Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

Plan montaža

montaže 17 sedmica 2024.

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 22.04.2024. 23.04.2024. 24.04.2024. 25.04.2024. 26.04.2024. 27.04.2024. 28.04.2024.
PP1 / ST E              
             
        17.15 - 18.45 BHT 16.00 - 16.40  
        Ceremonija primopredaje UEFA KVALIFIKACIJE  
        Olimpijskig plamena EURO 2024. - MAGAZIN  
        PP1 - samo server PP1 - play out (realizator)  
        snimanje    
             
20.00 - 21.00  BHT            
SPORT FOKUS            
st "E" - 3 kamere (2 kamer)            
PP1, 3 monitora, laptop,             
title box, dvd, server,             
projektor            
             
OFF TUBE KABINA              
             
             
             
             
BETA 4/ST F              
             
             
    INBOX        
    13.00 - 14.00  snimanje        
    st "F" - 2 kamere, PP1         
    monitor, laptop, ipod, server        
    široki objektiv        
             
             
             
BETA 6/ST G              
             
             
             
             
             
             
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 22.04.2024. 23.04.2024. 24.04.2024. 25.04.2024. 26.04.2024. 27.04.2024. 28.04.2024.
N L E   1 09.00 - 17.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 17.00 BHT 09.00 - 17.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT  
BH novinari Muzička centrala Korner U susret Večernjakovom p. U susret Večernjakovom p. BH novinari  
  15.00 - 21.00 BHT   17.00 - 23.00 BHT 17.00 - 23.00 BHT 15.00 - 23.00  
  UEFA kvalifikacije 2024.   Thinking box + Propuh Thinking box + Propuh Religijski prog. - Rep. Foča  
             
             
N L E   3   12.00 - 16.00 BHT 09.00 - 17.00  BHT 10.00 - 14.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT  
  Nova avantura INBOX Magazin Konačno petak Konačno petak    Nova avantura  
15.00 - 23.00  BHT 16.00 - 20.00 BHT 17.00 - 23.00 BHT 14.00 - 18.00  BHT      
Identiteti In medias res In medias res In Medias Res - intervju      
      Maher Zain      
             
FINAL CUT
PRO 4
8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 9 - 14   Promocija programa    
   
    15.00 - 21.00 BHT 15.00 - 21.00 BHT      
    Putevi zdravlja Putevi zdravlja      
             
             
FINAL CUT
PRO 5
  09.00 - 17.00 FTV DOP 09.00 - 17.00 FTV DOP        
  Zelena panorama Zelena panorama        
15.00 - 21.00 BHT 17.00 - 24.00  BHT (Anadin) 17.00 - 24.00  BHT   15.00 - 23.00  BHT    
Sport fokus Dokumentarna Rep - Mikulić Dokumentarna Rep - Mikulić   Religijski program (Marina)    
             
             
FINAL CUT
PRO 6
10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing    
13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing    
             
             
             
             
SERVER 20.00 - 21.00 BHT            
Sport fokus   13 - 14 Inbox magazin        
NMA 1 /  OP 9 10.00 - 16.00 BHT            
UEFA EURO 2024.PREVIEW            
EP ROAD TO EURO            
NMA 2              
             
NMA 3              
             
RDP              
             

 

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 22.04.2024. 23.04.2024. 24.04.2024. 25.04.2024. 26.04.2024. 27.04.2024. 28.04.2024.
NLE B 2 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT
Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik    
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program Jutarnji program Jutarnji program
             
15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT 
NLE B 3 09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT 
             
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program Jutarnji program Jutarnji program
Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima
Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik    
NLE B 4              
             
13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program
FCP 3              
10.00 - 18.00  IP BHT 10.00 - 18.00  IP BHT          
Global Global          
             
Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza
NLE F 2       07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV
             
15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV
             
             
NLE F 3 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV
             
15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV
             
NLE F 4                 
15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV
             
             
NLE F 1    13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00    
Jutarnji program  Jutarnji program  Jutarnji program  Hit jutra Hit jutra    
             
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 22.04.2024. 23.04.2024. 24.04.2024. 25.04.2024. 26.04.2024. 27.04.2024. 28.04.2024.
Title box PP1              
             
20 - 21 - SPORT FOKUS            
Title Box              
             
             
             
PIXEL
POWER1
06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 07.00-24.00 IP FTV 07.00-24.00 IP FTV
6.45 - 9 - Jutarnji program 6.45 - 9 - Jutarnji program 07.30-11.15 - Jutarnji  6.45 - 9 - Jutarnji program 6.30 - 9.45 - Jutarnji prog 7.45 - 10 7.45 - 10 - Jutarnji program
20.00 - 21.00 Plenum   program   12.15 - Svijet Jutarnji program  
    20 - 21 Odgovorite ljudima        
TITLE BOX     INFO 06.55 - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 07.30  - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 08.10 - 10.00 - Jutro 07.55- 09.30 - Jutro 08.30- 09.30 - Jutro
14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend    
16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo    
19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik    
6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  7-24 IP BHT  7-24 IP BHT 
PIXEL
POWER 3
6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  7-24 IP BHT  7-24 IP BHT 
11.00 - Večernjakov pečat            
virtuelna grafika st "B"            
BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati
Dizajn FTV FTV - Dizajn FTV  FTV  FTV  FTV  FTV  FTV 
16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati
             
Dizajn BHT BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn  
8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati
             
EV, APTN
PRIJEM1
             
             
07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV
EV, APTN
PRIJEM2
             
             
07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 10 - 23 IP BHT 10 - 23 IP BHT
DV
CAM
10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled
12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled
Hi- 8              
             
pregled              
07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled
VHS              
             
DVD              
             
PREG./PRES              
             

 

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  22.04. 23.04. 24.04. 25.04. 26.04. 27.04. 28.04.
               
09-11 sati ARHIVA STRANI I FILMSKI PROGRAM STRANI I FILMSKI PROGRAM STRANI I FILMSKI PROGRAM      
  Identiteti   IMR st A-14h        
  12h ARHIVA   Moja zemlja ARHIVA    
  MUZIČKO REVIJALNI   DOKU.SUVREMENI  DOKU.SUVREMENI  KULTURA    
11-14 sati Večernjakov pecat Večernjakov peca Religijski program PROGRAM      
  st B - 11h st B - 10h          
        DJEČIJI PROGRAM      
  KULTURA DJEČIJI PROGRAM INBOX - 13h KULTURA DOKU.SUVREMENI     
14-16 sati     ARHIVA Putevi zdravlja PROGRAM    
      KULTURA 14,00h      
               
               
16-18 sati              
  PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1    
               
  DJEČIJI PROGRAM MUZIČKO REVIJALNI MUZIČKO REVIJALNI ARHIVA MUZIČKO REVIJALNI    
16-18,00 sati       Konačno petak KULTURA Rukomet  
        st B - 16:00h   17h  
               
          Ceremonija primopredaje     
18,00-20,00 sati         Olimpijskog plamena    
          17:15-18:45    
  Sport fokus            
20,00-22,00 sati 20h            
      Moja zemlja        
               
22,00 -24,00 sati              
               

 

 

  FTV PRESNIMAVANJA ZA PERIOD:  22.04.-28.04.2024.      
  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  22.04. 23.04. 24.04. 25.04. 26.04. 27.04. 28.04.
               
Serijski 11.00 - 13.00h   09.00 - 12.00h   11.00 - 13.00h    
program              
               
Filmski 14.00 - 17.00h 09.00 - 12.00h   09.00 - 11.00h 09.00 - 11.00h    
program              
        13.00-15.00      
DOMAĆI 13.00 - 14.00h     ZNZKVI      
dječiji program       17:50      
STRANI   15.00 - 17.00h   12.00 - 13.00h      
dječiji              
program              
Dokumentarni 09.00 - 10.00h 12.00 - 13.00h 16.00 - 18.00h   13.00 - 15.00h    
program              
               
Kulturno              
zabavni i 10.00 - 11.00h   15.00 - 16.00h 11.00 - 12.00h 15.00 - 17.00h    
muzički program              
Domaći igrani              
serijski              
program              
Promocija KORISTI INGEST SVAKI RADNI DAN    
programa              
               
Strani              
dokumentarni   13.00 - 15.00h 12.00 -15.00h        
program              
Informativni              
program              
               

Montaže za 16. sedmicu 2024.

