dispozicija emisije "Plenum" za 08.01.2024.

 

D I S P O Z I C I J A

Program:      KUP             DOP             SPORTSKA REDAKCIJA              IP    (zaokružiti)

Redakcija:    IP     

Emisija:                                  PLENUM

Vrijeme snimanja:   08.01.2024.  ŽIVO  U 20:10

 

Mjesto snimanja:    STUDIO «D»

Način snimanja:      ENG       EFP        STUDIO        (zaokružiti)

                           ---------   

Ekipa:                   Po sedmičnom planu

Pripreme za snimanje:

                               

                           

                                                                

                                                                

Raspored rada     08.01.2024.                                         

U 19:55 SVI NA SVOJIM MJESTIMA

U 20:05 SATI ŽIVO EMISIJA ( VODITELJICA JASMINA VILIĆ )

POZICIJA FEDERACIJE(SVJETLA ZA EMISIJU „PLENUM“)

2 GOSTA U STUDIJU “D”+1 GOST ŽIVO PREKO SKYPE-a

Producent/Organizator

                                                                                                                             

                                                                                                          HAJRIJA BRANKOVIĆ

         Sarajevo: 05.01.2024. god.