Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

Dežurni inženjeri

Dežurni inženjeri: 17.SED 2024

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  22.4.2024 23.4.2024 24.4.2024 25.4.2024 26.4.2024 27.4.2024 28.4.2024
Čolić Adnan             CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN SL SL
+ SYSTEM CHECK 9-17 + SYSTEM CHECK 9-17 + SYSTEM CHECK    
9-17   9-17   9-17    
Hadžić Amir (D2) CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  SL SL
11-19 11-19 11-19 11-19 11-19    
+ PURGE + PURGE + PURGE    
Hurla Kerim WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN SL SL
07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30    
             
Ibragić Amir BOL BOL BOL BOL BOL SL SL
             
             
Junuzović Nedžad ST B / VIZRT ST B / VIZRT TD MCR TD MCR TD MCR SL SL
8-16 8-16 8-16 8-16 8-16    
             
Pašalić Mahira (D1) CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV SL SL
8-16 8-16 8-16 8-16 8-16    
             
DEŽURNI INŽENJER  D1 + DV  TEL: 061/109-804          
DEŽURNI INŽENJER  D2 TEL: 061/726-255          

Dežurni inženjeri: 16.SED 2024

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  15.4.2024 16.4.2024 17.4.2024 18.4.2024 19.4.2024 20.4.2024 21.4.2024
Čolić Adnan             GO CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN SL SL
  9-17 + SYSTEM CHECK 9-17 + SYSTEM CHECK    
    9-17   9-17    
Hadžić Amir (D2) CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  SL SL
11-19 11-19 11-19 11-19 11-19    
+ PURGE + PURGE + PURGE    
Hurla Kerim SL PUT SL PUT SL PUT SL PUT SL PUT SL SL
             
             
Ibragić Amir BOL BOL BOL BOL BOL SL SL
             
             
Junuzović Nedžad TD MCR TD MCR TD MCR TD MCR TD MCR SL SL
8-16 8-16 8-16 8-16 8-16    
             
Pašalić Mahira (D1) CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV SL SL
8-16 8-16 8-16 8-16 8-16    
             
DEŽURNI INŽENJER  D1 + DV  TEL: 061/109-804          
DEŽURNI INŽENJER  D2 TEL: 061/726-255          

Dežurni inženjeri: 15.SED 2024

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  8.4.2024 9.4.2024 10.4.2024 11.4.2024 12.4.2024 13.4.2024 14.4.2024
Čolić Adnan             CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN SL PRAZ CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN SL SL
+ SYSTEM CHECK 9-17   9-17 + SYSTEM CHECK    
9-17       9-17    
Hadžić Amir (D2) CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  SL SL
11-19 11-19 11-19 11-19 11-19    
+ PURGE + PURGE + PURGE    
Hurla Kerim WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN SL PRAZ WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN SL SL
07.30-15.30 07.30-15.30   07.30-15.30 07.30-15.30    
             
Ibragić Amir BOL BOL BOL BOL BOL SL SL
             
             
Junuzović Nedžad TD MCR TD MCR SL PRAZ TD MCR TD MCR SL SL
8-16 8-16   8-16 8-16    
             
Pašalić Mahira (D1) CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV SL PRAZ CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV SL SL
8-16 8-16   8-16 8-16    
             
DEŽURNI INŽENJER  D1 + DV  TEL: 061/109-804          
DEŽURNI INŽENJER  D2 TEL: 061/726-255          

Dežurni inženjeri: 14.SED 2024

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  1.4.2024 2.4.2024 3.4.2024 4.4.2024 5.4.2024 6.4.2024 7.4.2024
Čolić Adnan             CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN SL SL
+ SYSTEM CHECK 9-17 + SYSTEM CHECK 9-17 + SYSTEM CHECK    
9-17   9-17   9-17    
Hadžić Amir (D2) GO GO CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  SL SL
    11-19 11-19 11-19    
    + PURGE + PURGE    
Hurla Kerim WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN SL SL
07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30    
             
Ibragić Amir BOL BOL BOL BOL BOL SL SL
             
             
Junuzović Nedžad TD MCR TD MCR TD MCR TD MCR TD MCR SL SL
8-16 8-16 8-16 8-16 8-16    
             
Pašalić Mahira (D1/D2) CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV SL SL
9-17 9-17 8-16 8-16 8-16    
             