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 15.04.2024. 16.04.2024. 17.04.2024. 18.04.2024. 19.04.2024. 20.04.2024. 21.04.2024.
PP1 / ST E              
             
  10.15 - 11.45 BHT    12.00 -    16.00 -   
  Ceremonija paljenja    IP BHT Skupština   UEFA KVALIFIKACIJE  
  Olimpijskig plamena    (Velika sala)   EURO 2024. - MAGAZIN  
  PP1 - samo server    PP1 - komplet posada   PP1 - play out (realizator)  
  snimanje          
             
20.00 - 21.00  BHT            
SPORT FOKUS            
st "E" - 3 kamere (2 kamer)            
PP1, 3 monitora, laptop,             
title box, dvd, server,             
projektor            
             
OFF TUBE KABINA              
             
             
             
             
BETA 4/ST F              
             
             
    INBOX        
    13.00 - 14.00  snimanje        
    st "F" - 2 kamere, PP1         
    monitor, laptop, ipod, server        
    široki objektiv        
             
             
             
BETA 6/ST G              
             
             
             
             
             
             
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 15.04.2024. 16.04.2024. 17.04.2024. 18.04.2024. 19.04.2024. 20.04.2024. 21.04.2024.
N L E   1 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT   09.00 - 16.00 BHT 09.00 - 16.00 BHT 09.00 - 16.00 BHT  
Korner Muzička centrala   Moja zemlja - reportaža Moja zemlja - reportaža BH novinari  
15.00 - 23.00 BHT 15.00 - 21.00 BHT   16.00 - 23.00 BHT 16.00 - 23.00 BHT 16.00 - 23.00 BHT  
BH novinari UEFA kvalifikacije 2024.   Thinking box + Propuh Thinking box + Propuh Religijski program - Rep. Foča  
             
             
N L E   3   09.00 - 13.00 BHT 09.00 - 17.00  BHT 10.00 - 14.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 16.00 BHT  
  Nova avantura INBOX Magazin Konačno petak Konačno petak    Nova avantura  
  13.00 - 17.00 BHT 17.00 - 23.00 BHT 14.00 - 18.00 BHT 15.00 - 23.00 BHT    
  Fundus In medias res Art depo Art depo    
  17.00 - 23.00 BHT          
  In medias res          
FINAL CUT
PRO 4
8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 9 - 14   Promocija programa    
   
    15.00 - 21.00 BHT 15.00 - 21.00 BHT      
    Putevi zdravlja Putevi zdravlja      
             
             
FINAL CUT
PRO 5
09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 17.-00 BHT 09.00 - 17.-00 BHT 09.00 - 17.-00 BHT    
Dok. rep.: Gluha soba Dok. rep.: Gluha soba Dok. rep.: Gluha soba Dok. film: Ljudi među nama Gastro kutak    
15.00 - 21.00 BHT 15.00 - 23.00  BHT   17.00 - 23.00  BHT      
Sport fokus Religijski program - Marina   Gastro kutak      
             
             
FINAL CUT
PRO 6
10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing    
13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing    
             
             
             
             
SERVER 20.00 - 21.00 BHT            
Sport fokus   13 - 14 Inbox magazin        
NMA 1 /  OP 9   10.00 - 16.00 BHT          
  UEFA EURO 2024.PREVIEW          
  EP ROAD TO EURO          
NMA 2              
             
NMA 3              
             
RDP              
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 15.04.2024. 16.04.2024. 17.04.2024. 18.04.2024. 19.04.2024. 20.04.2024. 21.04.2024.
NLE B 2 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT
Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik    
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program Jutarnji program Jutarnji program
             
15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT 
NLE B 3 09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT 
             
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program Jutarnji program Jutarnji program
Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima
Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik    
NLE B 4              
             
13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program
FCP 3              
10.00 - 18.00  IP BHT 10.00 - 18.00  IP BHT          
Global Global          
             
Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza
NLE F 2       07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV
             
15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV
             
             
NLE F 3 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV
             
15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV
             
NLE F 4                 
15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV
             
             
NLE F 1    13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00    
Jutarnji program  Jutarnji program  Jutarnji program  Hit jutra Hit jutra    
             
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 15.04.2024. 16.04.2024. 17.04.2024. 18.04.2024. 19.04.2024. 20.04.2024. 21.04.2024.
Title box PP1              
             
20 - 21 - SPORT FOKUS            
Title Box              
    20 - 21 - Odbrojavanje        
             
             
PIXEL
POWER1
06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 07.00-24.00 IP FTV 07.00-24.00 IP FTV
6.45 - 9 - Jutarnji program 6.45 - 9 - Jutarnji program 07.30-11.15 - Jutarnji  6.45 - 9 - Jutarnji program 6.30 - 9.45 - Jutarnji prog 7.45 - 10 7.45 - 10 - Jutarnji program
20.00 - 21.00 Plenum   program   12.15 - Svijet Jutarnji program  
    20 - 21 Odgovorite ljudima        
TITLE BOX     INFO 06.55 - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 07.30  - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 08.10 - 10.00 - Jutro 07.55- 09.30 - Jutro 08.30- 09.30 - Jutro
14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend    
16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo    
19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik    
6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  7-24 IP BHT  7-24 IP BHT 
PIXEL
POWER 3
6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  7-24 IP BHT  7-24 IP BHT 
             
             
BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati
Dizajn FTV FTV - Dizajn FTV  FTV  FTV  FTV  FTV  FTV 
16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati
             
Dizajn BHT BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn  
8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati
             
EV, APTN
PRIJEM1
             
             
07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV
EV, APTN
PRIJEM2
             
             
07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 10 - 23 IP BHT 10 - 23 IP BHT
DV
CAM
10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled
12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled
Hi- 8              
             
pregled              
07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled
VHS              
             
DVD              
             
PREG./PRES              
             

 

  Ingest - B H T             
  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  15.04. 16.04. 17.04. 18.04. 19.04. 20.04. 21.04.
               
09-11 sati ARHIVA STRANI I FILMSKI PROGRAM STRANI I FILMSKI PROGRAM STRANI I FILMSKI PROGRAM      
      IMR st A-14h        
    ARHIVA   Moja zemlja ARHIVA    
  MUZIČKO REVIJALNI   DOKU.SUVREMENI  DOKU.SUVREMENI  KULTURA    
11-14 sati Sportska-PRESS Mostar RK -sajam Religijski program PROGRAM      
  st B - 12h 12h ART depo        
      st B - 12h DJEČIJI PROGRAM      
  KULTURA DJEČIJI PROGRAM INBOX - 13h KULTURA DOKU.SUVREMENI     
14-16 sati     ARHIVA Putevi zdravlja PROGRAM    
    Korner KULTURA 14,00h      
    st B 15,30h          
               
16-18 sati              
  PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1    
               
  DJEČIJI PROGRAM MUZIČKO REVIJALNI MUZIČKO REVIJALNI ARHIVA MUZIČKO REVIJALNI    
16-18,00 sati       Konačno petak KULTURA Rukomet  
        st B - 16:00h   17h  
               
               
18,00-20,00 sati              
               
  Sport fokus   Odbrojavanje        
20,00-22,00 sati 20h   20h        
      Moja zemlja        
               
22,00 -24,00 sati              
               

 

  FTV PRESNIMAVANJA ZA PERIOD:  15.04.-21.04.2024.      
  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  15.04. 16.04. 17.04. 18.04. 19.04. 20.04. 21.04.
               
