Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

Jutro za sve Link+ENG1;ENG2 1.4.2024.

Emisija : Jutro za sve

Datum snimanja : 1.4.2024.

Način snimanja:  LINK + ENG;ENG 2  

Mjesta snimanja: Sarajevo

                     D I S P O Z I C I J A

                               ENG 1 + LINK  06.00-14.00

06:30 - Sastanak ekipe na izdavanju tehnike i izuzimanje opreme 

06:50  -  polazak na prvi  link, Otoka, servisne informacije, S.Kovač

            - polazak na  drugi link, Pijaca Grbavica, razgovor sa gostom, novinar S.Kovač

            - polazak na  treći link, Pionirska, razgovor sa gostom, novinar S.Kovač

Napomena: Potreban bežični mikrofon, razgovori u pokretu

 

Dispozicija podložna izmjenama       

                                  Ostala snimanja prema dogovoru i pozivu      

Ekipa u sastavu: Kamera – Mirnes  Ramić Ton – Armin Misimović Jasmin Krečar (6.30 – 14.30) 

                                       ENG2    10.00 – 18.00

10.00 – Polazak,  izjave, preko puta RTV doma, +vezano snimanje u gradu, stand up  (Koševo ili Grbavica)  novinar Armin Berbić

 

                       Ostala snimanja prema dogovoru i pozivu      

Sastanak ekipe na izdavanju tehnike, dogovori i izuzimanje opreme 15 minuta pred svaki polazak na snimanje 

Ekipa u sastavu:Kamera –  Amar Kadušić, Ton- Senad Midžić, Vozač – Jasmin Krečar                      

 Dispozicija podložna izmjenama       

Organizator,        

Ćamil Medošević, 061 200 553