Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

Jutro za sve DOPUNA_Link+ENG1;ENG2_02.04.2024.

Emisija : Jutro za sve

Datum snimanja : 02.04.2024.

Način snimanja:  LINK + ENG1;ENG2  

Mjesta snimanja: Sarajevo, Istočno Sarajevo

                        

                     D I S P O Z I C I J A

ENG 1 + LINK , smjena od 06:30 do 14:30h

06:50 – Polazak na prvi link, prema Gradu, servisne informacije, novinar Nedim Puriš

+  polazak na drugi link, Skenderija, PVB KS, razgovor sa sagovornikom, novinar Nedim Puriš

+  polazak na treći link, Koševo, ZZZ studenata Univerziteta u Sarajevu, razgovor sa sagovornikom, novinar Nedim Puriš

+ polazak na četvrti link, Vrelo Bosne, razgovor sa sagovornikom, novinar Nedim Puriš

Napomena za toncapotreban bežični mikrofon

                    Ostala snimanja prema dogovoru i pozivu

Ekipa u sastavu: Kamera- Miljan Kuljanin, Ton- Izudin Hasanović, Vozač- Kenan Sušić (smjena do 14:30h)

 

ENG2, smjena od 10:00 do 18:00h

10:15- Polazak, Koševo, izjave,inserti, novinar Armin Berbić

13:30- PolazakIstočno Sarajevo,Gradska uprava,otvaranje izložbe, izjave i inserti, novinar Slobodan Kovač

                     Ostala snimanja prema dogovoru i pozivu                                                              

Ekipa u sastavu: Kamera- Adi Žigić, Ton- Senad Midžić, Vozač- Kenan Sušić (smjena do 14:30h)                                                                                     

 

Dispozicija podložna izmjenama

Sastanak ekipe na izdavanju tehnike, dogovori i izuzimanje opreme 15 minuta pred svaki polazak na snimanje 

Organizatorica,

Selma Ćosić, 061-192-150