Serijski 11.00 - 13.00h   09.00 - 12.00h   11.00 - 13.00h    
program              
               
Filmski 14.00 - 17.00h 09.00 - 12.00h   09.00 - 11.00h 09.00 - 11.00h    
program              
        13.00-15.00      
DOMAĆI 13.00 - 14.00h     ZNZKVI      
dječiji program       17:50      
STRANI   15.00 - 17.00h   12.00 - 13.00h      
dječiji              
program              
Dokumentarni 09.00 - 10.00h 12.00 - 13.00h 16.00 - 18.00h   13.00 - 15.00h    
program              
               
Kulturno              
zabavni i 10.00 - 11.00h   15.00 - 16.00h 11.00 - 12.00h 15.00 - 17.00h    
muzički program              
Domaći igrani              
serijski              
program              
Promocija KORISTI INGEST SVAKI RADNI DAN    
programa              
               
Strani              
dokumentarni   13.00 - 15.00h 12.00 -15.00h        
program              
Informativni              
program              
               

montaže 15 sedmica 2024

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 08.04.2024. 09.04.2024. 10.04.2024. 11.04.2024. 12.04.2024. 13.04.2024. 14.04.2024.
PP1 / ST E              
             
    05.00 - 08.00     16.00 - 16.45  
    BAJRAM NAMAZ     UEFA KVALIFIKACIJE  
    PP1 - komplet posada,     EURO 2024. - MAGAZIN  
    title box, server     PP1 - play out (realizator)  
             
             
20.00 - 21.00  BHT            
SPORT FOKUS            
st "E" - 3 kamere (2 kamer)            
PP1, 3 monitora, laptop,             
title box, dvd, server,             
projektor            
             
OFF TUBE KABINA              
             
             
             
             
BETA 4/ST F              
             
             
    INBOX        
    13.00 - 14.00  snimanje        
    st "F" - 2 kamere, PP1         
    monitor, laptop, ipod, server        
    široki objektiv        
             
             
             
BETA 6/ST G              
             
             
             
             
             
             
             

  

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 08.04.2024. 09.04.2024. 10.04.2024. 11.04.2024. 12.04.2024. 13.04.2024. 14.04.2024.
N L E   1 09.00 - 17.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT   09.00 - 16.00 BHT 09.00 - 16.00 BHT 08.00 - 16.00 BHT 09.00 - 17.00 BHT
BH novinari Muzička centrala   Moja zemlja - reportaža Moja zemlja - reportaža Koncert Saša Matić Koncert Saša Matić
  15.00 - 21.00 BHT   16.00 - 23.00 BHT 16.00 - 23.00 BHT 16.00 - 24.00 BHT  
  UEFA kvalifikacije 2024.   Thinking box + Propuh Thinking box + Propuh Besjede o velikom postu  
             
             
N L E   3   09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 17.00  BHT 09.00 - 13.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 16.00 BHT  
  Nova avantura INBOX Magazin Konačno petak Konačno petak    Nova avantura  
15.00 - 23.00 BHT     13.00 - 17.00 BHT 15.00 - 23.00 BHT    
Identiteti     Art depo Art depo    
             
             
FINAL CUT
PRO 4
8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 15   Promocija programa    
   
    15.00 - 21.00 BHT 15.00 - 21.00 BHT      
    Putevi zdravlja Putevi zdravlja      
             
             
FINAL CUT
PRO 5
09.00 - 15.00  FTV DOP 09.00 - 17.-00 BHT 09.00 - 17.-00 BHT 09.00 - 21.00 BHT      
Zelena panorama Kandidati - Večernjakov peč. Kandidati - Večernjakov peč. Bajram dođe, mirišu avlije      
15.00 - 21.00 BHT 17.00 - 23.00  FTV DOP 17.00 - 23.00  BHT Bajramski koncert      
Sport fokus Zelena panorama Gastro kutak        
             
             
FINAL CUT
PRO 6
10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing    
13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing    
             
             
             
             
SERVER 20.00 - 21.00 BHT   5 - 8 Bajram namaz        
Sport fokus   13 - 14 Inbox magazin        
NMA 1 /  OP 9 10.00 - 16.00 BHT            
UEFA EURO 2024.            
PREVIEW EP            
NMA 2              
             
NMA 3              
             
RDP              
             

 

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 08.04.2024. 09.04.2024. 10.04.2024. 11.04.2024. 12.04.2024. 13.04.2024. 14.04.2024.
NLE B 2 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT
Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik    
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program Jutarnji program Jutarnji program
             
15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT 
NLE B 3 09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT 
             
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program Jutarnji program Jutarnji program
Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima
Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik    
NLE B 4              
             
13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program
FCP 3              
10.00 - 18.00  IP BHT 10.00 - 18.00  IP BHT          
Global Global          
             
Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza
NLE F 2       07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV
             
15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV
             
             
NLE F 3 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV
             
15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV
             
NLE F 4                 
15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV
             
             
NLE F 1    13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00    
Jutarnji program  Jutarnji program  Jutarnji program  Hit jutra Hit jutra    
             
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 08.04.2024. 09.04.2024. 10.04.2024. 11.04.2024. 12.04.2024. 13.04.2024. 14.04.2024.
Title box PP1     05.00 - 08.00        
    Bajram namaz        
20 - 21 - SPORT FOKUS            
Title Box              
             
             
             
PIXEL
POWER1
06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 07.00-24.00 IP FTV 07.00-24.00 IP FTV
6.45 - 9 - Jutarnji program 6.45 - 9 - Jutarnji program 07.30-11.15 - Jutarnji  6.45 - 9 - Jutarnji program 6.30 - 9.45 - Jutarnji prog 7.45 - 10 7.45 - 10 - Jutarnji program
20.00 - 21.00 Plenum   program   12.15 - Svijet Jutarnji program  
             
TITLE BOX     INFO 06.55 - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 07.30  - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 08.10 - 10.00 - Jutro 07.55- 09.30 - Jutro 08.30- 09.30 - Jutro
14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend    
16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo    
19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik    
6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  7-24 IP BHT  7-24 IP BHT 
PIXEL
POWER 3
6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  7-24 IP BHT  7-24 IP BHT 
             
             
BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati
Dizajn FTV FTV - Dizajn FTV  FTV  FTV  FTV  FTV  FTV 
16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati
             
Dizajn BHT BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn  
8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati
             
EV, APTN
PRIJEM1
             
             
07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV
EV, APTN
PRIJEM2
             
             
07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 10 - 23 IP BHT 10 - 23 IP BHT
DV
CAM
10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled
12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled
Hi- 8              
             
pregled              
07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled
VHS              
             
DVD              
             
PREG./PRES              
             

 

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  08.04. 09.04. 10.04. 11.04. 12.04. 13.04. 14.04.
               
09-11 sati ARHIVA STRANI I FILMSKI PROGRAM STRANI I FILMSKI PROGRAM STRANI I FILMSKI PROGRAM      
  Identiteti   Bajram namaz        
  12-14h ARHIVA 06:00-07:30sati Moja zemlja ARHIVA    
  MUZIČKO REVIJALNI   DOKU.SUVREMENI  DOKU.SUVREMENI  KULTURA    
11-14 sati     Religijski program PROGRAM      
      ART depo        
      st B - 12h DJEČIJI PROGRAM      
  KULTURA DJEČIJI PROGRAM INBOX - 13h KULTURA DOKU.SUVREMENI     
14-16 sati     ARHIVA Putevi zdravlja PROGRAM    
  Muzička-    KULTURA 13,30h      
  centrala - st B 15h            
               
16-18 sati              
  PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1    
               
  DJEČIJI PROGRAM MUZIČKO REVIJALNI MUZIČKO REVIJALNI ARHIVA MUZIČKO REVIJALNI   Odbojka
16-18,00 sati       Konačno petak KULTURA Rukomet 16h
        st B - 14:00h   17h  
               
               
18,00-20,00 sati              
               
  Sport fokus            
20,00-22,00 sati 20h            
      Moja zemlja        
               
22,00 -24,00 sati              
               

 

 

  FTV PRESNIMAVANJA ZA PERIOD:  08.04.-14.04.2024.      
  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  08.04. 09.04. 10.04. 11.04. 12.04. 13.04. 14.04.
               
Serijski 11.00 - 13.00h       11.00 - 13.00h    
program              
               
Filmski 14.00 - 17.00h 09.00 - 12.00h   09.00 - 11.00h 09.00 - 11.00h    
program              
        13.00-15.00      
DOMAĆI 13.00 - 14.00h     ZNZKVI      
dječiji program       17:50      
STRANI   15.00 - 17.00h   12.00 - 13.00h      
dječiji              
program              
Dokumentarni 09.00 - 10.00h 12.00 - 13.00h     13.00 - 15.00h    
program              
               
Kulturno              
zabavni i 10.00 - 11.00h     11.00 - 12.00h 15.00 - 17.00h    
muzički program              
Domaći igrani              
serijski              
program              
Promocija KORISTI INGEST SVAKI RADNI DAN    
programa              
               
Strani              
dokumentarni   13.00 - 15.00h          
program              
Informativni     Bajram namaz        
program     Begova džamija        
               

Montaže za 14. sedmicu 2024.

