Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

ITC Bihać

Plan živo 24.12 - 30.12.

ITC Bihać

Ponedeljak.

24.12.18.

Utorak

25.12.

Srijeda

26.12.

Četvrtak

27.12.

Petak

28.12.

Subota

29.12.

Nedjelja

30.12.

Emisija / živo

 

Jutro

 

Jutro

Federacija danas

 

 

 

 

 

Federacija danas

 

Reg.dnevnik

 

Reg. dnevnik

 

 

plan emisija živo 16-22.07.

ITC Bihać

Ponedeljak.

 16.07.18.

Utorak

17.07.

Srijeda

18.07.

Četvrtak

19.07.

Petak

20.07.

Subota

21.07.

Nedjelja

22.07.

Emisija / živo

 

Federacija danas

 

 

Federacija danas

 

Federacija danas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plan emisija živo 09-15.07.

ITC Bihać

Ponedeljak.

09.07.18.

Utorak

10.07.

Srijeda

11.07.

Četvrtak

12.07.

Petak

13.07.

Subota

14.07.

Nedjelja

15.07.

Emisija / živo

 

 

Svi u park

 

Federacija danas

 

 

Svi u park

 

 

Federacija danas

 

 

 

 

 

 

Plan emisija živo 02.07-08.07.

ITC Bihać

Ponedeljak.

 02.07.18.

Utorak

03.07.

Srijeda

04.07.

Četvrtak

05.07.

Petak

06.07.

Subota

07.07.

Nedjelja

08.07.

Emisija / živo

 

Federacija danas

 

 

 

Svi u park

Federacija danas

 

 

 

 

 

Federacija danas

 

 

 

 

planemisija živo 25.06-01.07.

ITC Bihać

Ponedeljak. 25.06.18.

Utorak

26.06.

Srijeda

27.06.

Četvrtak

28.06.

Petak

29.06.

Subota

30.06.

Nedjelja

01.07.

Emisija / živo

 

Svi u park

Federacija danas

 

 

Federacija danas

 

Svi u park

 

plan emisija živo 11 - 17.06.

ITC Bihać

Ponedeljak.

11.06.18.

Utorak

12.06.

Srijeda

13.06.

Četvrtak

14.06.

Petak

15.06.

Subota

16.06.

Nedjelja

17.06.

Emisija / živo

 

 

Federacija danas

 

Jutro za sve

Federacija danas

 

 

 

 

 

 

U programu ste

 

 

 

 

plan emisija živo 04 - 10.06.

ITC Bihać

Ponedeljak.

 04.06.18.

Utorak

05.06.

Srijeda

06.06.

Četvrtak

07.06.

Petak

08.06.

Subota

09.06.

Nedjelja

10.06.

Emisija / živo

 

Federacija danas

 

 

Jutro za sve

 

Federacija danas

 

 

 

 

U programu ste

Federacija danas

 

 

 

 

plan emisija živo 28.5.-03.6.

ITC Bihać

Ponedeljak.

28.05.18.

Utorak

29.05.

Srijeda

30.05.

Četvrtak

31.05.

Petak

01.06.

Subota

02.06.

Nedjelja

03.06.

Emisija / živo

 

 

Federacija danas

 

Jutro za sve

Federacija danas

 

 Federacija + gost

 Federacija + gost

 

 

 

U programu ste