Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

ITC Banja Luka

ITC Banaluka 04.09.-10.09.

PLAN RADA U SEKTORU RTV PRODUKCIJE

ITC-A BANJA LUKA

 

 

 

SNIMATELJI

 

IME

I

PREZIME

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedelja

04.09.

05.08.

06.08.

07.09.

08.09.

09.09.

10.09.

Dragan

Bilbija

15-23

09-17

09-17

11.30-19.30

 SL

SL

10-18

Siniša

Kovačević

09-17

 

15-23

09-17

SL

11.30       19.30

10-18

SL

Radomir Bojic

 09-17

09-17

15-23

09-17

09-17

SL

SL

Dragan

Miljević

   GO

  GO

 GO

 GO

 GO

 

 

Andrej

Kresoja

   GO

  GO

 GO

 GO

 GO

    

 

 

MONTAŽERI

 

IME

I

PREZIME

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedelja

04.09.

05.08.

06.08.

07.09.

08.08.

09.09.

10.09.

Ranko

Trivić

07-15

11-19

SL

07-15

15-23

11-19

SL

Mišo

Batas

15-23

SL

11-19

15-23

07-15

SL

11-19

Andrej

Kresoja

GO

   GO

  GO

 GO

 GO

 

 

 

 

                                                               Teh.rukovodilac ITC-a

  

                                                                 Dragan Miljević

 

Banjaluka 28.08.-03.09.

PLAN RADA U SEKTORU RTV PRODUKCIJE

ITC-A BANJA LUKA

 

 

 

SNIMATELJI

 

IME

I

PREZIME

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedelja

28.08.

29.08.

30.08.

31.08.

01.09

02.09.

03.09.

Dragan

Bilbija

   GO

  GO

 GO

 GO

 GO

 

 

Siniša

Kovačević

 11.30.

 19.30

  9-17

11.30-19.30

9-17

11.30       19.30

SL

SL

Radomir Bojic

 09-17

11.30-19.30

9-17

11.30-19.30

09-17

SL

SL

Dragan

Miljević

   GO

  GO

 GO

 GO

 GO

10-18

10-18

Andrej

Kresoja

   GO

  GO

 GO

 GO

 GO

    

 

 

MONTAŽERI

 

IME

I

PREZIME

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedelja

28.08.

29.08.

30.08.

31.08.

01.09.

02.08.

03.09.

Ranko

Trivić

15-23

11-19

SL

07-15

15-23

SL

11-19

Mišo

Batas

07-15

SL

11-19

15-23

07-15

11-19

SL

Andrej

Kresoja

GO

   GO

  GO

 GO

 GO

 

 

 

 

                                                               Teh.rukovodilac ITC-a

  

                                                                 Dragan Miljević

 

PLAN RADA U SEKTORU RTV PRODUKCIJE

ITC-A BANJA LUKA

 

 

BANJALUKA 21.08.- 27.08./izmjena/

PLAN RADA U SEKTORU RTV PRODUKCIJE

ITC-A BANJA LUKA

 

 

 

SNIMATELJI

 

IME

I

PREZIME

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedelja

21.08

22.08.

23.08.

24.08.

25.08.

26.08.

27.08.

Dragan

Bilbija

GO

GO

GO

GO

GO

 

 

Siniša

Kovačević

Korićani

11.30-19.30

09-17

    SL

09-17

SL

10-18

Manjača

Radomir Bojić

II

Šipovo

11.30-19.30

09-17

15-23

Akademija

SL

SL

Dragan

Miljević

 

 

 

 

 

10-18

 

Andrej

Kresoja

09-17

 

 

11.30-19.30

 

 

 

 

MONTAŽERI

 

IME

I

PREZIME

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedelja

21.08

22.08.

23.08.

24.08.

25.08.

26.08.

27.08.

Ranko

Trivić

GO

GO

GO

GO

GO

 

 

Mišo

Batas

11-19

SL

15-23

SL

11-19

11-19

11-19

Andrej

Kresoja

snim.