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 01.04.2024. 02.04.2024. 03.04.2024. 04.04.2024. 05.04.2024. 06.04.2024. 07.04.2024.
PP1 / ST E              
        20.00 - 23.00 BHT    
        27. Noć Ramazana 16.00 - 16.30  
    14.00 - 15.00 BHT   PP1 - komplet posada, UEFA KVALIFIKACIJE  
    UEFA LIGA NACIJA   title box, server EURO 2024. - MAGAZIN  
    BARAŽ EURO 2024.     PP1 - play out (realizator)  
    PP1 - tonski snimatelj        
    off tube, server        
20.00 - 21.00  BHT            
SPORT FOKUS            
st "E" - 3 kamere (2 kamer)            
PP1, 3 monitora, laptop,             
title box, dvd, server,             
projektor            
             
OFF TUBE KABINA              
             
             
             
             
BETA 4/ST F              
             
             
    INBOX        
    13.00 - 14.00  snimanje        
    st "F" - 2 kamere, PP1         
    monitor, laptop, ipod, server        
    široki objektiv        
             
             
             
BETA 6/ST G              
             
             
             
             
             
             
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 01.04.2024. 02.04.2024. 03.04.2024. 04.04.2024. 05.04.2024. 06.04.2024. 07.04.2024.
N L E   1   09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 16.00 BHT 09.00 - 16.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT  
  Muzička centrala Korner Moja zemlja - reportaža Moja zemlja - reportaža BH novinari  
  16.00 - 23.00 BHT 15.00 - 23.00 BHT 16.00 - 23.00 BHT 16.00 - 23.00 BHT 15.00 - 23.00 BHT  
  UEFA kvalifikacije 2024. BH novinari Thinking box + Propuh Thinking box + Propuh Besjede o velikom postu  
             
             
N L E   3   09.00 - 13.00 BHT 09.00 - 17.00  BHT 10.00 - 14.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT  
  Nova avantura INBOX Magazin Konačno petak Konačno petak    Nova avantura  
  13.00 - 17.00  BHT 17.00 - 23.00 BHT 14.00 - 18.00 BHT 15.00 - 23.00 BHT    
  Fundus In medias res   Art depo Art depo    
  17.00 - 23.00 BHT          
  In medias res - Intervju          
FINAL CUT
PRO 4
8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 15   Promocija programa    
   
    15.00 - 21.00 BHT 15.00 - 21.00 BHT      
    Putevi zdravlja Putevi zdravlja      
             
             
FINAL CUT
PRO 5
  09.00 - 15.-00 BHT 09.00 - 17.00 BHT 09.00 - 17.00 BHT 09.00 - 17.00 BHT 09.00 - 17.00 BHT  
  Gastro kutak Dok. film. Ljudi među nama Dok. film. Ljudi među nama Napretkov uskršnji koncert Koncert SVEM  
15.00 - 21.00 BHT   17.00 - 23.00 BHT   17.00 - 23.00 BHT 17.00 - 23.00 BHT  
Sport fokus   Gastro kutak   Dok. film. Ljudi među nama Dok. film. Ljudi među nama  
             
             
FINAL CUT
PRO 6
10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing    
13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing    
             
             
             
             
SERVER 20.00 - 21.00 BHT   13.00 - 14.00 BHT   20.00 - 23.00 BHT    
Sport fokus   Inbox magazin   27. Noć Ramazana    
NMA 1 /  OP 9 10.00 - 16.00 BHT            
UEFA EURO 2024.            
PREVIEW EP            
NMA 2              
             
NMA 3              
             
RDP              
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 01.04.2024. 02.04.2024. 03.04.2024. 04.04.2024. 05.04.2024. 06.04.2024. 07.04.2024.
NLE B 2 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT
Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik    
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program Jutarnji program Jutarnji program
             
15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT 
NLE B 3 09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT 
             
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program Jutarnji program Jutarnji program
Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima
Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik    
NLE B 4              
             
13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program
FCP 3              
10.00 - 18.00  IP BHT 10.00 - 18.00  IP BHT   09.00 - 17.00 BHT      
Global Global   Jedan      
             
Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza
NLE F 2       07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV
             
15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV
             
             
NLE F 3 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV
             
15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV
             
NLE F 4                 
15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV
             
             
NLE F 1    13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00    
Jutarnji program  Jutarnji program  Jutarnji program  Hit jutra Hit jutra    
             
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 01.04.2024. 02.04.2024. 03.04.2024. 04.04.2024. 05.04.2024. 06.04.2024. 07.04.2024.
Title box PP1         20.00 - 23.00 BHT    
        27. Noć Ramazana    
20 - 21 - SPORT FOKUS            
Title Box     20.00 - 21.00         
    Odbrojavanje - B        
             
             
PIXEL
POWER1
06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 07.00-24.00 IP FTV 07.00-24.00 IP FTV
6.45 - 9 - Jutarnji program 6.45 - 9 - Jutarnji program 6.45 - 9 - Jutarnji program 6.45 - 9 - Jutarnji program 6.30 - 9.45 - Jutarnji prog 7.45 - 10 7.45 - 10 - Jutarnji program
20.00 - 21.00 Plenum   20.00 - 21.00 FTV   12.15 - Svijet Jutarnji program  
    Odgovorite ljudima        
TITLE BOX     INFO 06.55 - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 08.10 - 10.00 - Jutro 07.55- 09.30 - Jutro 08.30- 09.30 - Jutro
14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend    
16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo    
19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik    
6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  7-24 IP BHT  7-24 IP BHT 
PIXEL
POWER 3
6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  7-24 IP BHT  7-24 IP BHT 
             
             
BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati
Dizajn FTV FTV - Dizajn FTV  FTV  FTV  FTV  FTV  FTV 
16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati
             
Dizajn BHT BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn  
8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati
             
EV, APTN
PRIJEM1
             
             
07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV
EV, APTN
PRIJEM2
             
             
07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 10 - 23 IP BHT 10 - 23 IP BHT
DV
CAM
10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled
12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled
Hi- 8              
             
pregled              
07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled
VHS              
             
DVD              
             
PREG./PRES              
             

 

  INGEST - B H T             
  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  01.04. 02.04. 03.04. 04.04. 05.04. 06.04. 07.04.
               
09-11 sati ARHIVA STRANI I FILMSKI PROGRAM STRANI I FILMSKI PROGRAM STRANI I FILMSKI PROGRAM      
  Gastro kutak            
  10-16h ARHIVA   Moja zemlja ARHIVA    
  MUZIČKO REVIJALNI   DOKU.SUVREMENI  DOKU.SUVREMENI  KULTURA    
11-14 sati   Parlament Religijski program PROGRAM      
    12h ART depo        
      st B - 12h DJEČIJI PROGRAM      
  KULTURA DJEČIJI PROGRAM INBOX - 13h KULTURA DOKU.SUVREMENI     
14-16 sati     ARHIVA Putevi zdravlja PROGRAM    
  Muzička-  Korner KULTURA 14h      
  centrala - st B 15h st B 15,30h In medias res- 14h        
               
16-18 sati              
  PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1    
               
  DJEČIJI PROGRAM MUZIČKO REVIJALNI MUZIČKO REVIJALNI ARHIVA MUZIČKO REVIJALNI    
16-18,00 sati       Konačno petak KULTURA Rukomet  
        st B - 15:00h   17h  
               
               
18,00-20,00 sati              
               
  Sport fokus   ODBROJAVANJE   27.noć Ramazana    
20,00-22,00 sati 20h   st B -20h   20h    
      Moja zemlja        
               
22,00 -24,00 sati              
               

 

 

  FTV PRESNIMAVANJA ZA PERIOD:  01.04.-07.04.2024.      
  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  01.04. 02.04. 03.04. 04.04. 05.04. 06.04. 07.04.
               
