Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

Radio terenski resursi

PLAN RADA 11. 03. 2024 - 17. 03 2024

PLAN RADA  11.03.2024 – 17.03.2024.                       

 

IME I PREZIME

Ponedjeljak

11.03

Utorak

12.03

Srijeda

13.03

Četvrtak

14.02

Petak

15.03

Subota

16.02

Nedjelja

17.03

 

Samir Besić

BHT

M. CENTRALA

BHT

CORNER

08 - 16

08 - 16

08 - 16

-----

-----

 

Ermin Gadžo

GO

GO

08 - 16

08 - 16

BHR1

INTERVJU

-----

-----

 

Samir Gadžo

08 - 16

RF / OP 2

INTERVJU

RF / OP 2

INTERVJU

08 - 16

08 - 16

-----

-----

 

Anes Hašimbegović

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

-----

-----

 

Dzemal Sejdić

BHT

M. CENTRALA

BHT

CORNER

BHR1 / ISDN

KOSEVO

-----

-----

BHR1 / ISDN

KOSEVO

-----

 

Nermin Hajrulahović

BHT

M. CENTRALA

BHT

CORNER

OP 10

08 - 16

BHT

BIBLIOTEKA

BHT

BIBLIOTEKA

-----

 

Željko Skarić

BHT

M. CENTRALA

BHT

CORNER

-----

OP 10

BHT

BIBLIOTEKA

BHT

BIBLIOTEKA

-----

 

Nijaz Kurtalić

OP 9

 

OP 9

OP 9

OP 9

OP 9

-----

-----

 

PLAN RADA 04. 03. 2024 - 10. 03 2024

PLAN RADA  04.03.2024 – 10.03.2024.                       

 

IME I PREZIME

Ponedjeljak

04.03

Utorak

05.03

Srijeda

06.03

Četvrtak

07.02

Petak

08.03

Subota

09.02

Nedjelja

10.03

 

Samir Besić

BHT

M. CENTRALA

-----

08 - 16

08 - 16

BHR1 / ISDN

M. DVOR 1

BHR1 / ISDN

KOSEVO

-----

 

Ermin Gadžo

BHT

M. CENTRALA

08 - 16

BHR1 / ISDN

M. DVOR

08 - 16

BHR1 / ISDN

M. DVOR 2

-----

-----

 

Samir Gadžo

08 - 16

08 - 16

08 - 16

08 - 16

08 - 16

-----

-----

 

Anes Hašimbegović

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

-----

-----

 

Dzemal Sejdić

BHT

M. CENTRALA

BHT

CORNER

08 - 16

BHT KOLA

ZETRA

BHT KOLA

ZETRA

-----

 

 

Nermin Hajrulahović

BHT

M. CENTRALA

BHT

CORNER

OP 10

BHT

ZETRA

BHT

ZETRA

-----

-----

 

Željko Skarić

BHT

M. CENTRALA

BHT

CORNER

BHT

VIJECNICA

BHT

ZETRA

BHT

ZETRA

-----

-----

 

Nijaz Kurtalić

OP 9

 

OP 9

OP 9

OP 9

MGKS

MGKS

-----

 

PLAN RADA 26. 02. 2024 - 03. 03 2024

PLAN RADA  26.02.2024 – 03.03.2024.                       

 

IME I PREZIME

Ponedjeljak

26.02

Utorak

27.02

Srijeda

28.02

Četvrtak

29.02

Petak

01.03

Subota

02.02

Nedjelja

03.03

 

Samir Besić

UO

BHRT

BHR1

INTERVJU

08 - 16 

BHR

K. PETAK

08 - 16

-----

-----

 

Ermin Gadžo

BHT

M. CENTRALA

08 - 16

BHR1 / ISDN

M. DVOR

BHR

K. PETAK

08 - 16

-----

-----

 

Samir Gadžo

08 - 16

RF OP2

INTERVJU

RF OP2

INTERVJU

08 - 16

08 - 16

-----

-----

 

Anes Hašimbegović

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

-----

-----

 

Dzemal Sejdić

BHR1/CODEK

TUZLA

BHT

CORNER

08 - 16

BHR

K. PETAK

-----

-----

BHR1 / ISDN

GRBAVICA

 

Nermin Hajrulahović

BHT

M. CENTRALA

BHT

CORNER

OP 10

BHR

K. PETAK

08 - 16

-----

-----

 

Željko Skarić

BHT

M. CENTRALA

BHT

CORNER

BHT

VIJECNICA

BHR

K. PETAK

OP 10

-----

-----

 

Nijaz Kurtalić

OP 9

 

OP 9

OP 9

OP 9

OP 9

-----

-----

0

 

PLAN RADA 19. 02. 2024 - 25. 02. 2024

PLAN RADA  19.02.2024 – 25.02.2024.                       