11-19

09-17

snim.

ND

SL

SL

 

 

                                                               Teh.rukovodilac ITC-a

  

                                                                 Dragan Miljević

 

BANJALUKA 21.08-27.08.

PLAN RADA U SEKTORU RTV PRODUKCIJE

ITC-A BANJA LUKA

 

 

 

SNIMATELJI

 

IME

I

PREZIME

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedelja

21.08

22.08.

23.08.

24.08.

25.08.

26.08.

27.08.

Dragan

Bilbija

GO

GO

GO

GO

GO

 

 

Siniša

Kovačević

Korićani

11.30-19.30

09-17

    SL

09-17

SL

10-18

Manjača

Radomir Bojić

II

Šipovo

11.30-19.30

09-17

09-17

SL

SL

Dragan

Miljević

 

 

 

 

 

10-18

 

Andrej

Kresoja

09-17

 

 

11.30-19.30

15-23

Akademija

 

 

 

MONTAŽERI

 

IME

I

PREZIME

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedelja

21.08

22.08.

23.08.

24.08.

25.08.

26.08.

27.08.

Ranko

Trivić

GO

GO

GO

GO

GO

 

 

Mišo

Batas

11-19

11-19

15-23

SL

11-19

11-19

SL

Andrej

Kresoja

 

SL

09-17

 

 

SL

11-19

 

 

                                                               Teh.rukovodilac ITC-a

  

                                                                 Dragan Miljević

 

Raspored 14.08.-20.08. ITC Banjaluka

PLAN RADA U SEKTORU RTV PRODUKCIJE

ITC-A BANJA LUKA

 

 

 

SNIMATELJI

 

IME

I

PREZIME

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedelja

14.08.

15.08.

16.08.

17.08.

18.08.

19.08.

20.08.

Dragan

Bilbija

   GO

  GO

 GO

 GO

 GO

 

 

Siniša

Kovačević

 11.30.-

 19.30

07-15

11.30-19.30

07-15

11.30       19.30

SL

SL

Radomir Bojic

 09-17

11.30-19.30

07-15

SL

09-17

10-18

SL

Dragan

Miljević

 

 

 

 

 

 

 

Andrej

Kresoja

  

SL

   II

11.30.-19.30

 

     SL

10-18

 

MONTAŽERI

 

IME

I

PREZIME

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedelja

14.08.

15.08.

16.08.

17.08.

18.08.

19.08.

20.08.

Ranko

Trivić

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

Mišo

Batas

SL

11-19

11-19

11-19

SL

11-19

11-19

Andrej

Kresoja

11-19

SL

SNIM

SNIM

11-19

SL

SNIM

 

 

                                                               Teh.rukovodilac ITC-a

  

                                                                 Dragan Miljević

 

Banjaluka 07.08.-13.08.23.

PLAN RADA U SEKTORU RTV PRODUKCIJE

ITC-A BANJA LUKA

 

 

 

SNIMATELJI

 

IME

I

PREZIME

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedelja
07.08. 08.08. 09.08. 10.08. 11.08. 12.08. 13.08.

Dragan

Bilbija

09-17     JP  11.30-19.30      I 11.30-19.30 SL SL

Siniša

Kovačević

     GO GO GO GO GO    
Radomir Bojic    II 11.30-19.30 SL JP 09-17 10-18 SL

Dragan

Miljević

  SL    II      10-18

Andrej

Kresoja

   JP MONT  09-17    SL SL MONT MONT

 

MONTAŽERI

 

IME

I

PREZIME

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedelja
07.08. 08.08. 09.08. 10.08. 11.08. 12.08. 13.08.

Ranko

Trivić

GO GO GO GO GO GO GO

Mišo

Batas

11-19 07-15 11-19 11-19 11-19 SL SL

Andrej

Kresoja

SNIM 15-23 SNIM SL SL 11-19 11-19

 

 

                                                               Teh.rukovodilac ITC-a

  

                                                                 Dragan Miljević

 

PLAN RADA U SEKTORU RTV PRODUKCIJE

ITC-A BANJA LUKA

 

 

 

SNIMATELJI

 

IME

I

PREZIME

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedelja
07.08. 08.08. 09.08. 10.08. 11.08. 12.08. 13.08.

