Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

Služba za izdavanje RTV tehnike

SEDMICA OD 22.4 - 28.4.2024.

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
22 04 23 04 24 04 25 04 26 04 27 04 28 04
Ahmespahić Damir DRUGA SMJENA 14 22 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     SL.     PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 Rad nedeljom 08 16
Arnautović Ismet SL.     SL.     PRVA SMJENA 07 15 PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     SL.    
Husić Naser GO-2023     GO-2023     GO-2023     GO-2023     GO-2023     SL.     SL.    
Zolota Adis PRVA SMJENA 07 15 PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     PRVA SMJENA 07 15 Rad nedeljom 08 16

SEDMICA OD 15.4. - 21.4.2023.

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
15 04 16 04 17 04 18 04 19 04 20 04 21 04
Ahmespahić Damir PRVA SMJENA 07 15 PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     PRVA SMJENA 07 15 Rad nedeljom 08 16
Arnautović Ismet DRUGA SMJENA 14 22 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     SL.     PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 Rad nedeljom 08 16
Husić Naser SL.     SL.     GO-2023     GO-2023     GO-2023     SL.     SL.    
Zolota Adis PRVA SMJENA 08 16 PRVA SMJENA 08 16 PRVA SMJENA 07 15 PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     SL.    

SEDMICA OD 8.4. - 14.4.2024.

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
08 04 09 04 10 04 11 04 12 04 13 04 14 04
Ahmespahić Damir SL.     SL.     PRVA SMJENA 07 15 PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     SL.    
Arnautović Ismet GO-2023     GO-2023     GO-2023     GO-2023     SL.     PRVA SMJENA 07 15 Rad nedeljom 08 16
Husić Naser DRUGA SMJENA 14 22 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     SL.     PRVA SMJENA 07 15 PRVA SMJENA 07 15 Rad nedeljom 08 16
Zolota Adis PRVA SMJENA 07 15 PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     SL.     SL.    

SEDMICA OD 01.4. - 07.1.2024.

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
01 04 02 04 03 04 04 04 05 04 06 04 07 04
Ahmespahić Damir DRUGA SMJENA 14 22 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     SL.     PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 Rad nedeljom 08 16
Arnautović Ismet GO-2023     GO-2023     GO-2023     GO-2023     GO-2023     SL.     SL.    
Husić Naser PRVA SMJENA 07 15 PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     PRVA SMJENA 07 15 Rad nedeljom 08 16
Zolota Adis SL.     SL.     PRVA SMJENA 07 15 PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     SL.    

SEDMICA OD 25.3. - 31.3.2024.

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
25 03 26 03 27 03 28 03 29 03 30 03 31 03
Ahmespahić Damir PRVA SMJENA 07 15 PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     PRVA SMJENA 07 15 Rad nedeljom 08 16
Arnautović Ismet DRUGA SMJENA 14 22 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     SL.     GO-2023     SL.     SL.    
Husić Naser SL.     SL.     PRVA SMJENA 07 15 PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     SL.    
Zolota Adis GO-2023     GO-2023     GO-2023     GO-2023     PRVA SMJENA 07 15 14-22     Rad nedeljom 08 16

SEDMICA OD 18.3 - 24.3. 2024.

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
18 03 19 03 20 03 21 03 22 03 23 03 24 03
Ahmespahić Damir SL.     SL.     PRVA SMJENA 07 15 PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     SL.    
Arnautović Ismet PRVA SMJENA 07 15 PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     PRVA SMJENA 07 15 Rad nedeljom 08 16
Husić Naser DRUGA SMJENA 14 22 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     SL.     PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 Rad nedeljom 08 16
Zolota Adis GO-2023     GO-2023     GO-2023     GO-2023     GO-2023     SL.     SL.    

SEDMICA OD 11.03. - 17.03.2024.

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
11 03 12 03 13 03 14 03 15 03 16 03 17 03
Ahmespahić Damir DRUGA SMJENA 14 22 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     SL.     PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 Rad nedeljom 08 16
Arnautović Ismet SL.     SL.     PRVA SMJENA 07 15 PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     SL.    
Husić Naser PRVA SMJENA 07 15 PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     PRVA SMJENA 07 15 Rad nedeljom 08 16
Zolota Adis GO-2023     GO-2023     GO-2023     GO-2023     GO-2023     SL.     SL.    

SEDMICA OD 04.03 - 10.03.2024.

BHRT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
04 03 05 03 06 03 07 03 08 03 09 03 10 03
Ahmespahić Damir PRVA SMJENA 07 15 PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     PRVA SMJENA 07 15 Rad nedeljom 08 16
Arnautović Ismet DRUGA SMJENA 14 22 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     SL.     PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 Rad nedeljom 08 16
Husić Naser SL.     SL.     PRVA SMJENA 07 15 PRVA SMJENA 07 15 DRUGA SMJENA 14 22 SL.     SL.    
Zolota Adis PRVA SMJENA 08 16 PRVA SMJENA 08 16 PRVA SMJENA 08 16 PRVA SMJENA 08 16 PRVA SMJENA 08 16 SL.     SL.