Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

ART DEPO - STUDIO B - 3.4.2024.

BHT1

EMISIJA: ART DEPO

VRIJEME SNIMANJA:3.04.2024.

MJESTO SNIMANJA: STUDIO B

NAČIN SNIMANJA: STUDIO

 

D I S P O Z I C I J A

ZA 3.04.2024. -  SRIJEDA

 

08.00 - 10.00h      - POSTAVKA SCENOGRAFIJE I SCENSKE TEHNIKE;

10.00 - 11.30h      - POSTAVKA RASVJETE I TONA

11.00 - 11.45h      - ŠMINKA/GARDEROBA ZA VODITELJICU

11.45 h                  - SVI NA RADNIM MJESTIMA

11.45 h                   -GENERALNA I TEHNIČKA PROBA

12.00h               - KLAPA – NAJAVE

 

                                    

EKIPA PREMA SEDMIČNOM PLANU

Sarajevo,  2.04.2024. godine

    ORGANIZATOR

    Almir Muslić