Serijski 11.00 - 13.00h   09.00 - 12.00h   11.00 - 13.00h    
program              
               
Filmski 14.00 - 17.00h 09.00 - 12.00h   09.00 - 11.00h 09.00 - 11.00h    
program              
        13.00-15.00      
DOMAĆI 13.00 - 14.00h     ZNZKVI      
dječiji program       17:50      
STRANI   15.00 - 17.00h   12.00 - 13.00h      
dječiji              
program              
Dokumentarni 09.00 - 10.00h 12.00 - 13.00h 16.00 - 18.00h   13.00 - 15.00h    
program              
               
Kulturno              
zabavni i 10.00 - 11.00h   15.00 - 16.00h 11.00 - 12.00h 15.00 - 17.00h    
muzički program              
Domaći igrani              
serijski              
program              
Promocija KORISTI INGEST SVAKI RADNI DAN    
programa              
               
Strani              
dokumentarni   13.00 - 15.00h 12.00 -15.00h        
program              
Informativni          Stazom sjećanja    
program          prijenos    
               

montaže 13 sedmica 2024

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 25.03.2024. 26.03.2024. 27.03.2024. 28.03.2024. 29.03.2024. 30.03.2024. 31.03.2024.
PP1 / ST E              
            09.00 - 13.00 BHT
        20.00 - 23.00  BHT   Uskršnja misa +
        Križni put   Urbi et orbi
        PP1 - komplet posada   PP1 - komplet posada
        off tube, title box, server   off tube, title box, server
             
             
             
             
             
             
             
             
             
OFF TUBE KABINA              
             
             
             
             
BETA 4/ST F              
             
             
    INBOX        
    13.00 - 14.00  snimanje        
    st "F" - 2 kamere, PP1         
    monitor, laptop, ipod, server        
    široki objektiv        
             
             
             
BETA 6/ST G              
             
             
             
             
             
             
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 25.03.2024. 26.03.2024. 27.03.2024. 28.03.2024. 29.03.2024. 30.03.2024. 31.03.2024.
N L E   1 09.00 - 15.00 BHT   09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 16.00 BHT 09.00 - 17.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT
Koncert Saša Matić   Koncert Saša Matić Moja zemlja - reportaža Moja zemlja - reportaža Thinking box + Propuh Koncert Saša Matić
15.00 - 21.00 BHT     15.00 - 20.00 BHT 16.00 - 22.00 BHT    
BH novinari     BH novinari Thinking box + Propuh    
             
             
N L E   3   09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 17.00  BHT 12.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT  
  Nova avantura INBOX Magazin Konačno petak    Konačno petak    Nova avantura  
15.00 - 23.00 BHT 15.00 - 21.00  BHT 17.00 - 23.00 BHT        
Identiteti In medias res - inetrvju In medias res          
             
             
FINAL CUT
PRO 4
8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 15   Promocija programa    
   
    15.00 - 21.00 BHT 15.00 - 21.00 BHT      
    Putevi zdravlja Putevi zdravlja      
             
             
FINAL CUT
PRO 5
09.00 - 17.00 BHT 09.00 - 17.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 17.00 BHT    
Dok. Reportaže: Tekija Potok Bajramski koncert Dok. R. Muškarac bez brkov Dok. R. Muškarac bez brkov Koncert SVEM    
17.00 - 23.00 BHT 17.00 - 24.00 BHT 15.00 - 21.00 FTV DOP 15.00 - 21.00 FTV DOP 17.00 - 23.00 BHT    
Religijski program Dok. Reportaže: Tekija Potok Zelena panorama Zelena panorama Dok. R. Muškarac bez brkova    
             
             
FINAL CUT
PRO 6
10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing    
13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing    
             
             
             
             
SERVER              
             
NMA 1 /  OP 9              
             
             
NMA 2              
             
NMA 3              
             
RDP              
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 25.03.2024. 26.03.2024. 27.03.2024. 28.03.2024. 29.03.2024. 30.03.2024. 31.03.2024.
NLE B 2 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT
Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik    
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program Jutarnji program Jutarnji program
             
15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT 
NLE B 3 09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT 
             
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program Jutarnji program Jutarnji program
Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima
Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik    
NLE B 4              
             
13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program
FCP 3              
      09.00 - 17.00 BHT      
      Jedan      
             
Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza
NLE F 2       07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV
             
15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV
             
             
NLE F 3 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV
             
15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV
             
NLE F 4                 
15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV
             
             
NLE F 1    13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00    
Jutarnji program  Jutarnji program  Jutarnji program  Hit jutra Hit jutra    
             
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 25.03.2024. 26.03.2024. 27.03.2024. 28.03.2024. 29.03.2024. 30.03.2024. 31.03.2024.
Title box PP1         20.00 - 23.00   09.00 - 13.00
        Križni put   Uskršnja misa +
            Urbi et orbi
Title Box              
             
             
             
PIXEL
POWER1
06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 07.00-24.00 IP FTV 07.00-24.00 IP FTV
6.45 - 9 - Jutarnji program 6.45 - 9 - Jutarnji program 6.45 - 9 - Jutarnji program 6.45 - 9 - Jutarnji program 6.30 - 9.45 - Jutarnji prog 7.45 - 10 7.45 - 10 - Jutarnji program
20.00 - 21.00 Plenum   20.00 - 21.00 FTV   12.15 - Svijet Jutarnji program  
    Odgovorite ljudima        
TITLE BOX     INFO 06.55 - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 08.10 - 10.00 - Jutro 07.55- 09.30 - Jutro 08.30- 09.30 - Jutro
14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend    
16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo    
19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik    
6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  7-24 IP BHT  7-24 IP BHT 
PIXEL
POWER 3
6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  7-24 IP BHT  7-24 IP BHT 
             
             
BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati
Dizajn FTV FTV - Dizajn FTV  FTV  FTV  FTV  FTV  FTV 
16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati
             
Dizajn BHT BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn  
8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati
             
EV, APTN
PRIJEM1
             
             
07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV
EV, APTN
PRIJEM2
             
             
07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 10 - 23 IP BHT 10 - 23 IP BHT
DV
CAM
10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled
12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled
Hi- 8              
             
pregled              
07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled
VHS              
             
DVD              
             
PREG./PRES              
             

 

 

               
  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  25.03. 26.03. 27.03. 28.03. 29.03. 30.03. 31.03.
               
09-11 sati ARHIVA STRANI I FILMSKI PROGRAM STRANI I FILMSKI PROGRAM STRANI I FILMSKI PROGRAM     Uskrsna misa- 
  Identiteti           PP1 - 10:30sati
  12h ARHIVA   Moja zemlja ARHIVA    
  MUZIČKO REVIJALNI   DOKU.SUVREMENI  DOKU.SUVREMENI  KULTURA    
11-14 sati     Religijski program PROGRAM      
      In medias res        
      14h DJEČIJI PROGRAM      
  KULTURA DJEČIJI PROGRAM INBOX - 13h KULTURA DOKU.SUVREMENI     
14-16 sati     ARHIVA Putevi zdravlja PROGRAM    
      KULTURA 14h      
               
               
16-18 sati       Konačno petak - 16h      
  PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1   PROMOCIJA BHT 1    
        PROMOCIJA BHT 1      
  DJEČIJI PROGRAM MUZIČKO REVIJALNI MUZIČKO REVIJALNI ARHIVA MUZIČKO REVIJALNI    
16-18,00 sati         KULTURA Rukomet  
            17h  
               
               
18,00-20,00 sati         Krizni put PP1-21h    
               
          Ramazanske večeri Ramazanske večeri  
20,00-22,00 sati         cca 21h cca 21h  
      Moja zemlja        
               
22,00 -24,00 sati              
               

 

 

  FTV PRESNIMAVANJA ZA PERIOD:  25.03.-31.03.2024.      
  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  25.03. 26.03. 27.03. 28.03. 29.03. 30.03. 31.03.
               
Serijski 11.00 - 13.00h   09.00 - 12.00h   11.00 - 13.00h    
program              
               
Filmski 14.00 - 17.00h 09.00 - 12.00h   09.00 - 11.00h 09.00 - 11.00h    
program              
        13.00-15.00      
DOMAĆI 13.00 - 14.00h     ZNZKVI      
dječiji program       17:50      
STRANI   15.00 - 17.00h   12.00 - 13.00h      
dječiji              
program              
Dokumentarni 09.00 - 10.00h 12.00 - 13.00h 16.00 - 18.00h   13.00 - 15.00h    
program              
               
Kulturno              
zabavni i 10.00 - 11.00h   15.00 - 16.00h 11.00 - 12.00h 15.00 - 17.00h    
muzički program              
Domaći igrani              
serijski              
program              
Promocija KORISTI INGEST SVAKI RADNI DAN    
programa              
               
Strani              
dokumentarni   13.00 - 15.00h 12.00 -15.00h        
program              
Informativni             Uskršnja misa +
program             Urbi et Orbi
               

 

 

Montaže za 12. sedmicu 2024.