 

IME I PREZIME

Ponedjeljak

19.02

Utorak

20.02

Srijeda

21.02

Četvrtak

22.02

Petak

23.02

Subota

24.02

Nedjelja

25.02

 

Samir Besić

BHR1 DRAMA

OLOVO

08 - 16

 08 - 16

BHR

K. PETAK

08 - 16

-----

-----

 

Ermin Gadžo

GO

BHR1

INTERVJU

08 - 16

BHR

K. PETAK

08 - 16

-----

-----

 

Samir Gadžo

BHR1 OP2

INTERVJU

BHR1 OP2

INTERVJU

08 - 16

08 - 16

08 - 16

-----

-----

 

Anes Hašimbegović

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

-----

-----

 

Dzemal Sejdić

CV

00 - 08

08 - 16

08 - 16

BHR

K. PETAK

08 - 16

-----

-----

 

Nermin Hajrulahović

BHT

M. CENTRALA

BHT

DOM ARMIJE

OP 10

BHR

K. PETAK

OP 10

-----

-----

 

Željko Skarić

BHT

M. CENTRALA

BHT

DOM ARMIJE

08 - 16

BHR

K. PETAK

08 - 16

-----

-----

 

Nijaz Kurtalić

OP 9

 

OP 9

OP 9

OP 9

MGKS

M. SLAGER

MGKS

M. SLAGER

-----

 

 

                                                                                                                                                      Rukovodilac odsjeka za                                                                                                                                      

TERENSKE RESURSE RADIJA

                                                                                                                                                                 Samir Gadžo                                                                                                                               

PLAN RADA 12. 02. 2024 - 18. 02. 2024

                                                                                                                               PLAN RADA  12.02.2024 – 18.02.2024.                       

 

IME I PREZIME

Ponedjeljak

12.02

Utorak

13.02

Srijeda

14.02

Četvrtak

15.02

Petak

16.02

Subota

17.02

Nedjelja

18.02

 

Samir Besić

BHT

M. CENTRALA

BHT

CORNER

 08 - 16

08 - 16

-----

BHR1 / ISDN

GRBAVICA

-----

 

Ermin Gadžo

GO

BHT

CORNER

-----

08 - 16

08 - 16

-----

BHR1 / ISDN

KOSEVO

 

Samir Gadžo

08 - 16

08 - 16

08 - 16

08 - 16

08 - 16

-----

-----

 

Anes Hašimbegović

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

-----

-----

 

Dzemal Sejdić

BHT

M. CENTRALA

BHT

CORNER

-----

08 - 16

BHR1 / ISDN

M. DVOR

-----

 

CV

20 - 00

 

Nermin Hajrulahović

BHT

M. CENTRALA

BHT

CORNER

OP 10

OP 10

OP 10

-----

-----

 

Željko Skarić

GO

GO

GO

GO

GO

-----

-----

 

Nijaz Kurtalić

OP 9

 

OP 9

OP 9

OP 9

MGKS

M. SLAGER

MGKS

M. SLAGER

-----

 

 

                                                                                                                                                     Rukovodilac odsjeka za                                                                                                                                      

                                                                                                                                                   TERENSKE RESURSE RADIJA

                                                                                                                                                               Samir Gadžo

PLAN RADA 05. 02. 2024 – 11. 02. 2024

PLAN RADA  05.02.2024 – 11.02.2024.                       

