03.2024

     Hajro Šikalo   

NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN    
    + SYSTEM CHECK   + SYSTEM CHECK    
  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  SL  SL
Snješko Rodić Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 12 - 20  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  DEŽURNI  TEL.DEŽURA
Fedja Šipka Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  12 - 20  SL  SL
Sead Malagić Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  8 - 16  12 - 20  12 - 20  SL  SL  SL

Armin Banjac

Help Desk Help Desk          
 +NETWORK ADMIN  +NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN    
 8 - 16  12 - 20  SL  8 - 16  8 - 16  SL  SL
Amer Baltić Printanje RTV priznanica Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16   SL  SL
               
Help Desk Telefon lokal 2111          
DEŽURNI IT TEHNIČAR Dežurni Vikend  TEL: 061/723 437        

12 SEDMICA

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA               ČETVRTAK            PETAK                  SUBOTA NEDJELJA
  18.03.2024 19.03.2024 20.03.2024 21.03.2024 22.03.2024 23.03.2024 24.03.2024

     Hajro Šikalo   

NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN    
    + SYSTEM CHECK   + SYSTEM CHECK    
  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  SL  SL
Snješko Rodić Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  12 - 20  8 - 16  8 - 16  8 - 16  SL  SL
Fedja Šipka Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  8 - 16  12 - 20  8 - 16  12 - 20  SL  SL
Sead Malagić Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  8 - 16  8 - 16  12 - 20  8 - 16  DEŽURNI  TEL.DEŽURA

Armin Banjac

Help Desk Help Desk          
 +NETWORK ADMIN  +NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN    
 12 - 20  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  SL  SL
Amer Baltić Printanje RTV priznanica Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16   SL  SL
               
Help Desk Telefon lokal 2111          
DEŽURNI IT TEHNIČAR Dežurni Vikend  TEL: 061/723 437        

11 SEDMICA

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA               ČETVRTAK            PETAK                  SUBOTA NEDJELJA
  11.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 14.03.2024 15.03.2024 16.03.2024 17.03.2024

     Hajro Šikalo   

NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN    
    + SYSTEM CHECK   + SYSTEM CHECK    
  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  SL  SL
Snješko Rodić Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  12 - 20  8 - 16  8 - 16  12 - 20  SL  SL
Fedja Šipka Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 SL  8 - 16  12 - 20  8 - 16  8 - 16  SL  SL
Sead Malagić Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  8 - 16  8 - 16  12 - 20  8 - 16  SL  SL

Armin Banjac

Help Desk Help Desk          
 +NETWORK ADMIN  +NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN    
 12 - 20  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  DEŽURNI  TEL.DEŽURA
Amer Baltić Printanje RTV priznanica Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 Godišnji  Godišnji  Godišnji  Godišnji  Godišnji   SL  SL
               
Help Desk Telefon lokal 2111          
DEŽURNI IT TEHNIČAR Dežurni Vikend  TEL: 061/723 437        

10 SEDMICA

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA               ČETVRTAK            PETAK                  SUBOTA NEDJELJA
  04.03.2024 05.03.2024 06.03.2024 07.03.2024 08.03.2024 09.03.2024 10.03.2024

     Hajro Šikalo   

NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN NETWORK ADMIN    
    + SYSTEM CHECK   + SYSTEM CHECK    
  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  SL  SL
Snješko Rodić Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  12 - 20  8 - 16  8 - 16  SL  SL  SL
Fedja Šipka Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 12 - 20  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  DEŽURNI  TEL.DEŽURA
Sead Malagić Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  8 - 16  8 - 16  12 - 20  8 - 16  SL  SL

Armin Banjac

Help Desk Help Desk          
 +NETWORK ADMIN  +NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN  NETWORK ADMIN    
 8 - 16  12 - 20  12 - 20  8 - 16  12 - 20  SL  SL
Amer Baltić Printanje RTV priznanica Help Desk Help Desk Help Desk Help Desk    
             
 8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16  8 - 16   SL  SL
               
Help Desk Telefon lokal 2111          
DEŽURNI IT TEHNIČAR Dežurni Vikend  TEL: 061/723 437