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 18.03.2024. 19.03.2024. 20.03.2024. 21.03.2024. 22.03.2024. 23.03.2024. 24.03.2024.
PP1 / ST E              
             
             
             
             
             
             
             
20.00 - 21.00  BHT            
SPORT FOKUS            
st "E" - 3 kamere (2 kamer)            
PP1, 3 monitora, laptop,             
title box, dvd, server,             
projektor            
             
OFF TUBE KABINA              
             
             
             
             
BETA 4/ST F              
             
             
    INBOX        
    13.00 - 14.00  snimanje        
    st "F" - 2 kamere, PP1         
    monitor, laptop, ipod, server        
    široki objektiv        
             
             
             
BETA 6/ST G              
             
             
             
             
             
             
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 18.03.2024. 19.03.2024. 20.03.2024. 21.03.2024. 22.03.2024. 23.03.2024. 24.03.2024.
N L E   1 09.00 - 17.00 BHT 09.00 - 17.00 BHT 09.00 - 17.00 BHT 09.00 - 16.00 BHT 09.00 - 16.00 BHT 09.00 - 17.00 BHT  
Koncert Saša Matić Koncert Saša Matić Koncert Saša Matić Moja zemlja - reportaža Moja zemlja - reportaža Thinking box + Propuh  
17.00 - 23.00 BHT 17.00 - 23.00 BHT   16.00 - 23.00 BHT 16.00 - 23.00 BHT    
BH novinari BH novinari   Thinking box + Propuh Besjede o velikom postu    
             
             
N L E   3   09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 17.00  BHT 12.00 - 20.00 Sportska BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT  
  Nova avantura INBOX Magazin UEFA LN baraž Euro 2024. Konačno petak    Nova avantura  
15.00 - 23.00 BHT 15.00 - 19.00  BHT 17.00 - 23.00 BHT        
Identiteti In medias res  In medias res          
  19.00 - 23.00 BHT          
  Fundus          
FINAL CUT
PRO 4
8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 15   Promocija programa    
   
    15.00 - 21.00 BHT 15.00 - 21.00 BHT      
    Putevi zdravlja Putevi zdravlja      
             
             
FINAL CUT
PRO 5
 09.00 - 15.00 BHT       09.00 - 17.00 BHT 09.00 - 17.00 BHT 09.00 - 17.00 BHT
 Večernjakov pečat - spacijal       Dok. Reportaže: Tekija Potok Dok. Reportaže: Tekija Potok Dok. Reportaže: Tekija Potok
15.00 - 21.00 BHT 15.00 - 23.00 BHT   15.00 - 23.00 BHT      
Sport fokus Gastro kutak   Religijski program      
             
             
FINAL CUT
PRO 6
10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing    
13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing    
             
             
             
             
SERVER              
             
NMA 1 /  OP 9              
             
             
NMA 2              
             
NMA 3              
             
RDP              
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 18.03.2024. 19.03.2024. 20.03.2024. 21.03.2024. 22.03.2024. 23.03.2024. 24.03.2024.
NLE B 2 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT
Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik    
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program Jutarnji program Jutarnji program
             
15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT 
NLE B 3 09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT 
             
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program Jutarnji program Jutarnji program
Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima
Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik    
NLE B 4              
             
13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program
FCP 3              
10.00 - 18.00  IP BHT 10.00 - 18.00  IP BHT          
Global Global          
             
Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza
NLE F 2       07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV
             
15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV
             
             
NLE F 3 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV
             
15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV
             
NLE F 4                 
15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV
             
             
NLE F 1    13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00    
Jutarnji program  Jutarnji program  Jutarnji program  Hit jutra Hit jutra    
             
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 18.03.2024. 19.03.2024. 20.03.2024. 21.03.2024. 22.03.2024. 23.03.2024. 24.03.2024.
Title box PP1              
             
20 - 21 - SPORT FOKUS            
Title Box     20.00 - 21.00         
    Odbrojavanje - B        
             
             
PIXEL
POWER1
06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 07.00-24.00 IP FTV 07.00-24.00 IP FTV
6.45 - 9 - Jutarnji program 6.45 - 9 - Jutarnji program 6.45 - 9 - Jutarnji program 6.45 - 9 - Jutarnji program 6.30 - 9.45 - Jutarnji prog 7.45 - 10 7.45 - 10 - Jutarnji program
20.00 - 21.00 Plenum   20.00 - 21.00 FTV   12.15 - Svijet Jutarnji program  
    Odgovorite ljudima        
TITLE BOX     INFO 06.55 - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 08.10 - 10.00 - Jutro 07.55- 09.30 - Jutro 08.30- 09.30 - Jutro
14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend    
16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo    
19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik    
6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  7-24 IP BHT  7-24 IP BHT 
PIXEL
POWER 3
6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  7-24 IP BHT  7-24 IP BHT 
             
             
BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati
Dizajn FTV FTV - Dizajn FTV  FTV  FTV  FTV  FTV  FTV 
16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati
             
Dizajn BHT BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn  
8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati
             
EV, APTN
PRIJEM1
             
             
07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV
EV, APTN
PRIJEM2
             
             
07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 10 - 23 IP BHT 10 - 23 IP BHT
DV
CAM
10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled
12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled
Hi- 8              
             
pregled              
07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled
VHS              
             
DVD              
             
PREG./PRES              
             

 

  B H T             
  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  18.03. 19.03. 20.03. 21.03. 22.03. 23.03. 24.03.
               
09-11 sati ARHIVA STRANI I FILMSKI PROGRAM STRANI I FILMSKI PROGRAM STRANI I FILMSKI PROGRAM      
  Identiteti            
  12h ARHIVA   Moja zemlja ARHIVA    
  MUZIČKO REVIJALNI   DOKU.SUVREMENI  DOKU.SUVREMENI  KULTURA    
11-14 sati Parlament   Religijski program PROGRAM      
  12h   In medias res        
      14h DJEČIJI PROGRAM      
  KULTURA DJEČIJI PROGRAM INBOX - 13h KULTURA DOKU.SUVREMENI     
14-16 sati     ARHIVA Putevi zdravlja PROGRAM    
      KULTURA 14h      
               
               
16-18 sati              
  PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1    
               
  DJEČIJI PROGRAM MUZIČKO REVIJALNI MUZIČKO REVIJALNI ARHIVA MUZIČKO REVIJALNI    
16-18,00 sati         KULTURA    
               
               
        UEFA      
18,00-20,00 sati       19:30-23:30      
               
  Sport fokus     UEFA Ramazanske večeri Ramazanske večeri  
20,00-22,00 sati 20h     19:30-23:30 cca 21h cca 21h  
      Moja zemlja        
        UEFA      
22,00 -24,00 sati       19:30-23:30      
               

 

  FTV PRESNIMAVANJA ZA PERIOD:  18.03.-24.03.2024.      
  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  18.03. 19.03. 20.03. 21.03. 22.03. 23.03. 24.03.
               