 

IME I PREZIME

Ponedjeljak

05.02

Utorak

06.02

Srijeda

07.02

Četvrtak

08.02

Petak

09.02

Subota

10.02

Nedjelja

11.02

 

Samir Besić

BHT

M. CENTRALA

BHT

CORNER

08 - 16

BHR1 / CODEK

JAHORINA

08 - 16

-----

-----

 

Ermin Gadžo

BHT

M. CENTRALA

BHT

CORNER

BHT

KOLA

GO

GO

-----

-----

 

Samir Gadžo

08 - 16

RF

INTERVJU

RF

INTERVJU

08 - 16

08 - 16

-----

-----

 

Anes Hašimbegović

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

-----

-----

 

Dzemal Sejdić

BHT

M. CENTRALA

BHT

CORNER

BHT

ZOI “84

BHR1 / CODEK

BJELASNICA

-----

BHR1 / CODEK

SKENDERIJA

-----

 

Nermin Hajrulahović

BHT

M. CENTRALA

OP 10

BHT

ZOI “84

BHT

ZOI “84

OP 10

-----

-----

 

Željko Skarić

BHT

M. CENTRALA

OP 10

BHT

ZOI “84

BHT

ZOI “84

OP 10

-----

-----

 

Nijaz Kurtalić

OP 9

 

OP 9

OP 9

OP 9

OP 9

-----

-----

 

 

                                                                                                                        Rukovodilac odsjeka za                                                                                                                                      

TERENSKE RESURSE RADIJA

              Samir Gadžo

PLAN RADA 29. 01. 2024 – 04. 02. 2024

PLAN RADA  29.01.2024 – 04.02.2024.                       

 

IME I PREZIME

Ponedjeljak

29.01

Utorak

30.01

Srijeda

31.01

Četvrtak

01.02

Petak

02.02

Subota

03.02

Nedjelja

04.02

 

Samir Besić

BHT

M. CENTRALA

BHR1/ ISDN

M. DVOR

08 - 16

BHT

K. PETAK

08 - 16

-----

-----

 

Ermin Gadžo

GO

GO

BHR1/ ISDN

M. DVOR

GO

GO

-----

-----

 

Samir Gadžo

08 - 16

08 - 16

08 - 16

08 - 16

08 - 16

-----

-----

 

Anes Hašimbegović

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

-----

-----

 

Dzemal Sejdić

BHT

M. CENTRALA

BHT

CORNER

-----

BHT

K. PETAK

-----

-----

-----

 

Nermin Hajrulahović

BHT

M. CENTRALA

OP 10

MGKS

M. SLAGER

BHT

K. PETAK

OP 10

-----

-----

 

Željko Skarić

BHT

M. CENTRALA

OP 10

MGKS

M. SLAGER

BHT

K. PETAK

OP 10

-----

-----

 

Nijaz Kurtalić

OP 9

 

OP 9

OP 9

OP 9

OP 9

-----

-----

 

 

                                                                                                                                                       Rukovodilac odsjeka za                                                                                                                                      

TERENSKE RESURSE RADIJA

              Samir Gadžo

PLAN RADA 22. 01. 2024 – 28. 01. 2024

PLAN RADA  22.01.2024 – 28.01.2024.                       

 

IME I PREZIME

Ponedjeljak

22.01

Utorak

23.01

Srijeda

24.01

Četvrtak

25.01

Petak

26.01

Subota

27.01

Nedjelja

28.01

 

Samir Besić

BHT “B“

ZOI

08 - 16

08 - 16

08 - 16

08 - 16

-----

-----

 

Ermin Gadžo

BHT “B“

ZOI

08 - 16

08 - 16

08 - 16

08 - 16

-----

-----

 

Samir Gadžo

08 - 16

08 - 16

RF OP 2

INTERVJU

RF OP 2

INTERVJU

08 - 16

-----

-----

 

Anes Hašimbegović

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

BOLOVANJE

-----

-----

 

Dzemal Sejdić

BHT “B“

ZOI

GO

GO

GO

GO

-----

-----

 

Nermin Hajrulahović

BHT “B“

ZOI

OP 10

MGKS

M. SLAGER

OP 10

OP 10

-----

-----

 

Željko Skarić

BHT “B“

ZOI

OP 10

MGKS

M. SLAGER

OP 10

OP 10

-----

-----

 

Nijaz Kurtalić

OP 9

 

OP 9

OP 9

OP 9

OP 9

-----

-----

 

 

                                                                                                                        Rukovodilac odsjeka za                                                                                                                                      

TERENSKE RESURSE RADIJA

              Samir Gadžo