Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

Konačno petak / Inbox ENG 2.04.2024.

BHRT

BHT1

EMISIJE: KONAČNO PETAK / INBOX

DATUM SNIMANJA : 2.0.2024.

MJESTO SNIMANJA: VOGOŠĆA

NAČIN SNIMANJA: ENG

         

       

         D.  I.   S.    P.   O.    Z.    I.    C.   I.   J.   A

11:15 SASTANAK EKIPE NA IZDAVANJU TEHNIKE I PROVJERA OPREME

11:30 POLAZAK NA SNIMANJE - BELMIN BRKO - RAZGOVOR + INSERTI

NAPOMENA : PLANIRANO JE DA SE REALIZUJE JOŠ JEDNO SNIMANJE - INFO SUTRA UJUTRO 

EKIPA PREMA REDOVNOM SEDMIČNOM PLANU

SARAJEVO, 1.04.2024.

ORGANIZATOR 

JASMIN SALANOVIĆ