Serijski 11.00 - 13.00h   09.00 - 12.00h   11.00 - 13.00h    
program              
               
Filmski 14.00 - 17.00h 09.00 - 12.00h   09.00 - 11.00h 09.00 - 11.00h    
program              
        13.00-15.00      
DOMAĆI 13.00 - 14.00h     ZNZKVI      
dječiji program       17:50      
STRANI   15.00 - 17.00h   12.00 - 13.00h      
dječiji              
program              
Dokumentarni 09.00 - 10.00h 12.00 - 13.00h 16.00 - 18.00h   13.00 - 15.00h    
program              
               
Kulturno              
zabavni i 10.00 - 11.00h   15.00 - 16.00h 11.00 - 12.00h 15.00 - 17.00h    
muzički program              
Domaći igrani              
serijski              
program              
Promocija KORISTI INGEST SVAKI RADNI DAN    
programa              
               
Strani              
dokumentarni   13.00 - 15.00h 12.00 -15.00h        
program              
Informativni              
program              
               

montaže 11 sedmica 2024

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 11.03.2024. 12.03.2024. 13.03.2024. 14.03.2024. 15.03.2024. 16.03.2024. 17.03.2024.
PP1 / ST E              
             
             
             
             
             
             
             
20.00 - 21.00  BHT            
SPORT FOKUS            
st "E" - 3 kamere (2 kamer)            
PP1, 3 monitora, laptop,             
title box, dvd, server,             
projektor            
             
OFF TUBE KABINA              
             
             
             
             
BETA 4/ST F              
             
             
    INBOX        
    13.00 - 14.00  snimanje        
    st "F" - 2 kamere, PP1         
    monitor, laptop, ipod, server        
    široki objektiv        
             
             
             
BETA 6/ST G              
             
             
             
             
             
             
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 11.03.2024. 12.03.2024. 13.03.2024. 14.03.2024. 15.03.2024. 16.03.2024. 17.03.2024.
N L E   1 09.00 - 17.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT    
BH novinari Muzička centrala Korner Moja zemlja - reportaža Moja zemlja - reportaža    
  15.00 - 21.00 BHT   15.00 - 23.00 BHT 15.00 - 23.00 BHT 15.00 - 23.00 BHT  
  BH novinari   Thinking box + Propuh Thinking box + Propuh Besjede o velikom postu  
             
             
N L E   3   11.00 - 16.00 BHT 09.00 - 17.00  BHT 10.00 - 14.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT  
  Nova avantura INBOX Magazin Konačno petak     Konačno petak    Nova avantura  
15.00 - 23.00 BHT 16.00 - 19.00  BHT 17.00 - 23.00 BHT 14.00 - 18.000 BHT 15.00 - 23.00 BHT    
Identiteti In medias res  In medias res   Art depo Art depo    
             
             
FINAL CUT
PRO 4
8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 9 - 14   Promocija programa    
   
    15.00 - 21.00 BHT 15.00 - 21.00 BHT      
    Putevi zdravlja Putevi zdravlja      
             
             
FINAL CUT
PRO 5
09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 17.00 BHT 09.00 - 15.00 DOP FTV 09.00 - 15.00 DOP FTV 09.00 - 15.00 DOP FTV    
Gastro kutak Večernjakov peč. - specijal Mozaik religija Zelena panorama Zelena panorama    
15.00 - 21.00 BHT   15.00 - 23.00 BHT 15.00 - 23.00 BHT 15.00 - 23.00 BHT    
Sport fokus   Dimenzija više - specijal Religijski program Gastro kutak    
             
             
FINAL CUT
PRO 6
10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing    
13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing    
             
             
             
             
SERVER              
             
NMA 1 /  OP 9              
             
             
NMA 2              
             
NMA 3              
             
RDP              
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 11.03.2024. 12.03.2024. 13.03.2024. 14.03.2024. 15.03.2024. 16.03.2024. 17.03.2024.
NLE B 2 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT
Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik    
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program Jutarnji program Jutarnji program
             
15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT 
NLE B 3 09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT 
             
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program Jutarnji program Jutarnji program
Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima
Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik    
NLE B 4              
             
13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program
FCP 3              
10.00 - 18.00  IP BHT 10.00 - 18.00  IP BHT    14.00 - 22.00      
Global Global    Jedan      
             
Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza
NLE F 2       07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV
             
15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV
             
             
NLE F 3 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV
             
15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV
             
NLE F 4                 
15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV
             
             
NLE F 1    13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00    
Jutarnji program  Jutarnji program  Jutarnji program  Hit jutra Hit jutra    
             
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 11.03.2024. 12.03.2024. 13.03.2024. 14.03.2024. 15.03.2024. 16.03.2024. 17.03.2024.
Title box PP1              
             
20 - 21 - SPORT FOKUS            
Title Box     20.00 - 21.00         
    Odbrojavanje - B        
             
             
PIXEL
POWER1
06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 07.00-24.00 IP FTV 07.00-24.00 IP FTV
6.45 - 9 - Jutarnji program 6.45 - 9 - Jutarnji program 6.45 - 9 - Jutarnji program 6.45 - 9 - Jutarnji program 6.30 - 9.30 - Jutarnji prog 7.45 - 10 7.45 - 10 - Jutarnji program
20.00 - 21.00 Plenum       12.15 - Svijet Jutarnji program  
             
TITLE BOX     INFO 06.55 - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 08.10 - 10.00 - Jutro 07.55- 09.30 - Jutro 08.30- 09.30 - Jutro
14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend    
16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo    
19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik    
6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  7-24 IP BHT  7-24 IP BHT 
PIXEL
POWER 3
6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  7-24 IP BHT  7-24 IP BHT 
             
             
BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati
Dizajn FTV FTV - Dizajn FTV  FTV  FTV  FTV  FTV  FTV 
16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati
             
Dizajn BHT BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn  
8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati
             
EV, APTN
PRIJEM1
             
             
07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV
EV, APTN
PRIJEM2
             
             
07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 10 - 23 IP BHT 10 - 23 IP BHT
DV
CAM
10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled
12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled
Hi- 8              
             
pregled              
07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled
VHS              
             
DVD              
             
PREG./PRES              
             

 

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  11.03. 12.03. 13.03. 14.03. 15.03. 16.03. 17.03.
               
09-11 sati ARHIVA STRANI I FILMSKI PROGRAM STRANI I FILMSKI PROGRAM STRANI I FILMSKI PROGRAM      
  Identiteti            
  12h ARHIVA   Moja zemlja ARHIVA    
  MUZIČKO REVIJALNI   DOKU.SUVREMENI  DOKU.SUVREMENI  KULTURA    
11-14 sati Parlament   Religijski program PROGRAM      
  12h   ART depo        
      st B - 12h DJEČIJI PROGRAM      
  KULTURA DJEČIJI PROGRAM INBOX - 13h KULTURA DOKU.SUVREMENI     
14-16 sati     ARHIVA   PROGRAM    
  Muzička-  Korner KULTURA        
  centrala - st B 15h st B 15,30h          
               
16-18 sati              
  PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1    
               
  DJEČIJI PROGRAM MUZIČKO REVIJALNI MUZIČKO REVIJALNI ARHIVA MUZIČKO REVIJALNI    
16-18,00 sati       Konačno petak KULTURA    
        st B - 16:00h      
               
               
18,00-20,00 sati              
               
  Sport fokus   ODBROJAVANJE   Ramazanske večeri Ramazanske večeri  
20,00-22,00 sati 20h   st B -20h   cca 22h cca 22h  
      Moja zemlja        
               
22,00 -24,00 sati              
               

 

  FTV PRESNIMAVANJA ZA PERIOD:  11.03.-17.03.2024.      
  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  11.03. 12.03. 13.03. 14.03. 15.03. 16.03. 17.03.
               
Serijski 11.00 - 13.00h   09.00 - 12.00h   11.00 - 13.00h    
program              
               
Filmski 14.00 - 17.00h 09.00 - 12.00h   09.00 - 11.00h 09.00 - 11.00h    
program              
        13.00-15.00      
DOMAĆI 13.00 - 14.00h     ZNZKVI      
dječiji program       17:50      
STRANI   15.00 - 17.00h   12.00 - 13.00h      
dječiji              
program              
Dokumentarni 09.00 - 10.00h 12.00 - 13.00h 16.00 - 18.00h   13.00 - 15.00h    
program              
               
Kulturno              
zabavni i 10.00 - 11.00h   15.00 - 16.00h 11.00 - 12.00h 15.00 - 17.00h    
muzički program              
Domaći igrani              
serijski              
program              
Promocija KORISTI INGEST SVAKI RADNI DAN    
programa              
               
Strani              
dokumentarni   13.00 - 15.00h 12.00 -15.00h        
program              
Informativni              
program              
               

Montaže za 10. sedmicu 2024.

