Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

dispozicija emisije za "SPORTSKU EMISIJU" 01.4.2024.

 

D I S P O Z I C I J A

Program:      KUP             DOP             SPORTSKA REDAKCIJA              IP    (zaokružiti)

Redakcija:    IP     

 

 

SPORTSKA EMISIJA

Vrijeme snimanja:   01.4.2024.  U 10:10

                             

Mjesto snimanja:    STUDIO «D»

Način snimanja:      ENG       EFP        STUDIO        (zaokružiti)

                           ---------   

Ekipa:                   Po sedmičnom planu

Pripreme za snimanje:

                               

                           

                                                                

Raspored rada    01.4.24.

                                     

U 10:00 SATI RASVJETA NA SVOM MJESTU

U 10:10 SATI SNIMANJE NAJAVA ZA SPORTSKU EMISIJU NA ZELENOM KLJUČU   

(ENG SNIMATELJ FTV-a )

                                                                                                   

Producent/Organizator

                                                                                                                            

                                                                                                         HAJRIJA BRANKOVIĆ

                  

                                                                 

Datum: 29.3.2024. god.