Zadnje promjene plana

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Mirsad Fazlić - srijeda, 24 April 2024 09:50

Vanja Kurtović - srijeda, 24 April 2024 08:52
Zadnje dodano u plan

Edo Panjeta - srijeda, 24 April 2024 22:05

Alen Pavić - subota, 20 April 2024 11:50

Muhamed Žerić - subota, 20 April 2024 11:31

TON-14.SEDMICA 01.04.-07.04.2024.

VAŽNA NAPOMENA: PLAN JE NEZAVRŠEN.

02.04.2024.

IZMJENE U PLANU.

RTV produkcija JSBiH PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 7.4.
Ališah Alen       
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     SL.     SL.    
                                         
Baždarević Adis       
TR TV-Ton
FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16 SL.     SL.    
ENG     ENG     ENG     ENG     ENG                
Ferhatović Admir       
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     IN MEDIAS+ 13 16 SL.     BINGO 15 22 LOTO 14 20 SL.    
            O.LJUDIMA 18 22                        
Godinjak Sabina       
TR TV-Ton
ST."C"+ 15 24 SL.     ST."C" 15 24 ST."C" 15 24 SL.     ST."C"+ 15 24 ST."C"+ 15 24
PP 1 SP.FOCUS           BHT     BHT           PP 1 UEFA??     BHT    
Grozdanović Nino       
TR TV-Ton
G.O     G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     SL.     SL.    
                                         
Hasanović Izudin       
TR TV-Ton
G.KUTAK+ 9 17 JUTRO     IN MEDIAS+ 13 16 P.ZDRAVLJA+ 13 18 BINGO 15 22 SL.     SL.    
M.CENTRALA     ENG+LINK     O.LJUDIMA 18 22 K.PETAK                      
Hošić- Šehić Katka       
TR TV-Ton
ST."C"+ 15 24 ST."C"+"D" 15 24 PP1 INB.+UEFA 13 15 ST."C" 15 24 ST."C"+"D" 15 24 SL.     SL.    
PP 1 SP.FOCUS     BHT+FTV     ST."C" BHT 15 19 BHT     PP 1 27.NOĆ 20 23            
Husomanović Sanela       
TR TV-Ton
ST."C"+ 6 15 ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 SL.     ST."C" 6 15 ST."C" 7 15 SL.    
BHT     BHT     BHT           BHT     BHT          
Husomanović Vahudin       
TR TV-Ton
BHT-IPP ENG+ 10 18 BHT-IPP 8 16 BHT-IPP 8 16 SL.     BHT-IPP 8 16 BHT-IPP 8 16 SL.    
UŽIVO ENG     ENG     ENG           ENG     ENG          
Imamović Nirvan       
TR TV-Ton
IN MEDIAS     REL.PROG.     SL.     N.AVANTURA     N.AVANTURA     RUKOMET     SL.    
ENG     ENG           ENG     ENG     RK          
Jamaković Mak
TR TV-Ton
SL.     ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 7 15
      FTV     FTV     FTV     FTV           FTV    
Kalanović Zviezdan       
TR TV-Ton
SL.     M.ZEMLJA     M.ZEMLJA     ART DEPO     27.NOĆ     FTV-IPP 8 16 FTV-IPP 8 16
      ENG     ENG     ENG     RK     ENG     ENG    
   
Kazaz Edin       
TR TV-Ton
G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     G.O.     SL.     SL.    
                                         