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 04.03.2024. 05.03.2024. 06.03.2024. 07.03.2024. 08.03.2024. 09.03.2024. 10.03.2024.
PP1 / ST E              
             
             
             
             
             
             
             
20.00 - 21.00  BHT            
SPORT FOKUS            
st "E" - 3 kamere (2 kamer)            
PP1, 3 monitora, laptop,             
title box, dvd, server,             
projektor            
             
OFF TUBE KABINA              
             
             
             
             
BETA 4/ST F              
             
             
    INBOX        
    13.00 - 14.00  snimanje        
    st "F" - 2 kamere, PP1         
    monitor, laptop, ipod, server        
    široki objektiv        
             
             
             
BETA 6/ST G              
             
             
             
             
             
             
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 04.03.2024. 05.03.2024. 06.03.2024. 07.03.2024. 08.03.2024. 09.03.2024. 10.03.2024.
N L E   1 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 17.00 BHT  
BHT - ERNO Muzička centrala Korner Moja zemlja - reportaža Moja zemlja - reportaža BH novinari  
15.00 - 23.00 BHT 15.00 - 23.00 SPORTSKA BHT   15.00 - 23.00 BHT 15.00 - 23.00 BHT    
BH novinari UEFA Kvalifikacije 2024.   Thinking box + Propuh Thinking box + Propuh    
             
             
N L E   3   09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 17.00  BHT 10.00 - 14.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT 09.00 - 15.00 BHT  
  Nova avantura INBOX Magazin Konačno petak     Konačno petak    Nova avantura  
  15.00 - 19.00  BHT 17.00 - 23.00 BHT 14.00 - 18.000 BHT 15.00 - 23.00 BHT    
  In medias res  In medias res   Art depo Art depo    
  19.00 - 23.00 BHT          
  Fundus          
FINAL CUT
PRO 4
8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 12   Promocija programa 8 - 15   Promocija programa    
   
    15.00 - 21.00 BHT 15.00 - 21.00 BHT      
    Putevi zdravlja Putevi zdravlja      
             
             
FINAL CUT
PRO 5
    09.00 - 17.00 BHT        
    Gastro kutak        
15.00 - 21.00 BHT     15.00 - 23.00 BHT 15.00 - 23.00 BHT    
Sport fokus     Gastro kutak Religijski program    
             
             
FINAL CUT
PRO 6
10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing 10 - 13   FTV Marketing    
13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing 13 - 16   BHT Marketing    
             
             
             
             
SERVER              
             
NMA 1 /  OP 9 10.00 - 16.00 BHT            
UEFA EURO PREVIEW EP            
             
NMA 2              
             
NMA 3              
             
RDP              
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 04.03.2024. 05.03.2024. 06.03.2024. 07.03.2024. 08.03.2024. 09.03.2024. 10.03.2024.
NLE B 2 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT 07.00 - 15.00 IP BHT
Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik    
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program Jutarnji program Jutarnji program
             
15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT  15.00 -24.00 IP BHT 
NLE B 3 09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT  09.00 - 13.00 IP BHT 
      13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT    
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program Jutarnji program Jutarnji program
Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima
Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik Sportski + kulturni dnevnik    
NLE B 4       09.00 - 17.00 09.00 - 17.00    
      BH ERNO BH ERNO    
13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT 13.00 - 21.00 IP BHT
  +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program   +  Jutarnji program
FCP 3              
10.00 - 18.00  IP BHT 10.00 - 18.00  IP BHT   09.00 - 17.00      
Global Global   Jedan      
             
Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza
NLE F 2       07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV 07.00 - 15.00 IP FTV
             
15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV
             
             
NLE F 3 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV 11.00 - 15.00 IP FTV
             
15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV 15.00 - 23.00 IP FTV
             
NLE F 4                 
15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV 15.00 - 19.00 IP FTV
             
             
NLE F 1    13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00    
Jutarnji program  Jutarnji program  Jutarnji program  Hit jutra Hit jutra    
             
             

 

DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
DATUM 04.03.2024. 05.03.2024. 06.03.2024. 07.03.2024. 08.03.2024. 09.03.2024. 10.03.2024.
Title box PP1              
             
20 - 21 - SPORT FOKUS            
Title Box     20.00 - 21.00 BHT        
    Odbrojavanje        
             
             
PIXEL
POWER1
06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 06.00-24.00 IP FTV 07.00-24.00 IP FTV 07.00-24.00 IP FTV
6.45 - 9 - Jutarnji program 6.45 - 9 - Jutarnji program 6.45 - 9 - Jutarnji program 6.45 - 9 - Jutarnji program 6.30 - 9.30 - Jutarnji prog 7.45 - 10 7.45 - 10 - Jutarnji program
20.00 - 21.00 Plenum   20.00 - Odgovorite ljudima   12.15 - Svijet Jutarnji program  
    st A        
TITLE BOX     INFO 06.55 - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 06.55 - 10.00 - Jutro 08.10 - 10.00 - Jutro 07.55- 09.30 - Jutro 08.30- 09.30 - Jutro
14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend 14.15 - Trend    
16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo 16 - 18 BH Uživo    
19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 18 - 19 1. Mart Dan nez. 19.30-19.40 Sport. Dnevnik 19.30-19.40 Sport. Dnevnik    
6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  7-24 IP BHT  7-24 IP BHT 
PIXEL
POWER 3
6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  6-24 IP BHT  7-24 IP BHT  7-24 IP BHT 
             
             
BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati BHT -Dizajn  8 sati
Dizajn FTV FTV - Dizajn FTV  FTV  FTV  FTV  FTV  FTV 
16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati 16 sati
             
Dizajn BHT BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn   BHT -Dizajn  
8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati 8 sati
             
EV, APTN
PRIJEM1
             
             
07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV 07 - 24 IP FTV
EV, APTN
PRIJEM2
             
             
07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 07 - 24 IP BHT 10 - 23 IP BHT 10 - 23 IP BHT
DV
CAM
10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled 10-22 IPBHT - pregled
12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled 12-20 IPFTV - pregled
Hi- 8              
             
pregled              
07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled 07-22 IP BHT  pregled
VHS              
             
DVD              
             
PREG./PRES              
             

 

  B H T             
  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  04.03. 05.03. 06.03. 07.03. 08.03. 09.03. 10.03.
               
09-11 sati ARHIVA STRANI I FILMSKI PROGRAM STRANI I FILMSKI PROGRAM STRANI I FILMSKI PROGRAM      
  Gastro kutak            
  10-16h ARHIVA   Moja zemlja ARHIVA    
  MUZIČKO REVIJALNI   DOKU.SUVREMENI  DOKU.SUVREMENI  KULTURA    
11-14 sati     Religijski program PROGRAM      
      ART depo        
      st B - 12h DJEČIJI PROGRAM      
  KULTURA DJEČIJI PROGRAM INBOX - 13h KULTURA DOKU.SUVREMENI     
14-16 sati     ARHIVA   PROGRAM Putevi zdravlja  
  Muzička-  Korner KULTURA     15h  
  centrala - st B 15h st B 15,30h In medias res- 14h        
               
16-18 sati              
  PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1 PROMOCIJA BHT 1    
               
  DJEČIJI PROGRAM MUZIČKO REVIJALNI MUZIČKO REVIJALNI ARHIVA MUZIČKO REVIJALNI    
16-18,00 sati       Konačno petak KULTURA Košarka  
        st B - 15:00h   17h  
               
               
18,00-20,00 sati              
               
  Sport fokus   ODBROJAVANJE        
20,00-22,00 sati 20h   st B -20h        
      Moja zemlja        
               
22,00 -24,00 sati              
               

 

  FTV PRESNIMAVANJA ZA PERIOD:  04.03.-10.03.2024.      
  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  04.03. 05.03. 06.03. 07.03. 08.03. 09.03. 10.03.
               
Serijski 11.00 - 13.00h   09.00 - 12.00h   11.00 - 13.00h    
program              
               
Filmski 14.00 - 17.00h 09.00 - 12.00h   09.00 - 11.00h 09.00 - 11.00h    
program              
        13.00-15.00      
DOMAĆI 13.00 - 14.00h     ZNZKVI      
dječiji program       17:50      
STRANI   15.00 - 17.00h   12.00 - 13.00h      
dječiji              
program              
Dokumentarni 09.00 - 10.00h 12.00 - 13.00h 16.00 - 18.00h   13.00 - 15.00h    
program              
               
Kulturno              
zabavni i 10.00 - 11.00h   15.00 - 16.00h 11.00 - 12.00h 15.00 - 17.00h    
muzički program              
Domaći igrani              
serijski              
program              
Promocija KORISTI INGEST SVAKI RADNI DAN    
programa              
               
Strani              
dokumentarni   13.00 - 15.00h 12.00 -15.00h        
program              
Informativni              
program