DEŽURNI INŽENJER  D1 + DV  TEL: 061/109-804          
DEŽURNI INŽENJER  D2 TEL: 061/726-255          

Dežurni inženjeri: 13.SED 2024

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  25.3.2024 26.3.2024 27.3.2024 28.3.2024 29.3.2024 30.3.2024 31.3.2024
Čolić Adnan             CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN SL SL
+ SYSTEM CHECK 9-17 + SYSTEM CHECK 9-17 + SYSTEM CHECK    
9-17   9-17   9-17    
Hadžić Amir (D2) CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  GO GO GO SL SL
11-19 11-19          
+ PURGE            
Hurla Kerim WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN SL SL
07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30    
             
Ibragić Amir TD MCR TD MCR BOL BOL BOL SL SL
9-17 9-17          
           
Junuzović Nedžad TD MCR TD MCR TD MCR TD MCR TD MCR SL SL
8-16 8-16 8-16 8-16 8-16    
             
Pašalić Mahira (D1/D2) CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV SL SL
8-16 8-16 9-17 9-17 9-17    
             
DEŽURNI INŽENJER  D1 + DV  TEL: 061/109-804          
DEŽURNI INŽENJER  D2 TEL: 061/726-255          

Dežurni inženjeri: 12.SED 2024

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  18.3.2024 19.3.2024 20.3.2024 21.3.2024 22.3.2024 23.3.2024 24.3.2024
Čolić Adnan             CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN SL SL
+ SYSTEM CHECK 9-17 + SYSTEM CHECK 9-17 + SYSTEM CHECK    
9-17   9-17   9-17    
Hadžić Amir (D2) CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  SL SL
11-19 11-19 11-19 11-19 11-19    
+ PURGE + PURGE + PURGE    
Hurla Kerim WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN SL SL
07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30    
             
Ibragić Amir TD MCR TD ZENICA SL PUT ZENICA SL PUT ZENICA TD ZENICA SL SL
9-17 9-17     9-17    
             
Junuzović Nedžad TD MCR TD ZENICA TD MCR TD MCR TD MCR SL SL
8-16 8-16 8-16 8-16 8-16    
             
Pašalić Mahira (D1) CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV SL SL
8-16 8-16 8-16 8-16 8-16    
             
DEŽURNI INŽENJER  D1 + DV  TEL: 061/109-804          
DEŽURNI INŽENJER  D2 TEL: 061/726-255          

Dežurni inženjeri: 11.SED 2024

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  11.3.2024 12.3.2024 13.3.2024 14.3.2024 15.3.2024 16.3.2024 17.3.2024
Čolić Adnan             CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN SL SL
+ SYSTEM CHECK 9-17 + SYSTEM CHECK 9-17 + SYSTEM CHECK    
9-17   9-17   9-17    
Hadžić Amir (D2) CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  SL SL
11-19 11-19 11-19 11-19 11-19    
+ PURGE + PURGE + PURGE    
Hurla Kerim WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN SL SL
07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30    
             
Ibragić Amir TD MCR TD MCR TD MCR TD MCR TD MCR SL SL
9-17 9-17 9-17 9-17 9-17    
             
Junuzović Nedžad TD MCR TD MCR TD MCR TD MCR TD MCR SL SL
8-16 8-16 8-16 8-16 8-16    
             
Pašalić Mahira (D1) CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV SL SL
8-16 8-16 8-16 8-16 8-16    
             
DEŽURNI INŽENJER  D1 + DV  TEL: 061/109-804          
DEŽURNI INŽENJER  D2 TEL: 061/726-255          

Dežurni inženjeri: 10.SED 2024

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  4.3.2024 5.3.2024 6.3.2024 7.3.2024 8.3.2024 9.3.2024 10.3.2024
Čolić Adnan             CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN CINEGY ADMIN SL SL
+ SYSTEM CHECK 9-17 + SYSTEM CHECK 9-17 + SYSTEM CHECK    
9-17   9-17   9-17    
Hadžić Amir CINEGY SUPPORT CINEGY SUPPORT CINEGY SUPPORT CINEGY SUPPORT CINEGY SUPPORT SL SL
11-19 11-19 11-19 11-19 11-19    
             
Hurla Kerim WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN WEB, YT ADMIN SL SL
07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30    
             
Ibragić Amir (D1) CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV CINEGY IP BHT1/FTV SL SL
8-16 8-16 8-16 8-16 8-16    
             
Junuzović Nedžad TD MCR TD MCR TD MCR TD MCR TD MCR SL SL
8-16 8-16 8-16 8-16 8-16    
             
Pašalić Mahira (D2) CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  CINEGY IP BHT1/FTV  SL SL
11-19 11-19 11-19 11-19 11-19    
             
DEŽURNI INŽENJER  D1 + DV  TEL: 061/109-804          
DEŽURNI INŽENJER  D2 TEL: 061/726-255