Kurtović Vanja       
TR TV-Ton
SKUPŠTINA     KORNER+ 14 20 A.DEPO+ODBR. 11 22 RED.RAD     RED.RAD     SL.     SL.    
POST     LOTO     ST."D"                            
Lefko Damir       
TR TV-Ton
SKUPŠTINA     SKUPŠTINA   SL.     KONCERT     27.NOĆ     SL.     JUTRO    
POST     RK           RK     RK           ENG+LINK    
Ljutić Amer    
TR TV-Ton
ST."D" 15 24 ST."D" 15 24 SL.     ST."D" 6 15 ST."D" 15 24 ST."C"+"D" 15 24 SL.    
FTV     FTV           FTV     FTV     BHT+FTV          
Midžić Senad       
TR TV-Ton
JUTRO     JUTRO     JUTRO     JUTRO     JUTRO     SL.     SL.    
ENG     ENG     ENG     ENG     ENG                
Mirojević Tarik       
TR TV-Ton
G.KUTAK+ 9 17 KORNER+ 14 20 ART DEPO+ 11 14 P.ZDRAVLJA+ 13 18 SL.     ST."D"+ 15 24 SL.    
M.CENTRALA     LOTO     ODBROJAV. 18 22 KON.PETAK           LOTO          
Misimović Armin       
TR TV-Ton
JUTRO     INBOX ENG+     ART DEPO+     SL.     BHT-IPP ENG+ 10 18 JUTRO     SL.    
ENG+LINK     K.PETAK ENG     ENG           UŽIVO ENG     ENG+LINK          
Muminović Nedim       
TR TV-Ton
DOK.REP.     DOK.REP.     BHT-IPP ENG+ 10 18 BHT-IPP 8 16 JUTRO     SL.     SL.    
ENG     ENG     UŽIVO ENG     ENG       ENG+LINK                
Jasmin Parovac
TR TV-Ton
INBOX ENG+     SKUPŠTINA     SL.     BHT-IPP ENG+ 10 18 SL.     RUKOMET     BHT-IPP 8 16
K.PETAK ENG     RK           UŽIVO ENG           RK     ENG    
Peljto Mirsada       
TR TV-Ton
ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 6 15 SL.     ST."D" 7 15
FTV     FTV     FTV           FTV           FTV    
Ramović Dževad       
TR TV-Ton
ST."D"+ 6 9 ST."C" 15 24 SL.     ST."C" 6 15 ST."C" 15 24 SL.     ST."C" 7 15
BHT IPP ENG 9 16 BHT           BHT     BHT           BHT    
Sipović Jasmin       
TR TV-Ton
ST."D" 15 24 TH.BOX     TH.BOX     ST."D" 15 24 SL.     SL.     ST."D" 15 24
FTV     ENG     ENG     FTV                 FTV    
                                           
Spasojević Saša     
TR TV-Ton
SL.     BHT-IPP ENG+ 10 18 JUTRO     JUTRO     SL.     ST."C" 7 15 ST."C" 7 15
      UŽIVO ENG     ENG+LINK     ENG+LINK           BHT     BHT    
Mirvić Amar
Saradnik
SL.     ST."C" 6 15 ST."D" 15 24 ST."D" 15 24 BINGO 15 22 ST."D" 7 15 SL.    
      BHT     FTV     FTV           FTV          
Čerkez Ernad
Saradnik
ST."C"+ 6 15 SL.     ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 ST."C" 6 15 ST."D" 7 15 SL.    
BHT           BHT     BHT     BHT     FTV          
                                           
                                         
                                           
                                         
                                           
                                         

VAŽNO!!!

1. Važna napomena za uposlenike koji su planirani u IPP BHT i za emisije BH UŽIVO ENG, EUROIMPULS I GLOBAL ENG:

   SVE SMJENE U IPP BHT SU PODLOŽNE SITNIM IZMJENAMA U SATNICI U SKLADU SA ORGANIZACIJOM POSLA I POTREBAMA EMITERA ZA TAJ DAN. PRODUCENTI SU DUŽNI DA VAS O IZMJENAMA
   U SATNICI VAŠE SMJENE OBAVIJESTE DAN RANIJE.

2. Svaka međusobna zamjena uposlenika koja nije u skladu sa sedmičnim planom mora biti evidentirana i prijavljena neposrednom rukovodiocu radi usklađivanja sedmičnog plana.

3. Plan je tokom sedmice podložan promjenama, tako da budete spremni na određene korekcije.