Dragan

Bilbija

09-17     JP  11.30-19.30      I 11.30-19.30 SL SL

Siniša

Kovačević

     GO GO GO GO GO  GO  GO
Radomir Bojic    II 11.30-19.30 SL JP 09-17 10-18 SL

Dragan

Miljević

  SL    II      10-18

Andrej

Kresoja

   JP MONT  09-17    SL SL MONT MONT

 

MONTAŽERI

 

IME

I

PREZIME

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedelja
07.08. 08.08. 09.08. 10.08. 11.08. 12.08. 13.08.

Ranko

Trivić

GO GO GO GO GO GO GO

Mišo

Batas

11-19 07-15 11-19 11-19 11-19 SL SL

Andrej

Kresoja

SNIM 15-23 SNIM SL SL 11-19 11-19

 

 

                                                               Teh.rukovodilac ITC-a

  

                                                                 Dragan Miljević

 

PLAN RADA U SEKTORU RTV PRODUKCIJE

ITC-A BANJA LUKA

 

 

 

 

 

BANJALUKA 31.07.-06.08. 23

SNIMATELJI

 

IME

I

PREZIME

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedelja
31.07. 01.08. 02.08. 03.08. 04.08. 05.08. 06.08.

Dragan

Bilbija

09-17 JP  15-23 09-17 09-17    SL    SL

Siniša

Kovačević

G.O. G.O. G.O. G.O. G.O.    
Radomir Bojic II 11.30-19.30 JP II

Prijedor

TEREN

SL    SL

Dragan

Miljević

   SL  09-17  

BHT

uzivo

10-18 10-18

Andrej

Kresoja

09-17     SL    JP        SL

 

MONTAŽERI

 

IME

I

PREZIME

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedelja
31.07. 01.08. 02.08. 03.08. 04.08. 05.08. 06.08.

Ranko

Trivić

15-23 G.O. G.O. G.O. G.O.    

Mišo

Batas

07-15 07-15 11-19 11-19    SL    SL 11-19

Andrej

Kresoja

SNIM.  15-23 SL SNIM. 11-19 11-19 SL

 

 

                                                               Teh.rukovodilac ITC-a

  

                                                                 Dragan Miljević

NAPOMENA:

Za Prijedor ne znamo detalje/odlazak/,bicemo naknadno obavijesteni,tako da je smjena od.....

Banjaluka 24.07.-30.07.

PLAN RADA U SEKTORU RTV PRODUKCIJE

ITC-A BANJA LUKA

 

 

 

SNIMATELJI

 

IME

I

PREZIME

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedelja
24.07. 25.07. 26.07. 27.07. 28.07. 29.07. 30.07.

Dragan

Bilbija

09-17 09-17    SL J.P. 09-17    SL 10-18

Siniša

Kovačević

G.O. G.O. G.O. G.O. G.O.    
Radomir Bojic G.O. G.O. G.O. G.O. G.O.    

Dragan

Miljević

BHT uzivo SA      SL  SL  

Andrej

Kresoja

J.P.     SL J.P.    SL MON. 10-18 MON.

 

MONTAŽERI

 

IME

I

PREZIME

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedelja
24.07. 25.07. 26.07. 27.07. 28.07. 29.07. 30.07.

Ranko

Trivić

15-23 15-23 15-23 15-23    SL 11-19    SL

Mišo

Batas

G.O. G.O. G.O. G.O. G.O.    

Andrej

Kresoja

SNIM.    SL SNIM.    SL 11-19 SNIM. 11-19

 

 

                                                               Teh.rukovodilac ITC-a

  

                                                                 Dragan Miljević

NAPOMENA:

Zbog nedostatka zaposlenih i godisnjih odmora raspored je skrpljen na jedvite jade,molim za razumjevanje do povoljnije situacije.