Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

Jutro za sve Link+ENG 31.3.2024.

Emisija : Jutro za sve

Datum snimanja : 31.3 .2024.

Način snimanja:  LINK + ENG  

Mjesto snimanja: Sarajevo

 

                     D I S P O Z I C I J A

ENG 1 + LINK  7.00 – 15.00

07:00 - Sastanak ekipe na izdavanju tehnike i izuzimanje opreme 

07:40 – Polazak na link, Grad,Katedrala, razgovor sa gostom  novinarka Z.Homarac

 

                       Ostala snimanja prema dogovoru i pozivu    

Ekipa u sastavu: Kamera – Amar Kadušić, Ton- Nedim Muminović Vozač- Omer Bukić                                   

      

 

Dispozicija podložna izmjenama        

Organizator,        

Ćamil Medošević 061 200 553